Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,0

7,9

1,2

– 1,0

– 0,9

 
     

0,0

7,9

1,2

– 1,0

– 0,9

 

Niet van toepassing

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv

0,0

844,3

825,0

814,3

799,4

 
     

0,0

844,3

825,0

814,3

799,4

 

Extrapolatie

805,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

852,2

826,2

813,3

798,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

0,0

852,2

826,2

813,3

798,5

805,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

30,1

30,1

29,7

29,7

29,7

Stand Miljoenennota 2019

0,0

882,3

856,4

843,0

828,3

834,8

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Niet van toepassing

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

 
     

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

 

Extrapolatie

62,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

62,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

62,4

Herverkaveling van begroting EZK naar begroting LNV – uitgaven, niet-belastingontvangsten

Dit betreft de overheveling van budget van EZK naar LNV, als gevolg van de oprichting van LNV als eigenstandig ministerie.

Licence