Base description which applies to whole site

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

5.202,2

5.703,2

6.340,9

6.244,1

6.358,9

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Aw lnv dekking apparaat

– 20,0

– 6,4

– 8,3

– 8,2

– 9,6

 
   

Aw lnv problematiek ict & bedrijfsvoering apparaat

31,6

7,2

5,9

3,7

3,2

 
   

Aw lnv problematiek specifiek lnv

1,4

15,9

13,3

13,3

15,3

 
   

Eindejaarsmarge 2017

20,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Ets

– 25,8

0,0

11,8

14,0

0,0

 
   

Herinrichting lnv/ezk

50,0

63,2

44,2

39,2

37,2

 
   

Inzet eindejaarsmarge 2017

– 20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuiven toekomstfonds

– 73,5

18,3

13,6

19,1

3,0

 
   

Lnv brexit nvwa en zbo's

14,6

22,2

24,0

23,7

23,7

 
   

Pallas

19,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Seed

– 11,2

– 12,3

1,9

4,3

17,8

 
   

Toekomstfonds

105,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

12,9

– 0,1

– 26,4

– 32,2

– 41,6

 
     

105,6

108,0

80,0

76,9

49,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Boeking rvo budget voor ondersteuning bij schade

47,4

42,0

0,0

0,0

0,0

 
   

E23 envelop klimaat

161,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

G37 toegepast onderzoek innovatie

75,0

112,0

150,0

150,0

150,0

 
   

Herverkaveling

– 815,5

– 789,7

– 778,3

– 773,4

– 773,1

 
   

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

48,3

46,3

45,9

45,7

45,2

 
   

L105 reservering regionale knelpunten

179,5

5,5

25,1

0,0

0,0

 
   

Regionale knelpunten: overboeking eindhoven naar gf

– 39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Schadebetalingen groningen aan particulieren uit ontvangsten

42,5

57,5

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

13,4

14,4

32,4

35,7

22,5

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Diversen

37,9

5,5

6,6

6,6

0,4

 
     

– 249,9

– 506,5

– 518,3

– 535,4

– 555,0

 

Niet van toepassing

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv

0,0

– 844,3

– 825,0

– 814,3

– 799,4

 
     

0,0

– 844,3

– 825,0

– 814,3

– 799,4

 

Extrapolatie

5.136,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 144,3

– 1.242,7

– 1.263,3

– 1.272,8

– 1.305,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

5.057,9

4.460,6

5.077,7

4.971,3

5.053,4

5.136,2

Totaal Internationale samenwerking

57,3

25,8

25,7

24,3

24,4

24,4

Stand Miljoenennota 2019

5.115,2

4.486,4

5.103,3

4.995,6

5.077,8

5.160,6

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

3.540,0

4.083,4

4.651,5

4.555,0

4.658,0

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Actualisatie raming aardgasbaten

50,0

– 100,0

– 150,0

– 350,0

– 150,0

 
   

Verlaging aardgasbaten

– 150,0

– 200,0

– 300,0

– 350,0

– 900,0

 
   

Diversen

– 0,1

– 3,5

– 8,2

– 8,2

– 10,8

 
     

– 100,1

– 303,5

– 458,2

– 708,2

– 1.060,8

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Actualisatie raming aardgasbaten

– 50,0

100,0

150,0

350,0

150,0

 
   

Boeking rvo budget voor ondersteuning bij schade

47,4

42,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Schadebetalingen groningen aan particulieren uit ontvangsten

42,5

57,5

0,0

0,0

0,0

 
   

Verlaging aardgasbaten

150,0

200,0

300,0

350,0

900,0

 
   

Diversen

17,2

– 11,0

– 10,2

– 11,7

– 1,4

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Actualisatie raming aardgasbaten

100,0

0,0

– 100,0

– 250,0

50,0

 
   

Bijstelling ets-raming

226,0

76,0

76,0

76,0

76,0

 
   

E27 verhoging ode

0,0

0,0

103,0

368,0

290,0

 
   

Herverkaveling

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

 
   

L106 daling aardgasbaten door lagere gaswinning

0,0

0,0

– 50,0

– 175,0

– 175,0

 
   

Van transactie- naar kasbasis

0,0

0,0

50,0

75,0

25,0

 
   

Verlaging aardgasbaten

– 150,0

– 200,0

– 300,0

– 350,0

– 900,0

 
   

Diversen

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

621,6

488,5

442,8

656,3

638,6

 

Niet van toepassing

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv

0,0

– 88,6

– 75,8

– 73,2

– 66,8

 
     

0,0

– 88,6

– 75,8

– 73,2

– 66,8

 

Extrapolatie

4.121,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

521,5

96,4

– 91,2

– 125,2

– 489,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

4.061,5

4.179,8

4.560,4

4.429,9

4.169,0

4.121,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

4.061,5

4.179,8

4.560,4

4.429,9

4.169,0

4.121,0

AW LNV dekking apparaat

Dit betreft de middelen die ingezet worden voor de dekking van de problematiek op het gebied van ICT, zoals de Cloud Werkplek en de kosten voor het Inkoop Uitvoeringscentrum. Het gaat om verkregen middelen bij Voorjaarsnota voor ICT-problematiek en om dekking uit loon- en prijsbijstelling.

AW LNV problematiek ict & bedrijfsvoering apparaat

Dit betreft diverse problematiek op het gebied van ICT en bedrijfsvoering dat naar rato verdeeld is tussen LNV en EZK. Het gaat onder meer om de kosten van de Cloud Werkplek (8,7 mln. in 2018), implementatiekosten voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (5,8 mln. in 2018 aflopend tot 2,4 mln. structureel in 2021), om kosten voor het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) (5,0 mln. in 2018) en Informatiebeveiliging (4,1 mln. in 2018).

AW LNV problematiek specifiek LNV

Dit betreft diverse problematiek op het programma van LNV. Het gaat hier onder andere om een reservering van 10 mln. structureel voor de kostenraming van RVO.nl die een stijging laat zien voor de Agro-opdracht, de inrichting van een speciaal team voor de agri-nutriketen bij ACM om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan te pakken (1,3 mln. structureel) en een bijdrage van 4,4 mln. in 2019 aan de Ontwikkelagenda Groen onderwijs.

Eindejaarsmarge 2017

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begrotingsstaat van EZK. Voor LNV bedraagt de eindejaarsmarge 14,8 mln.

Ets

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Door de introductie van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) wordt de CO2-prijs door de elektriciteitsproducenten aan de elektriciteitsgrootgebruikers doorberekend. De ETS-regeling voorziet in compensatie hiervan voor energie-intensieve bedrijven. Met deze kasschuif worden de middelen voor de compensatie van indirecte emissiekosten ETS in een meer realistisch ritme gezet.

Herinrichting LNV/EZK

Voor de inrichting van het nieuwe Ministerie van LNV en herinrichting van het Ministerie van EZK (beide voormalig EZ) wordt een generale bijdrage gedaan van 37,2 mln., die bestaat uit een structureel bedrag van 24,1 mln. voor extra personeel, ICT en materiële kosten en 13,1 mln. structureel aan EU-regelgeving gerelateerde uitvoeringskosten bij LNV. Daarnaast wordt 69,9 mln. incidenteel over de periode 2018–2020 aan de inrichting besteed, hoofdzakelijk aan ICT voor de herinrichting van het departement. De middelen zijn overgeheveld naar LNV.

Inzet eindejaarsmarge 2017

EZK zet de eindejaarmarge 2017 in ter dekking hogere uitgaven, voor o.a. het programma Cloud Werkplek en een niet voor 2018 geraamde uitgave inzake Pallas.

Kasschuiven toekomstfonds

De niet benutte middelen in 2017, die bij Voorjaarsnota 2018 aan de begroting 2018 van het Toekomstfonds zijn toegevoegd, zijn op basis van de liquiditeitsprognoses voor de diverse instrumenten gespreid over de komende jaren. Dit betrof in het bijzonder het Innovatiekrediet, de Seed en het Dutch Venture Initiative.

LNV brexit nvwa en zbo’s

Als gevolg van de Brexit zullen de NVWA en andere landbouw gerelateerde keuringsdiensten op grond van Europese regelgeving extra keuringen moeten uitvoeren. Voor deze inzet moeten de keuringsdiensten extra personeel werven en opleiden. Hiervoor wordt 15 mln. in 2018 oplopend tot 24 mln. generaal structureel toegevoegd aan de begroting van LNV.

Pallas

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat en is een verplichting aan de stichting voorbereiding Pallas-reactor. In 2014 is door EZ voor Pallas een lening verstrekt van 40 mln., waarvan inmiddels 20,2 mln. is betaald. Dit jaar het restant van de lening van 19,8 mln. door Pallas opgevraagd en bij voldoende voortgang daarna uitgekeerd. De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor Pallas is door de Minister van EZK overgedragen aan de Minister voor Medische Zorg (vanwege de focus op medische isotopen), maar het technisch beheer van de lening aan Pallas blijft bij EZK.

Seed

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Het is een kasschuif van de Seed-middelen naar latere jaren, conform de verwachte liquiditeitsbehoefte van de Seed-fondsen waaraan de overheid middelen heeft toegekend.

Toekomstfonds

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Dit betreft het toevoegen van de onderuitputting en de hoger dan geraamde ontvangsten van het Toekomstfonds 2017 aan de begroting van EZK.

Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven

Deze post bevat de problematiek en dekkingsmaatregelen van de EZK-begrotingsstaat. De ICT-knelpunten van EZK bestaan uit extra benodigde middelen voor informatiebeveiliging, knelpunten in de begroting van DICTU, en een noodzakelijke versterking van ICT bij uitvoeringsorganisaties. Agentschap Telecom ontvangt hiervoor 6,7 mln. in 2018, 3,3 mln. in 2019 en 4 mln. structureel vanaf 2020. SodM ontvangt hiervoor 2,5 mln. in 2018, 2,3 mln. in 2019 en 0,5 mln. structureel vanaf 2020. Daarnaast zijn diverse herschikkingen nodig, onder meer voor een tekort op ACM-ontvangsten uit de markt, de kosten voor Cloud werkplek, implementatiekosten voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (5 mln. in 2018 aflopend tot 2 mln. structureel vanaf 2021) en uitbreiding van de klimaat- en energiedirecties (1 mln. in 2018 en 2,5 mln. structureel vanaf 2019). Onder de diversenpost valt ook het structurele ontwikkelbudget voor ICT dat EZK vanaf 2019 heeft vrijgemaakt.

Dekking voor deze knelpunten komt uit bijstellingen op de EZK-begroting. Bijstelling heeft plaatsgevonden op artikel 2 (Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen), artikel 3 (Toekomstfonds), artikel 4 (Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering) en artikel 40 (apparaat).

Onder de diversenpost vallen ook verschillende kasschuiven, waaronder de uitkoopregeling (schuif van 12 mln. naar 2020–2021). Deze kasschuif bewerkstelligt een ramingsbijstelling op de EZK-bijdrage aan de kosten van uitkoop van woningen die loodrecht onder hoogspanningsmasten staan. Deze uitkoopregeling staat huiseigenaren toe om gedurende vijf jaar een aanvraag indienen voor uitkoop. Het is echter lastig in te schatten hoeveel huiseigenaren in enig jaar een beroep hierop doen. Op basis van de huidige inzichten ten aanzien van het beroep dat huiseigenaren doen op de uitkoopregeling wordt voorzien dat eigenaren pas in latere jaren een beroep op de regeling zullen doen.

Boeking rvo budget voor ondersteuning bij schade

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Deze post omvat de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt voor het hele proces van de schadeafhandeling voor Groningen. Conform het nieuwe schadeprotocol, is de schadeafhandeling publiek gemaakt en is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet. RVO.nl voert de schadeafhandeling uit. Overeenkomstig met de NAM gemaakte afspraken, declareert EZK bij de NAM de door RVO.nl uit te keren schadevergoedingen en de uitvoeringskosten voor de schadeafwikkeling.

E23 Envelop klimaat

In het Regeerakkoord is een enveloppe van 300 mln. per jaar (2018–2030) opgenomen op de aanvullende post voor Klimaat (maatregel E23 uit het Regeerakkoord). Voor 2018 is er een bedrag van 161,5 mln. overgeheveld naar de begroting van EZK (117 mln.) en LNV (44,5 mln).

G37 toegepast onderzoek innovatie

EZK ontvangt uit de Regeerakkoord-enveloppe Toegepast onderzoek en innovatie een bedrag van 75 mln. in 2018. In 2019 is deze bijdrage 112 mln. oplopend tot 150 mln. structureel vanaf 2020. De middelen worden onder andere ingezet voor de TO2-instellingen, de regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren, de PPS-toeslag regeling, het Innovatiekrediet, valorisatie en MKB-digitalisering.

Herverkaveling

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Bij het Regeerakkoord is besloten om klimaat over te hevelen van IenW naar EZK. Tegelijkertijd zijn de onderdelen elektrisch vervoer en digitale overheid overgeheveld naar respectievelijk IenW en BZK. De grootste herverkaveling betrof de overheveling van Groen onderwijs van LNV naar OCW. Deze post bevat de overheveling van de middelen.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

De loon- en prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de begrotingen van EZK en LNV.

L105 reservering regionale knelpunten

In het Regeerakkoord wordt totaal 950 mln. gereserveerd in 2018–2021 voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden. Deze mutatie betreft de bijdragen aan ESTEC (15 mln. in 2018 en 25 mln. in 2020) en nucleaire problematiek (117 mln. in 2018), die aan de EZK-begroting zijn toegevoegd. Daarnaast bevat deze mutatie de bijdragen aan Eindhoven (39,9 mln. in 2018) en Zeeland via het Provinciefonds (7,6 mln. in 2018, 5,5 mln. in 2019 en 0,1 mln. in 2020).

Regionale knelpunten: overboeking Eindhoven naar gf

Dit betreft de overboeking van de bijdrage voor Eindoven naar het gemeentefonds. Deze overboeking vindt plaats in het kader van de Regeerakkoord-enveloppe Reservering regionale knelpunten.

Schadebetalingen Groningen aan particulieren uit ontvangsten

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. De schadevergoeding aan particulieren zijn de feitelijke schadevergoedingen die aan de Groningers worden uitgekeerd. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) besluit over de schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Deze schadevergoedingen worden uitbetaald door EZK en daarna volledig verhaald op de NAM, conform de hierover gemaakte afspraken.

Diversen – technische mutaties uitgaven

Dit betref o.a. overheveling van de middelen uit de Regeerakkoord-enveloppes Cybersecurity naar EZK (5 mln. in 2019 oplopend naar 9 mln. structureel) en Natuur en waterkwaliteit naar LNV (10,7 mln. in 2018 oplopend naar 17,3 mln. in 2021) voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarnaast betreft voor LNV de diversenpost onder meer de overheveling van de middelen uit de Regeerakkoord-envelop Capaciteit NVWA naar de LNV-begroting (6 mln. in 2019 en 3,3 mln. structureel vanaf 2020), de desaldering van de ontvangsten van de NVWA (5,5 mln. in 2018) en de overboeking inzake de bestuursovereenkomst grondwaterbescherming (4,6 mln. in 2018).

Diversen – niet tot een ijklijn behorend uitgaven

EZK-begrotingsstaat: dit betreft een kasschuif van de onderuitputting (27,2 mln.) over 2017 van de niet-relevante middelen voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de toevoeging van de niet-relevante prijsbijstelling (0,6 mln.). Daarnaast betreft deze mutatie ook de verstrekking van de ECN/NRG-lening van 17,4 mln. in 2017.

Herverkaveling van begroting EZK naar begroting LNV

Dit betreft de herverkaveling van de budgetten voor LNV (beleid en apparaat) van de EZK-begroting naar de LNV-begroting.

Actualisatie raming aardgasbaten – beleidsmatige mutaties, technische mutaties, niet tot een ijklijn behorend niet-belastingontvangsten

Dit betreft de totale mutatie in de aardgasbaten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018. In deze mutaties zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt: het volume-effect van het Kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen te beëindigen, de nieuwe afdrachtensystematiek als gevolg van het Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil, de meest recente gasprijzen en aangepaste ramingen van diverse kosten, zoals schade, versterken en operationele kosten. Conform de begrotingsregels wordt de mutatie in volume ingepast onder het uitgavenplafond.

Verlaging aardgasbaten – beleidsmatige mutaties, technische mutaties, niet tot een ijklijn behorend niet-belastingontvangsten

Dit betreft de verwerking bij Voorjaarsnota 2018 in de EZK-begrotingsstaat van het kabinetsbesluit d.d. 29 maart 2018 om de gaswinning in Groningen op zo kort mogelijke termijn te beëindigen. Hierdoor wordt de gasbatenreeks verlaagd. Hierbij is nog rekening gehouden met enkele onzekerheden rond het afbouwpad van het Kabinet.

Diversen – beleidsmatige mutaties niet-belastingontvangsten

Voor de EZK-begrotingsstaat betreft dit onder andere een ramingsbijstelling van octrooitaksen (3 mln.) en het bijstellen van de ACM-ontvangsten uit de markt (-7,5 mln.).

Voor de LNV-begrotingsstaat betreft dit een ramingsbijstelling van bestuurlijke boetes van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Gewasbeschermingswet (0,5 mln. in 2018 aflopend tot 0,4 mln. in 2020 en verder) en een uitgestelde ontvangst door de afdracht van Staatsbosbeheer uit de verkoop van gronden (5 mln. in 2019)

Boeking rvo budget voor ondersteuning bij schade

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Deze post omvat de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt voor het hele proces van de schadeafhandeling voor Groningen. Conform het nieuwe schadeprotocol, is de schadeafhandeling publiek gemaakt en is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet. RVO.nl voert de schadeafhandeling uit. Overeenkomstig met de NAM gemaakte afspraken, declareert EZK bij de NAM de door RVO.nl uit te keren schadevergoedingen en de uitvoeringskosten voor de schadeafwikkeling.

Schadebetalingen Groningen aan particulieren uit ontvangsten

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. De schadevergoeding aan particulieren zijn de feitelijke schadevergoedingen die aan de Groningers worden uitgekeerd. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) besluit over de schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Deze schadevergoedingen worden uitbetaald door EZK en daarna volledig verhaald op de NAM, conform de hierover gemaakte afspraken.

Diversen – technische mutaties niet-belastingontvangsten

Voor de EZK-begrotingsstaat betreft dit o.a. diverse desalderingen van terugontvangsten Interreg en Logius (5,5 mln. in 2018). Daarnaast wordt de ontvangstenraming van Innovatiekrediet (technisch) lager bijgesteld (15,7 mln. in 2018 aflopen tot 4 mln. in 2022). Deze lagere ontvangsten worden onder andere veroorzaakt doordat vervroegde aflossingen in de afgelopen jaren nu zorgen voor minder ontvangsten dan oorspronkelijk geraamd. De uitgaven voor Innovatiekrediet zijn hierop ook naar beneden bijgesteld. Daarnaast leidde een onttrekking uit de reserve geothermie tot een desaldering van 6 mln. in 2018.

Voor de LNV-begrotingsstaat betreft dit onder andere de desaldering van de ontvangsten van de NVWA (5,5 mln. in 2018)

Bijstelling ets-raming

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Onder de Europese Richtlijn voor de handel in broeikasgasemissierechten wordt een deel van de emissierechten met een veilingsysteem beschikbaar gesteld. Door vraag en aanbod in de markt wordt de prijs van een emissierecht bepaald. Nederland ontvangt een deel van de veilingopbrengsten. Van januari 2018 tot augustus 2018 is de prijs van deze rechten van 7,77 naar 17,30 gestegen. De raming voor 2019 en verder is lager dan die voor 2018, omdat het aantal rechten dat in 2019 wordt geveild wordt verminderd. Voor Nederland gaat het daarbij om de opbrengst van 12,9 miljoen rechten. Het aantal te veilen rechten voor 2020 en verder moet nog worden vastgesteld.

E27 Verhoging ODE

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat en gaat om maatregel E27 uit het Regeerakkoord, waarbij de Opslag Duurzame energie (ODE) wordt verhoogd vanaf 2020.

Herverkaveling

Deze post bevat de overheveling van de geraamde opbrengsten van de verkoop van CO2-emissierechten, als onderdeel van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) van IenW naar EZK, naar aanleiding van het Regeerakkoordbesluit om klimaat onder EZK te voegen.

L106 daling aardgasbaten door lagere gaswinning

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. In het Regeerakkoord is besloten om de gaswinning in Groningen te verminderen (maatregel L106) met lagere aardgasbaten tot gevolg.

Van transactie- naar kasbasis

Dit betreft een technische mutatie op de EZK-begrotingsstaat naar aanleiding van het Regeerakkoord. De gasbatenreeks uit het Regeerakkoord is gebaseerd op transferbasis en de reguliere verwerking van gasbaten in de begroting gebeurt op kasbasis. Met deze mutatie is dit verschil verwerkt.

Diversen – niet tot een ijklijn behorend niet-belastingontvangsten

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat en omvat de terugontvangsten van dividendbelasting (1,5 mln. in 2018) en hogere verwachte ontvangsten als gevolg van de aandelenverkoop NOM (3 mln. in 2018), die aanvankelijk voor 2017 waren geraamd en nu zijn doorgeschoven naar 2018. Daarnaast bevat deze post ook een desaldering van de NAM-bijdrage voor het werkbudget van NCG (10 mln. in 2018).

Herverkaveling van begroting EZK naar begroting LNV

Dit betreft de overheveling van ontvangsten van EZK naar LNV, als gevolg van de oprichting van LNV als eigenstandig ministerie.

Licence