Base description which applies to whole site

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

2.187,7

2.166,9

2.148,1

2.074,8

2.064,8

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Accrestranche 2018

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

 

Accrestranche 2019

0,0

158,1

158,1

158,1

158,1

 

Beter benutten

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Programma impuls omgevingsveiligheid

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

 

Voorbereidings- en uitvoeringskosten ooijen-wansum

35,6

30,5

30,5

10,2

0,0

 

Voorlopige afrekening bcf

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

29,6

8,4

5,2

– 2,4

– 2,4

 
 

126,5

240,8

223,9

196,0

185,8

 

Extrapolatie

2.240,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

126,4

240,7

223,9

196,0

185,9

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

2.314,2

2.407,7

2.372,0

2.270,9

2.250,7

2.240,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

2.314,2

2.407,7

2.372,0

2.270,9

2.250,7

2.240,7

C PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Accrestranche 2018

De omvang van het provinciefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2018 wijzigt de accrestranche 2018 voor het provinciefonds.

Accrestranche 2019

De omvang van het provinciefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2019 wordt de accrestranche 2019 toegevoegd aan het provinciefonds.

Beter benutten

Het Ministerie van IenW levert een bijdrage aan het Programma Beter Benutten. De middelen daarvoor worden via een decentralisatie-uitkering in het Provinciefonds overgemaakt aan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Flevoland.

Programma impuls omgevingsveiligheid

Provincies ontvangen geld vanuit IenW voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid. Dit programma is een samenwerking tussen provincies, de VNG, het IPO, IenW en Brandweer Nederland en heeft als doel om bij te dragen aan veiligheid in de omgeving.

Voorbereidings- en uitvoeringskosten Ooijen-Wansum

Het Ministerie van IenW levert een bijdrage aan de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de gebiedsontwikkeling Ooien-Wanssum. De middelen daarvoor worden via een decentralisatie-uitkering in het Provinciefonds overgemaakt.

Voorlopige afrekening BCF

Provincies kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het provinciefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het provinciefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota vindt een voorlopige afrekening plaats tussen BCF en het provinciefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Diversen

Dit betreft de afrekening accres 2017 (-3,5 mln. incidenteel in 2018 en – 3,5 mln. structureel), de afrekening van ruimte onder het BCF-plafond 2017 (-0,8 mln. in 2018) en diverse overboekingen van en naar de begrotingen van diverse ministeries (per saldo 37,4 mln. in 2018). Het betreft in 2018 (na afronding) onder meer de volgende overboekingen: regiodeal Zeeland (7,6 mln.), bodemsanering (6,7 mln.), erfgoedprogramma aardbevingsgebied (4 mln.), bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden (3,8 mln.), MKB Innovatiestimulering (3,2 mln.), waterstofbussen (2,7 mln.) en Zeeland in stroomversnelling (1,8 mln.).

Licence