Base description which applies to whole site

Premiegefinancierd Budgettair Plafond Zorg

PREMIEGEFINANCIERD BUDGETTAIR PLAFOND ZORG
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totaal uitgaven

69.183,5

74.089,9

78.437,8

82.696,8

87.124,6

92.459,4

totaal niet-belastingontvangsten

5.045,8

4.983,2

5.094,8

5.209,8

5.428,8

5.723,6

11

Zorgverzekeringswet

           
 

Uitgaven

47.619,1

50.359,8

52.549,8

54.607,4

56.931,6

60.337,8

 

Ontvangsten

3.207,7

3.114,9

3.147,9

3.181,3

3.315,2

3.498,0

12

Wet langdurige zorg

           
 

Uitgaven

21.564,4

23.730,1

25.888,0

28.089,4

30.193,0

32.121,6

 

Ontvangsten

1.838,1

1.868,3

1.946,9

2.028,5

2.113,6

2.225,6

Zorgverzekeringswet

De raming van de groei van de uitgaven onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de periode 2018–2021 is gebaseerd op de middellangetermijnraming van het CPB. De groei in 2022 en 2023 betreft een technische extrapolatie gebaseerd op deze raming van het CPB. Deze groei wordt bepaald door de loon- en prijsontwikkeling en volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling in combinatie met open pakketinstroom en epidemiologie. De groei is beperkt doordat VWS hoofdlijnenakkoorden heeft afgesloten met verschillende Zvw-sectoren en doordat VWS verschillende maatregelen neemt op het gebied van genees- en hulpmiddelen.

Wet langdurige zorg

De raming van de groei van de uitgaven onder de Wet langdurige zorg (Wlz) in de periode 2018 t/m 2021 is gebaseerd op de middellangetermijnraming van het CPB. De groei in 2022 en 2023 betreft een technische extrapolatie gebaseerd op deze raming van het CPB. Deze groei wordt bepaald door de loon- en prijsontwikkeling en volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling en epidemiologie. Vanaf 2018 zijn de kosten voor de volledige implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de Wlz-standen verwerkt. Hierbij is sprake van een ingroeipad om aan de personeelsnorm van het kwaliteitskader te kunnen voldoen. De structurele meerkosten van het kwaliteitskader komen uit op ruim 2 mld.

Licence