Base description which applies to whole site

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

143,9

142,3

142,4

147,1

144,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

3,2

3,2

3,2

3,3

3,2

 
     

3,2

3,2

3,2

3,3

3,2

 

Extrapolatie

147,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

4,7

3,2

3,2

3,3

3,2

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

148,6

145,5

145,5

150,4

147,3

147,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

148,6

145,5

145,5

150,4

147,3

147,4

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

4,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Met een kasschuif worden de budgetten van een ICT-project dat vertraging heeft opgelopen weer in het goede ritme gezet.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

De loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting.

Licence