Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

8.445,6

8.820,0

9.348,2

9.609,2

9.893,8

10.183,5

totaal niet-belastingontvangsten

45,6

693,6

703,4

715,4

731,8

746,5

43

Effectieve Europese Samenwerking

Uitgaven

8.445,6

8.820,0

9.348,2

9.609,2

9.893,8

10.183,5

Ontvangsten

45,6

693,6

703,4

715,4

731,8

746,5

Relatie begroting van Buitenlandse Zaken en de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

De begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit HGIS uitgaven/ontvangsten en niet-HGIS uitgaven/ontvangsten. De HGIS uitgaven en ontvangsten worden toegelicht in de horizontale toelichting van de HGIS. De niet-HGIS uitgaven en ontvangsten worden hieronder toegelicht.

Artikel 3 Effectieve Europese Samenwerking

De meerjarige ontwikkeling van het artikel Effectieve Europese samenwerking wordt bepaald door de doorwerking van de jaarlijkse nominale ontwikkeling van de EU-begroting in de Nederlandse afdrachten aan en ontvangsten van de EU.

De ontvangsten presenteren de perceptiekostenvergoedingen die Nederland ontvangt. Dit is de vergoeding voor de kosten die lidstaten maken voor het innen van de douanerechten. Verder lopen in de overige ontvangsten voor 2019 incidenteel de stijging van de BNI-raming als gevolg van de Spring Forecast 2018 mee alsmede de nacalculatie na de bronnenrevisie van het CBS over 2018.

Licence