Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

13.553,7

13.342,2

13.077,0

12.732,4

12.702,7

12.694,0

totaal niet-belastingontvangsten

1.701,7

1.546,4

1.552,0

1.607,0

1.602,7

1.601,7

31

Politie

Uitgaven

6.253,8

6.255,8

6.138,6

6.026,1

6.035,2

6.021,4

Ontvangsten

14,5

12,7

9,2

0,5

0,5

0,5

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

Uitgaven

1.598,4

1.552,9

1.559,8

1.561,3

1.571,4

1.553,4

Ontvangsten

190,7

168,8

177,0

230,4

226,1

226,1

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Uitgaven

872,4

815,8

801,2

762,9

762,4

757,8

Ontvangsten

1.194,6

1.252,2

1.253,7

1.253,7

1.253,7

1.252,7

34

Straffen en beschermen

Uitgaven

2.872,5

2.755,9

2.729,4

2.611,3

2.614,7

2.621,4

Ontvangsten

96,1

87,6

87,7

98,0

98,0

98,0

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Uitgaven

274,1

266,1

268,9

268,8

268,9

268,9

Ontvangsten

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

37

Migratie

Uitgaven

1.263,9

1.236,6

1.146,7

1.078,8

1.050,7

1.035,5

Ontvangsten

182,3

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

91

Apparaat kerndepartement

Uitgaven

437,2

423,7

424,4

424,0

425,3

425,0

Ontvangsten

21,4

20,1

19,4

19,4

19,4

19,4

92

Nog onverdeeld

Uitgaven

‒ 21,7

32,4

4,9

‒ 3,9

‒ 28,9

7,7

93

Geheim

Uitgaven

3,1

3,0

3,1

3,1

3,1

3,1

Artikel 31 Politie

De Politie ontwikkelt zich in enkele jaren naar het met de vorming van de Politie beoogde pad. De vorming van de Nationale Politie voortvloeiend uit het regeerakkoord van kabinet Rutte I leidt tot een gering aflopende reeks voor de uitgaven aan de politie in de laatste jaren van deze periode.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

In 2019 is het negatief vermogen (38 mln.) van de Raad voor de Rechtspraak uit 2018 aangevuld, tevens heeft JenV een liquiditeitsstorting van 50 mln. gedaan bij de Rechtspraak. Daardoor valt het bedrag in 2019 hoger uit ten opzichte van de andere jaren.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

In 2019 is incidenteel 100 mln. naar de JenV begroting overgeheveld vanaf de AP voor de aanpak van ondermijning. Dat leidt tot incidenteel hogere uitgaven in dat jaar. De ontvangsten stijgen vanaf 2020, doordat de raming afpakontvangsten structureel verhoogd is.

Artikel 34 Straffen en Beschermen 

De uitgaven dalen, o.a. vanwege de sluiting van een aantal gevangenislocaties bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

De uitgaven op artikel 36 blijven nagenoeg stabiel.

Artikel 37 Migratie

De uitgaven dalen aangezien de verwachting is dat de IND vanaf 2021 binnen de wettelijke termijn beslist en de voorraden zijn afgenomen. Hiermee neemt de bezetting van het COA af en zullen de totale uitgaven binnen de migratieketen dalen. Tevens is het variabele deel van de uitgaven, gebaseerd op de Meerjaren Productie Prognose (MPP), tot 2022 verwerkt.

Artikel 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

De hogere uitgaven in het jaar 2019 ten opzichte van het jaar 2020 zijn het gevolg van de vertraagde afrekening van Europol met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van 16 mln. Dit wordt in de begroting op het onderdeel bijdrage aan SSO’s verantwoord.

Artikel 92 Nominaal en Onvoorzien

Artikel 92 is een verdeelartikel. Dit niet-beleidsartikel wordt gebruikt voor het parkeren van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, van andere nog te verdelen middelen. Het negatieve bedrag in 2019 wordt verklaard doordat in dit jaar nog een taakstelling geparkeerd staat. De taakstelling voor 2019 zal dit jaar nog van dekking worden voorzien.

Artikel 93 Geheim

De uitgaven op artikel 93 blijven nagenoeg stabiel.

Licence