Base description which applies to whole site

BES-fonds

H BES-FONDS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

42,8

41,9

34,2

34,3

34,3

34,3

totaal niet-belastingontvangsten

1

BES-fonds

Uitgaven

42,8

41,9

34,2

34,3

34,3

34,3

Artikel 1 BES-fonds

Via het BES-fonds krijgen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) middelen toebedeeld om hun publieke taken uit te voeren. In 2019 en 2020 liggen de uitgaven hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen.

Licence