Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Correctie standen dgf om plafonds op nul te laten sluiten

‒ 5,2

2,8

0,0

0,0

0,0

Diversen

0,0

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 5,2

1,8

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

Technische mutaties

Rijksbegroting

Diversen

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Toevoeging eindsaldo dgf 2018 aan 2019

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Extrapolatie

33,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

25,7

1,8

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

60,3

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

60,3

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Aansluiting standen aan begroting dgf 2020

‒ 28,3

1,8

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

Correctie standen dgf

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

‒ 5,2

1,8

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

Technische mutaties

Rijksbegroting

Diversen

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Aansluiting standen aan begroting dgf 2020

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Correctie standen dgf

‒ 23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging eindsaldo dgf 2018 aan 2019

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Extrapolatie

33,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

25,7

1,8

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

60,3

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

60,3

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

UITGAVEN

Beleidsmatige mutaties

Correctie standen dgf om plafonds op nul te laten sluiten

Deze mutatie betreft een ‘technische regel’ om te zorgen dat de uitgaven op de ontvangsten aansluiten, conform de reguliere systematiek van een begrotingsfonds.

Technische mutaties

Diversen

Deze post betreft een bijdrage vanuit de sector voor een crisisreserve. In het convenant met de sector voor de periode 2015-2019 zijn afspraken gemaakt over de opbouw van een crisisreserve via door de sector betaalde heffingen ten behoeve van uitbraken van dierziekten. Deze reserve vormt een aanvulling op het fondssaldo. Het diergezondheidsfonds-saldo (DGF) bestaat uit middelen die in beginsel eveneens beschikbaar zijn in geval er sprake is van een dierziektecrisis. Met de opbouw van de crisisreserve is in 2019 begonnen. Indien er in 2019 geen aanspraak wordt gedaan op de crisisreserve zullen de in 2019 gereserveerde middelen bij eerste suppletoire begroting 2020 naar 2020 worden overgeheveld.

Toevoeging eindsaldo dgf 2018 aan 2019

De mutatie van 23,1 mln. betreft de toevoeging van het eindsaldo van 2018 aan het beginsaldo van 2019. Dit is conform de reguliere systematiek van het DGF.

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Beleidsmatige mutaties

Aansluiting standen aan begroting dgf 2020

De ontvangsten zijn voor deze jaren conform de systematiek gelijkgesteld aan de uitgaven. Omdat het DGF een begrotingsfonds is, dienen de ontvangsten gelijk te zijn aan de uitgaven.

Technische mutaties

Toevoeging eindsaldo dgf 2018 aan 2019

De mutatie van 23,1 mln. betreft de toevoeging van het eindsaldo van 2018 aan het beginsaldo van 2019. Dit is conform de reguliere systematiek van het DGF.

Diversen

Deze post betreft een bijdrage vanuit de sector voor een crisisreserve. In het convenant met de sector voor de periode 2015-2019 zijn afspraken gemaakt over de opbouw van een crisisreserve via door de sector betaalde heffingen ten behoeve van uitbraken van dierziekten. Deze reserve vormt een aanvulling op het fondssaldo. Het DGF-saldo bestaat uit middelen die in beginsel eveneens beschikbaar zijn in geval er sprake is van een dierziektecrisis. Met de opbouw van de crisisreserve is in 2019 begonnen. Indien er in 2019 geen aanspraak wordt gedaan op de crisisreserve zullen de in 2019 gereserveerde middelen bij eerste suppletoire begroting 2020 naar 2020 worden overgeheveld.

Aansluiting standen aan begroting dgf 2020

De ontvangsten zijn voor deze jaren conform de systematiek gelijkgesteld aan de uitgaven. Omdat het DGF een begrotingsfonds is, dienen de ontvangsten gelijk te zijn aan de uitgaven.

Correctie standen dgf

De mutatie voor het fondssaldo was per abuis op het verkeerde kader geboekt, middels deze correctie wordt het saldo op het juiste kader geboekt.

Licence