Base description which applies to whole site

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

302,6

1.434,9

2.373,1

3.496,1

4.721,1

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Accres tranche 2018

‒ 295,3

‒ 147,7

‒ 147,7

‒ 147,7

‒ 147,7

Accres tranche 2019

‒ 89,1

‒ 89,1

‒ 89,1

‒ 89,1

‒ 89,1

Accres tranche 2020

0,0

382,7

382,7

382,7

382,7

Accres tranche 2021

0,0

0,0

134,4

134,4

134,4

Bijstelling bcf

‒ 285,5

‒ 184,9

‒ 170,4

‒ 174,4

‒ 174,0

Diversen

0,0

0,0

0,0

‒ 9,5

2,6

‒ 669,9

‒ 39,0

109,9

96,4

108,9

Technische mutaties

Rijksbegroting

Accres gemeentefonds

439,4

‒ 952,3

‒ 952,3

‒ 952,3

‒ 952,3

Accres tranche 2019

‒ 54,9

‒ 54,9

‒ 54,9

‒ 54,9

‒ 54,9

Accres tranche 2020

0,0

‒ 149,3

‒ 149,3

‒ 149,3

‒ 149,3

Accres tranche 2021

0,0

0,0

‒ 68,7

‒ 68,7

‒ 68,7

Accres tranche 2022

0,0

0,0

0,0

‒ 137,8

‒ 137,8

Accres tranche 2023

0,0

0,0

0,0

0,0

‒ 109,2

Afrekening bcf

‒ 354,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstelling bcf

337,0

‒ 23,0

‒ 32,2

‒ 48,6

‒ 62,6

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

367,3

‒ 1.179,5

‒ 1.257,4

‒ 1.411,6

‒ 1.534,8

Extrapolatie

4.424,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 302,6

‒ 1.218,5

‒ 1.147,6

‒ 1.315,3

‒ 1.425,9

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

216,4

1.225,6

2.180,8

3.295,2

4.424,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

216,4

1.225,6

2.180,8

3.295,2

4.424,3

ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tranche 2018–2024

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag Rijk. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage heeft de afrekening dit voorjaar plaats gevonden. De accressen voor de jaren 2019 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek. De geraamde accressen voor 2019 en 2020 zijn overgeboekt naar het gemeentefonds.

Btw compensatiefonds (BCF)

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en het provinciefonds. De toevoeging of onttrekking wordt over het gemeentefonds en het provinciefonds verdeeld conform de aandelen gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.

Licence