Base description which applies to whole site

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

38,3

33,5

33,3

33,4

33,4

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

Rijksbegroting

Diversen

4,5

8,4

1,0

1,0

1,0

4,5

8,4

1,0

1,0

1,0

Extrapolatie

34,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

4,5

8,4

1,0

1,0

1,0

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

42,8

41,9

34,2

34,3

34,3

34,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

42,8

41,9

34,2

34,3

34,3

34,3

BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen (technische mutaties, uitgaven)

Sinds 2018 ontvangt het BES-fonds compensatie voor loon en prijs. De loon- en prijsbijstelling is in 2018 via de begroting van Koninkrijksrelaties aan het BES-fonds toegevoegd. Vanaf dit jaar wordt de LPO direct aan het BES-fonds uitgekeerd. Daarnaast is de compensatie voor wisselkoerseffecten in 2019 geactualiseerd en voor 2020 is het wisselkoerseffect toegevoegd.

Licence