Base description which applies to whole site

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

‒ 7.796,0

‒ 7.564,9

‒ 7.582,1

‒ 7.417,2

‒ 7.622,4

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Consolidatie

1.749,4

585,7

152,6

‒ 132,7

‒ 435,3

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.749,4

585,7

152,6

‒ 132,7

‒ 435,3

Extrapolatie

‒ 7.969,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.749,4

585,7

152,6

‒ 132,7

‒ 435,3

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

‒ 6.046,6

‒ 6.979,2

‒ 7.429,5

‒ 7.549,9

‒ 8.057,7

‒ 7.969,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

‒ 6.046,6

‒ 6.979,2

‒ 7.429,5

‒ 7.549,9

‒ 8.057,7

‒ 7.969,9

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

‒ 7.796,0

‒ 7.564,9

‒ 7.582,1

‒ 7.417,2

‒ 7.622,4

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Consolidatie

1.749,4

585,7

152,6

‒ 132,7

‒ 435,3

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.749,4

585,7

152,6

‒ 132,7

‒ 435,3

Extrapolatie

‒ 7.969,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.749,4

585,7

152,6

‒ 132,7

‒ 435,3

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

‒ 6.046,6

‒ 6.979,2

‒ 7.429,5

‒ 7.549,9

‒ 8.057,7

‒ 7.969,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

‒ 6.046,6

‒ 6.979,2

‒ 7.429,5

‒ 7.549,9

‒ 8.057,7

‒ 7.969,9

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het brutoboeken van bijdragen. Het brutoboeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van Infrastructuur & Waterstaat aan het Infrastructuurfonds.

Licence