Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

 

384,5

540,1

739,9

1.038,7

1.388,1

totaal niet-belastingontvangsten

 

59,6

92,2

90,8

91,4

91,4

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

      
 

Uitgaven

 

88,4

125,8

163,5

219,7

293,3

3

Arbeidsongeschiktheid

      
 

Uitgaven

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Jonggehandicapten

      
 

Uitgaven

 

49,4

89,5

139,3

198,4

268,4

5

Werkloosheid

      
 

Uitgaven

 

1,6

3,4

6,6

11,1

15,8

6

Ziekte en zwangerschap

      
 

Uitgaven

 

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

7

Kinderopvang

      
 

Uitgaven

 

123,1

125,5

196,1

270,3

355,4

 

Ontvangsten

 

59,6

91,6

91,7

91,7

91,7

8

Oudedagsvoorziening

      
 

Uitgaven

 

0,3

0,7

1,0

1,5

1,9

9

Nabestaanden

      
 

Uitgaven

 

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

10

Tegemoetkoming ouders

      
 

Uitgaven

 

121,5

194,9

232,8

336,9

452,3

 

Ontvangsten

  

0,6

‒ 0,8

‒ 0,3

‒ 0,3

Op hoofdstuk 83 Koppeling Uitkeringen staan de ramingen van de uitgaven voor de indexering van de begroting gefinancierde sociale-zekerheidsuitgaven. De mutaties in uitgaven op de artikelen komen met name tot stand door aanpassingen van de WKA-index (Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden), door wijzigingen in prijsontwikkeling en door grondslageffecten bij de uitkeringen en programma-uitgaven. Aanpassingen van de WKA-index en prijsontwikkeling vinden plaats op basis van CPB-cijfers. De uitgaven betreffen jaarlijkse tranches voor de komende vijf jaar, dit verklaart de oploop op de verschillende artikelen.

Licence