Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

149,0

136,6

132,1

131,5

131,5

131,1

totaal niet-belastingontvangsten

6,2

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

1

Raad van State

      
 

Uitgaven

75,0

65,6

62,8

62,4

62,4

62,4

 

Ontvangsten

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2

Algemene Rekenkamer

      
 

Uitgaven

34,4

33,5

34,1

34,1

34,1

34,1

 

Ontvangsten

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

De Nationale ombudsman

      
 

Uitgaven

21,2

20,8

20,9

20,9

20,9

20,9

 

Ontvangsten

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

      
 

Uitgaven

7,0

4,6

4,6

4,6

4,6

4,1

 

Ontvangsten

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

      
 

Uitgaven

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

      
 

Uitgaven

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

Ontvangsten

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

      
 

Uitgaven

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

9

Kiesraad

      
 

Uitgaven

4,2

4,9

2,6

2,5

2,5

2,5

10

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

      

Artikel 1 Raad van State

Voor 2020 zijn er middelen toegevoegd aan de begroting voor de invoering van het individueel keuzebudget (onderdeel CAO Rijk 2018-2020), voor de uitvoeringskosten van de klimaatwet en vanwege een bijstelling van de raming voor het Hoger Beroep Vreemdelingen. Daarnaast zijn er voor de jaren 2020 en 2021 middelen toegevoegd voor de niet-huisvestingkosten in het kader van de renovatie van het Binnenhof.

Artikel 2 Algemene Rekenkamer

Voor 2020 zijn er middelen toegevoegd aan de begroting voor de invoering van het individueel keuzebudget (onderdeel CAO Rijk 2018-2020).

Artikel 3 De Nationale Ombudsman

Voor 2020 zijn er middelen toegevoegd aan de begroting voor de invoering van het individueel keuzebudget (onderdeel CAO Rijk 2018-2020).

Artikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

Aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orde zijn voor 2020 middelen toegevoegd voor de afronding van de implementatie van het nieuwe digitale systeem LINT. Daarnaast zijn er middelen van 2021-2025 naar 2020 geschoven voor de kosten als gevolg van het opheffen van onderscheidingen voor de vrijwillige brandweerdienst.

Artikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Er zijn geen beleidswijzigingen.

Artikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Er zijn geen beleidswijzigingen.

Artikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Er zijn geen beleidswijzigingen.

Artikel 9 Kiesraad

Voor de periode 2020-2022 zijn middelen toegevoegd aan de begroting van de Kiesraad voor zowel het beheer en onderhoud van de bestaande Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) als de ontwikkeling van een nieuwe versie van de OSV.

Licence