Base description which applies to whole site

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

191,1

191,3

172,6

171,2

171,2

175,0

totaal niet-belastingontvangsten

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

      
 

Uitgaven

17,5

20,6

13,4

13,4

13,4

13,4

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

      
 

Uitgaven

33,3

35,0

33,9

32,8

33,3

34,9

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

      
 

Uitgaven

138,3

134,2

123,8

123,4

122,9

125,2

 

Ontvangsten

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

      
 

Uitgaven

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Ontvangsten

      

10

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

0,4

     

Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van de kerntaken van de Eerste Kamer. Voor 2020 zijn middelen toegevoegd aan de begroting voor de invoering van het individueel keuzebudget (onderdeel CAO Rijk 2018-2020). Daarnaast zijn er voor 2020 en 2021 middelen toegevoegd voor de tijdelijke huisvesting, waaronder middelen voor audiovisuele middelen. Tot slot zijn voor 2021 middelen toegevoegd voor de niet-huisvestingskosten van de Eerste Kamer.

Artikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

De hoogte van de uitgaven aan (oud-)leden van de Tweede Kamer wordt beïnvloed door verkiezingen. In het jaar van de verkiezingen en het jaar erna stijgt het beroep op wachtgeld. In 2021 nemen daarom de uitgaven op dit artikel toe, om in de jaren daarna weer af te nemen.

Artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van de kerntaken van de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om de financiering van de ambtelijke ondersteuning van het constitutionele proces van de Tweede Kamer, de financiering van de digitale en fysieke infrastructuur van het parlement en de kosten van de fracties. Voor 2020 zijn er middelen toegevoegd aan de begroting voor de invoering van de het individueel keuzebudget (onderdeel CAO Rijk 2018-2020) en voor de tijdelijke huisvesting. Daarnaast zijn voor de jaren 2020 en 2021 de budgetten voor bedrijfsvoering opgehoogd en zijn er middelen toegevoegd voor vervangingsinvesteringen en extra beveiligingsmedewerkers. Ook zijn voor 2021 middelen toegevoegd voor de niet-huisvestingskosten van de Tweede Kamer. Tevens nemen in een verkiezingsjaar en het jaar erna de uitgaven voor fractiekosten toe. Dit komt voornamelijk omdat na verkiezingen tijdelijk zowel de fractieondersteuning op basis van de oude samenstelling van de Tweede Kamer, als de fractieondersteuning op basis van de nieuwe samenstelling wordt gefinancierd.

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor interparlementaire activiteiten. Er zijn geen beleidswijzigingen

Licence