Base description which applies to whole site

De Koning

I DE KONING
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

totaal uitgaven

45,4

45,7

47,2

47,2

47,2

47,2

 

totaal niet-belastingontvangsten

0,1

     
 

1 Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

      
 

Uitgaven

8,5

8,9

10,4

10,4

10,4

10,4

 

2 Functionele uitgaven van de Koning

      
 

Uitgaven

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

 

3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

      
 

Uitgaven

6,5

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

 

Ontvangsten

0,1

     

Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

Op dit artikel worden de uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis verantwoord. De lichte stijging in de uitgaven vanaf 2021 wordt verklaard doordat de Prinses van Oranje in 2021 achttien jaar wordt en zij vanaf dat moment een grondwettelijke uitkering ontvangt (voor zowel inkomen, als voor personeel en materieel). Dit is in 2021 (naar rato) 0,1 miljoen euro en vanaf 2022 het jaarbedrag van 1,6 miljoen euro.

Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Op dit artikel staan de functionele uitgaven van de Koning, waaronder de uitgaven aan personeel en materieel en overige specifieke uitgaven, zoals de inzet van luchtvaartuigen.

Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Op dit artikel staan de doorbelaste uitgaven van andere begrotingen, zoals de uitgaven in het kader van voorlichting, het Militaire Huis als onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en de uitgaven van het Kabinet van de Koning.

Licence