Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Defensie

X DEFENSIE
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

11.284,3

11.402,8

11.831,6

11.584,5

11.615,2

11.190,6

totaal niet-belastingontvangsten

283,4

158,7

158,8

158,8

158,8

158,8

1

Inzet

      
 

Uitgaven

26,6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

 

Ontvangsten

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Koninklijke Marine

      
 

Uitgaven

980,8

794,3

814,2

824,9

826,5

823,7

 

Ontvangsten

28,3

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

3

Koninklijke Landmacht

      
 

Uitgaven

1.584,8

1.383,8

1.426,3

1.434,5

1.434,5

1.436,5

 

Ontvangsten

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

4

Koninklijke Luchtmacht

      
 

Uitgaven

894,4

664,3

673,1

669,2

662,8

662,8

 

Ontvangsten

12,0

12,0

12,1

12,1

12,1

12,1

5

Koninklijke Marechaussee

      
 

Uitgaven

491,8

463,1

463,8

466,0

467,0

466,3

 

Ontvangsten

8,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

6

Investeringen

      
 

Uitgaven

2.951,6

     
 

Ontvangsten

75,9

     

7

Defensie Materieel Organisatie

      
 

Uitgaven

1.085,8

597,4

600,8

600,2

603,8

607,2

 

Ontvangsten

50,1

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

8

Defensie Ondersteuningscommando

      
 

Uitgaven

1.516,4

1.129,2

1.136,6

1.117,2

1.118,3

1.118,1

 

Ontvangsten

87,4

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

9

Algemeen

      
 

Uitgaven

155,7

162,6

165,4

166,3

167,6

160,7

 

Ontvangsten

0,8

     

10

Apparaat kerndepartement

      
 

Uitgaven

1.546,4

1.627,6

1.613,8

1.581,8

1.554,5

1.509,3

 

Ontvangsten

8,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

11

Geheim

      
 

Uitgaven

8,6

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

12

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

41,3

51,6

65,5

62,9

65,2

101,9

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

      
 

Uitgaven

 

4.511,3

4.854,5

4.643,8

4.697,4

4.286,4

Om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting te verbeteren heeft Defensie per 2021 een nieuw begrotingshoofdstuk (hoofdstuk K), het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). De middelen van het investeringsartikel (Artikel 6 op hoofdstuk X) en de instandhoudingsuitgaven van de overige artikelen zijn naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds verplaatst. Een aantal van onderstaande mutaties hebben betrekking op de omsleuteling van de huidige begroting naar het DMF.

Artikel 1 Inzet

Door de toevoeging van de middelen voor Covid maatregelen is het bedrag in 2020 hoger dan in de overige jaren.

Artikel 2 Koninklijke Marine

De daling van de uitgaven in 2021 op dit artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van een deel van de middelen naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Daartegenover staat een stijging van het budget vanaf 2020 vanwege de doorverdeling van de middelen voor het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2019-2020 van artikel 10 naar dit artikel. In de overige jaren zijn de uitgaven op dit artikel stabiel.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

De daling van de uitgaven in 2021 op dit artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van een deel van de middelen naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Daartegenover staat een stijging van het budget vanaf 2020 vanwege de doorverdeling van de middelen voor het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2019-2020 van artikel 10 naar dit artikel. In de overige jaren zijn de uitgaven op dit artikel stabiel.

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

De daling van de uitgaven in 2021 op dit artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van een deel van de middelen naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Daartegenover staat een stijging van het budget vanaf 2020 vanwege de doorverdeling van de middelen voor het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2019-2020 van artikel 10 naar dit artikel. In de overige jaren zijn de uitgaven op dit artikel stabiel.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

De daling van de uitgaven in 2021 op dit artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van een deel van de middelen naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Daartegenover staat een stijging van het budget vanaf 2020 vanwege de doorverdeling van de middelen voor het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2019-2020 van artikel 10 naar dit artikel. In de overige jaren zijn de uitgaven op dit artikel stabiel.

Artikel 6 Investeringen

De middelen in artikel 6 zijn vanaf 2021 overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

De daling van de uitgaven in 2021 op dit artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van een deel van de middelen naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Daarnaast stijgen de uitgaven in dit artikel door een toename in het budget voor instandhouding en materieel wegens het verhogen van het budget voor munitie en de aanschaf van kleding en persoonlijke uitrustingen. Daarnaast stijgt het budget in 2021 sterker dan in 2020 vanwege de doorverdeling van het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2020

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

De daling van de uitgaven in 2021 op dit artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van een deel de middelen naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. In 2020 zijn de uitgaven op dit artikel hoger wegens het overhevelen van het budget voor de pensioenpremie vanuit artikel 10 en een stijging van het budget vanaf vanwegen de doorverdeling van het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2019-2020. In de overige jaren zijn de uitgaven op dit artikel stabiel.

Artikel 9 Algemeen

Er is een lichte daling in de uitgaven van dit artikel wegens het overhevelen van het budget voor de Very Joint Task Force (VJTF) naar artikelen 3, 4 en 7 voor het gereedstellen voor een mogelijke inzet van VJTF .

Artikel 10 Apparaat kerndepartement

Er is een daling zichtbaar op dit artikel wegens het overhevelen van het budget voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie naar de desbetreffende defensieonderdelen.

Artikel 11 Geheim

Door de toevoeging van de eindejaarsmarge van de HGIS bij dit artikel is het bedrag in 2020 hoger dan in de jaren daarna. In de overige jaren zijn de uitgaven op dit artikel stabiel.

Artikel 12 Nog onverdeeld

Op dit artikel staan o.a. het restsaldo van de nog niet uitgekeerde middelen van de meerjarige loon en prijsbijstellingen.

Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

Er zijn vanuit verschillende artikelen budgetten naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds overgeheveld via artikel 13, het voedingsartikel naar het fonds. Dit artikel is een nieuw artikel vanwege het oprichten van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF).

Licence