Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

 

549,3

1.122,0

1.679,0

2.231,1

2.731,7

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

Rijksbegroting in enge zin

      
 

Uitgaven

 

477,7

976,9

1.455,4

1.925,5

2.351,4

2

SZA

      
 

Uitgaven

 

3,8

7,8

11,8

16,0

14,1

3

Zorg

      
 

Uitgaven

 

1,8

3,8

4,9

6,7

8,5

4

Niet-relevant

      
 

Uitgaven

 

65,9

133,5

207,0

282,9

357,8

Op de aanvullende post Prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd die worden gebruikt om de prijsgevoelige uitgaven op de diverse begrotingen te compenseren voor de prijsontwikkeling. Deze compensatie wordt jaarlijks van deze aanvullende post overgeboekt naar de departementale begrotingen. De oploop in de cijfers ontstaat doordat voor elk jaar een tranche wordt gereserveerd om de begrotingsuitgaven (zoals deze op de afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen) van constante naar lopende prijzen te brengen.

Licence