Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Defensiematerieelbegrotingsfonds

K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS

Defensiematerieelbegrotingsfonds

K Defensiematerieelbegrotingsfonds

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

 

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,6

4.416,8

totaal niet-belastingontvangsten

 

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,6

4.416,8

1

Defensiebreed Materieel

      
 

Uitgaven

 

669,2

797,0

491,9

571,5

558,3

 

Ontvangsten

 

56,1

50,3

85,7

85,7

85,7

2

Maritiem Materieel

      
 

Uitgaven

 

631,2

863,3

860,0

1.126,3

1.124,5

 

Ontvangsten

 

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

3

Land Materieel

      
 

Uitgaven

 

605,6

643,1

732,0

774,7

713,5

4

Lucht Materieel

      
 

Uitgaven

 

1.420,2

1.314,0

1.409,7

1.275,1

939,9

 

Ontvangsten

   

0,1

0,4

0,6

5

Infrastructuur en Vastgoed

      
 

Uitgaven

 

684,9

617,8

611,1

582,1

576,5

 

Ontvangsten

 

26,6

25,6

27,9

27,9

27,9

6

IT

      
 

Uitgaven

 

599,2

711,4

669,0

497,8

504,1

 

Ontvangsten

 

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

      
 

Ontvangsten

 

4.511,3

4.854,5

4.643,8

4.697,4

4.286,4

Om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting te verbeteren heeft Defensie per 2021 een nieuw begrotingshoofdstuk (hoofdstuk K), het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). De middelen van het investeringsartikel (Artikel 6 op hoofdstuk X) en de instandhoudingsuitgaven van de overige artikelen zijn naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds verplaatst. Een aantal van onderstaande mutaties hebben betrekking op de omsleuteling van de huidige begroting naar het DMF.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel

Het verloop van dit artikel wordt voornamelijk verklaard door de oplevering van de projecten Defensiebrede Vervanging van Operationele Wielvoertuigen, de defensiebrede bewaking en beveiligingssystemen en verder de Beleidskader Inzetvoorraden (BKI) conventionele munitie. Doordat deze projecten geleverd en betaald worden dalen de uitgaven op dit artikel. De stijgende trend vanaf 2024 wordt onder meer verklaard door het instromen van het project vervanging wissellaadsystemen en de vervanging wielberging.

Artikel 2 Maritiem Materieel

De toename van de uitgaven op dit artikel wordt verklaard door het starten van de realisatiefase van een aantal grote projecten zoals het Combat Support Ship (CSS), de VIS Mail Communication Mechanism (vMCM), de onderzeeboten en de M-fregatten. Met het starten van de realisatiefase starten ook de betalingen voor deze projecten en hierdoor nemen de uitgaven op dit artikel toe.

Artikel 3 Land Materieel

De toename van de uitgaven op dit artikel wordt verklaard door een aantal grote landmachtmaterieelprojecten die naar verwachting vanaf 2023 in de realisatiefase komen. Met het starten van de realisatiefase starten ook de betalingen voor deze projecten.

Artikel 4 Lucht Materieel

De uitgaven bij de luchtmacht dalen geleidelijk wegens de levering en betalingen van een groot deel van de F35 vloot. Ook de uitgaven voor de verwerving en upgrade van de Chinook dalen. Naar verwachting is dit project in 2025 afgerond.

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Het versnellen van de investeringen in achterstallig onderhoud van het vastgoed verklaart de hogere uitgaven in 2021 ten opzichte van latere jaren. Daarnaast zijn de uitgaven vanaf 2020 t/m 2023 hoger als gevolg van een kasschuif van groot materieel naar vastgoed in deze jaren.

Artikel 6 IT

Het uitgavenverloop op dit artikel wordt verklaard door de vervangingsbehoefte van ICT gedurende deze jaren. Dit betreft diverse IT projecten waaronder de vervanging van SAP 4 Hana en Foxtrot en verder de structurele uitgaven voor instandhouding onderhoud en licenties. Ook is er voor de jaren 2020-2023 in totaal 280 mln overgeheveld vanuit Grootmaterieel waardoor de bedragen in deze jaren hoger zijn dan in de latere jaren.

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Artikel 7 is het ontvangstenartikel waarmee het defensiematerieelbegrotingsfonds gevoed wordt vanuit de Defensiebegroting.

Licence