Base description which applies to whole site

13 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

Tabel 1 in deze bijlage toont alle budgettaire mutaties die hebben plaatsgevonden op regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post in de periode tussen Miljoenennota 2020 en Miljoenennota 2021. Tabel 2 toont de huidige stand van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post. Toelichtingen bij de mutaties zijn te vinden in bijlage 17 Verticale toelichting bij het hoofdstuk van de aanvullende post.

De mutaties in tabel 1 betreffen hoofdzakelijk overboekingen van middelen vanaf de aanvullende post naar de departementale begrotingen en soms kasschuiven tussen verschillende jaren. Daar waar in de tabellen een 0 zichtbaar is, gaat het om een mutatie of stand die kleiner is dan 0,5 miljoen euro. De standen van regeerakkoordmaatregelen waarvan de middelen reeds vóór Miljoenennota 2020 zijn overgeboekt zijn niet weergegeven in tabel 2.

Tabel 1: Mutaties op regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post (in miljoen euro)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ontvangende begroting

 

Totaal

‒ 536

‒ 545

‒ 567

‒ 457

‒ 447

354

Hoofdstuk en artikel

 

Openbaar bestuur

       

A3

Belastingdienst

‒ 30

‒ 50

‒ 110

   

9B, art. 1 en 10

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

  

‒ 51

‒ 50

‒ 50

200

15, art. 1

 

Veiligheid

       

B5

Politie

 

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

24

6, art. 31

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

‒ 45

‒ 45

‒ 46

0

0

0

6, art. 33

 

Milieu

       

E23

Envelop klimaat

‒ 35

‒ 102

‒ 70

‒ 48

‒ 41

31

7, art. 2 en 413, art. 414, art. 11 en 12 (nieuwe indeling art. 21 en 22)

E25

Natuur en waterkwaliteit

‒ 40

     

14, art. 12 (nieuwe structuur art. 22)

 

Landbouw

       

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij

‒ 4

‒ 4

‒ 4

‒ 3

‒ 1

 

14, art.11 (nieuwe structuur art. 21)

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

       

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs

   

‒ 41

‒ 56

97

8, art. 1

G39

Maatschappelijke diensttijd

‒ 35

‒ 73

‒ 93

‒ 99

‒ 100

0

16, art. 1, 4 en 10

 

Zorg

       

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

‒ 4

‒ 10

‒ 10

‒ 5

‒ 5

 

16, art. 4

H59

Preventiemaatregelen

  

‒ 10

‒ 9

‒ 8

 

16, art. 1

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

  

‒ 10

‒ 10

‒ 10

 

40, art. 12

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

      

16, art. 3

H65

Belonen van uitkomsten

 

‒ 3

‒ 6

   

16, art. 4

 

Overdrachten bedrijven

       

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

‒ 170

‒ 170

‒ 170

‒ 170

‒ 153

 

9b, art. 3

 

Overige uitgaven

       

L105

Reservering regionale knelpunten

‒ 158

‒ 46

    

14, art. 12 (nieuwe structuur art. 22) en 51

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

‒ 15

‒ 20

35

    

L108

Gasfonds Groningen

     

3

 
Tabel 2: Stand van regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post (in miljoen euro)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Stand

76

284

331

218

264

354

 

Openbaar bestuur

      

A3

Belastingdienst

      

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

 

200

150

150

150

200

 

Veiligheid

      

B5

Politie

  

24

24

24

24

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

      
 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

 

4

43

34

41

31

E25

Natuur en waterkwaliteit

      
 

Landbouw

      

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij

      
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

      

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs

    

41

97

G39

Maatschappelijke diensttijd

      
 

Zorg

      

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

      

H59

Preventiemaatregelen

      

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

      

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

      

H65

Belonen van uitkomsten

      
 

Overdrachten bedrijven

      

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

      
 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten

20

20

    

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

10

65

   

L108

Gasfonds Groningen

56

50

50

10

9

3

Licence