Base description which applies to whole site

Defensiematerieelbegrotingsfonds

K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

       

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijstellen valuta

0,0

35,3

51,1

50,5

31,4

 

Naar defensiematerieelfonds

0,0

4.623,7

4.901,4

4.729,6

4.799,8

 

Diversen

0,0

‒ 48,7

‒ 5,9

‒ 6,4

‒ 3,7

 
 

0,0

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,5

 

Extrapolatie

4.416,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,6

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

0,0

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,6

4.416,8

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

0,0

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,6

4.416,8

K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

       

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijstellen valuta

0,0

35,3

51,1

50,5

31,4

 

Naar defensiematerieelfonds

0,0

4.623,7

4.901,4

4.729,6

4.799,8

 

Diversen

0,0

‒ 48,7

‒ 5,9

‒ 6,4

‒ 3,7

 
 

0,0

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,5

 

Extrapolatie

4.416,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,6

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

0,0

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,6

4.416,8

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

0,0

4.610,3

4.946,6

4.773,7

4.827,6

4.416,8

* Om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting te verbeteren heeft Defensie per 2021 een nieuw begrotingshoofdstuk (hoofdstuk K), het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). De middelen van het investeringsartikel (Artikel 6 op hoofdstuk X) en de instandhoudingsuitgaven van de overige artikelen zijn naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds verplaatst.

Uitgaven

Technische mutaties

Bijstellen valuta

De nieuwe raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau leidt tot een budgettaire tegenvaller op de uitgaven in dollars op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Conform kabinetsafspraak komen budgettaire mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond. Deze verwerking vindt plaats op op de Defensiebegroting en wordt via het voedingsartikel van de Defensiebegroting overgemaakt naar het ontvangstenartikel van het DMF. Vervolgens worden deze ontvangsten als desalderingen naar de desbetreffende artikelen overgemaakt.

Defensiematerieelbegrotingfonds

De uitgaven op van het investeringsartikel en de instandhoudingsuitgaven op enkele andere artikelen zijn vanuit het begrotingshoofdstuk naar het fonds overgeheveld. Het investeringsartikel (artikel 6 van de Defensiebegroting) is volledig naar het fonds overgebracht. Daarnaast zijn de instandhoudingsposten materieel, IT en infrastructuur vanuit de overige artikelen naar het fonds overgezet. Dit geldt ook voor de verkoopopbrengsten van materieel en vastgoed en de overige ontvangsten voor gebruikersvergoeding voor gebruik van defensielocaties en voor het leveren van diensten voor instandhouding. De ontvangsten zijn via de bijdrage aan het fonds in mindering gebracht, hierdoor daalt de begrotingsomvang van het kerndepartement.

Diversen

Dit betreft o.a. een mutatie van 5 miljoen van het investeringsbudget naar het Defensie Ondersteuningscommando voor herstel van kazernes, die eerder op de lijst stonden om gesloten te worden. Daarnaast betreft het herschikkingen vanuit de Defensiebegroting naar het DMF voor geleverde diensten en materialen en het uitdelen van exploitatiereeksen vanuit het DLP naar de betreffende exploitatieartikelen.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Bijstellen valuta

De nieuwe raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau leidt tot een budgettaire tegenvaller op de uitgaven in dollars op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Conform kabinetsafspraak komen budgettaire mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond. Deze verwerking vindt plaats op de Defensiebegroting en wordt via het voedingsartikel van de Defensiebegroting overgemaakt naar het ontvangstenartikel van het DMF. Vervolgens worden deze ontvangsten als desalderingen naar de desbetreffende artikelen overgemaakt

Defensiematerieelbegrotingfonds

De uitgaven op van het investeringsartikel en de instandhoudingsuitgaven op enkele andere artikelen zijn vanuit het begrotingshoofdstuk naar het fonds overgeheveld. Het investeringsartikel (artikel 6 van de Defensiebegroting) is volledig naar het fonds overgebracht. Daarnaast zijn de instandhoudingsposten materieel, IT en infrastructuur vanuit de overige artikelen naar het fonds overgezet. Dit geldt ook voor de verkoopopbrengsten van materieel en vastgoed en de overige ontvangsten voor gebruikersvergoeding voor gebruik van defensielocaties en voor het leveren van diensten voor instandhouding. De ontvangsten zijn via de bijdrage aan het fonds in mindering gebracht, hierdoor daalt de begrotingsomvang van het kerndepartement.

Diversen

Dit betreft o.a. een mutatie van 5 miljoen van het investeringsbudget naar het Defensie Ondersteuningscommando voor herstel van kazernes, die eerder op de lijst stonden om gesloten te worden. Daarnaast betreft het herschikkingen vanuit de Defensiebegroting naar het DMF voor geleverde diensten en materialen en het uitdelen van exploitatiereeksen vanuit het DLP naar de betreffende exploitatieartikelen.

Licence