Base description which applies to whole site

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Saldo 2019

38,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,7

0,4

0,0

0,0

‒ 1,0

 
 

39,3

0,4

0,0

0,0

‒ 1,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Generale kasschuif deltafonds

‒ 94,9

86,5

‒ 23,2

199,6

141,7

 

Diversen

18,8

17,8

3,1

13,7

11,4

 
 

‒ 76,1

104,3

‒ 20,1

213,3

153,1

 

Extrapolatie

1.570,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 36,8

104,7

‒ 20,2

213,3

152,1

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

1.068,2

1.218,7

1.271,8

1.511,5

1.429,8

1.570,6

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

1.068,2

1.218,7

1.271,8

1.511,5

1.429,8

1.570,6

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 4,7

0,4

0,0

0,0

‒ 1,0

 
 

‒ 4,7

0,4

0,0

0,0

‒ 1,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Generale kasschuif deltafonds

‒ 94,9

86,5

‒ 23,2

199,6

141,7

 

Diversen

18,8

17,8

3,1

13,7

11,4

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Voordelig saldo 2019

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 32,1

104,3

‒ 20,1

213,3

153,1

 

Extrapolatie

1.570,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 36,8

104,7

‒ 20,2

213,3

152,1

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

1.068,2

1.218,7

1.271,8

1.511,5

1.429,8

1.570,6

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

1.068,2

1.218,7

1.271,8

1.511,5

1.429,8

1.570,6

Uitgaven en niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2019

Het voordelig saldo over 2019 is bij Voorjaarsnota 2020 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2019 bedraagt 38,6 miljoen euro op de uitgaven en ‒ 5,4 miljoen euro op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 44 miljoen euro.

Diversen

Op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie zijn hier de actualisaties van alle projectbudgetten op het Deltafonds doorgevoerd

Technische mutaties

Generale kasschuif deltafonds

Dit betreft een actualisatie van de middelen om aan te sluiten op het programma van het Deltafonds over de jaren heen. Per saldo wordt er binnen de meerjarenperiode 0,6 miljard euro uit latere jaren naar voren geschoven.

Diversen

Deze post betreft het saldo van verschillende technische mutaties, waaronder met name desalderingen vallen. De grootste drie zijn de loon- en prijsbijstelling 2020 (94,4 miljoen euro in de periode 2020-2025), de terugbetaling voor compenserende maatregelen bij het project Haringvliet de Kier waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was (6,9 miljoen euro in 2020) en een overheveling van middelen voor de financiering drinkwater van op Caribisch Nederland (- 14 miljoen euro in de periode 2020-2025).

Licence