Base description which applies to whole site

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

162,1

157,0

153,9

152,4

152,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Amendement tweede kamerlid sneller

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

Diversen

14,7

12,9

‒ 0,8

‒ 0,8

‒ 0,8

 
 

24,7

22,9

9,2

9,2

9,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

4,2

11,4

4,1

4,0

4,0

 
 

4,2

11,4

4,1

4,0

4,0

 

Extrapolatie

169,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

28,9

34,3

13,3

13,3

13,3

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

191,1

191,3

167,2

165,7

165,7

169,5

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

191,1

191,3

167,2

165,7

165,7

169,5

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

 
 

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

 

Extrapolatie

3,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Amendement Tweede Kamerlid Sneller

Dit amendement verhoogt structureel het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag op artikel 1 met 0,25 miljoen euro en op artikel 3 met 9,75 miljoen euro ten behoeve van extra middelen voor fractieondersteuning.

Diversen

Deze post betreft diverse mutaties. De middelen voor vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering van de tijdelijke huisvesting die in 2019 niet tot besteding zijn gekomen vanwege de vertraging op het Binnenhof project, zijn doorgeschoven naar 2020 en 2021. Daarnaast zijn er middelen uit de jaren 2022-2025 naar 2021 geschoven voor de financiering van de inrichting van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Verder zijn er generale middelen toegevoegd aan de begroting voor vervangingsinvesteringen bij de Tweede Kamer in het kader van het uitstel van de renovatie Binnenhof, voor extra beveiligingsmedewerkers op het Binnenhofterrein, voor bedrijfsvoering van de Tweede Kamer en voor audiovisuele middelen van de Eerste Kamer op de tijdelijke huisvesting. Tot slot is de eindejaarsmarge 2019 toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Technische mutaties

Diversen

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal. Daarnaast is de raming voor de uitgaven en ontvangsten van het bedrijfsrestaurant van de Tweede Kamer naar beneden bijgesteld. Ook heeft er een overboeking plaatsgevonden naar de begroting van BZK voor een bijdrage aan de onderzoekscommissie ProDemos. Tot slot heeft er een overboeking plaatsgevonden van de begroting van BZK voor de niet-huisvestingskosten van zowel de Eerste als Tweede Kamer.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft de ramingsbijstelling van de ontvangsten van het bedrijfsrestaurant van de Tweede Kamer.

Licence