Base description which applies to whole site

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

133,8

128,9

127,3

126,9

126,9

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

3,4

1,3

0,2

0,1

0,1

 
 

3,4

1,3

0,2

0,1

0,1

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

7,8

6,4

4,6

4,6

4,6

 
 

7,8

6,4

4,6

4,6

4,6

 

Extrapolatie

131,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

15,2

7,7

4,8

4,6

4,6

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

149,0

136,6

132,1

131,5

131,5

131,1

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

149,0

136,6

132,1

131,5

131,5

131,1

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 
 

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Extrapolatie

6,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

6,2

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

6,2

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post betreft een bijstelling (verhoging) van de raming 2020 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV) die wordt gedekt uit generale middelen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post betreft diverse kleine mutaties. Het betreft o.a. een bijdrage aan de Kiesraad voor het beheer en onderhoud van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) en bijdragen aan de Kanselarij der Nederlandse Orden voor kosten als gevolg van het opheffen van onderscheidingen voor de vrijwillige brandweerdienst en kosten voor de afronding van de implementatie van het nieuwe systeem LINT. Daarnaast is de eindejaarsmarge 2019 toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van Gouverneurs en de Kiesraad.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft o.a. een overboeking vanuit de begroting van EZK voor de uitvoeringskosten van de klimaatwet bij de Raad van State en een overboeking vanuit de begroting van BZK aan de Kiesraad voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Daarnaast vindt er een desaldering plaats door de herijking van de tarieven medeoverheden van de Nationale Ombudsman. Tevens is de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van Gouverneurs en de Kiesraad.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Deze post betreft een desaldering voor de herijking tarieven medeoverheden van de Nationale Ombudsman. Daarnaast zijn de ontvangsten van de Algemene Rekenkamer naar beneden bijgesteld als gevolg van een wijziging in de administratieve verwerking van detacheringen.

Licence