Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.662,9

6.390,4

6.551,5

6.117,7

6.253,3

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Rente vaste schuld

‒ 102,0

‒ 456,0

‒ 456,0

‒ 456,0

‒ 456,0

 

Diversen

0,0

‒ 14,6

‒ 14,6

‒ 14,6

‒ 14,6

 
 

‒ 102,0

‒ 470,6

‒ 470,6

‒ 470,6

‒ 470,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

 
 

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Rente vaste schuld

0,0

0,0

‒ 457,0

‒ 975,0

‒ 1.485,0

 

Rente vlottende schuld

0,0

0,0

‒ 56,0

‒ 162,0

‒ 162,0

 

Rentelasten kasbeheer

0,0

0,0

‒ 57,7

‒ 121,1

‒ 121,1

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Rentelasten kasbeheer

0,0

‒ 6,1

‒ 46,4

‒ 117,1

‒ 139,5

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

‒ 6,1

‒ 617,1

‒ 1.375,2

‒ 1.907,6

 

Extrapolatie

3.664,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 102,2

‒ 476,8

‒ 1.088,0

‒ 1.846,0

‒ 2.378,4

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

6.560,7

5.913,6

5.463,5

4.271,7

3.874,9

3.664,5

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

6.560,7

5.913,6

5.463,5

4.271,7

3.874,9

3.664,5

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

9.146,3

10.525,3

6.931,9

6.118,2

4.914,7

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Rente vlottende schuld

14,0

562,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

5,0

3,4

3,4

3,4

3,4

 
 

19,0

565,4

3,4

3,4

3,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Rente vlottende schuld

0,0

0,0

600,0

556,0

489,0

 

Diversen

0,0

0,0

‒ 12,4

‒ 26,5

‒ 41,6

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Aflossingen op leningen

‒ 49,9

‒ 68,6

‒ 71,5

‒ 80,3

‒ 88,9

 

Mutatie in rekening courant en deposito

‒ 3.936,0

79,3

‒ 1.219,9

‒ 2.186,8

‒ 578,0

 

Rente derivaten

44,0

74,0

296,0

326,0

190,0

 

Diversen

‒ 8,5

12,0

7,0

0,0

0,0

 
 

‒ 3.950,4

96,7

‒ 400,8

‒ 1.411,6

‒ 29,5

 

Extrapolatie

4.800,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 3.931,4

662,1

‒ 397,4

‒ 1.408,2

‒ 26,1

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

5.214,9

11.187,3

6.534,5

4.709,9

4.888,6

4.800,8

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

5.214,9

11.187,3

6.534,5

4.709,9

4.888,6

4.800,8

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Rente vaste schuld

De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) en doordat actuele rentes bij de uitgifte van nieuwe leningen lager waren dan de geraamde rentestanden van het CPB.

Diversen

Betreft de rentelasten kasbeheer. De raming van deze rentelasten is gewijzigd als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een som van diverse mutaties waaronder loon- en prijsbijstellingen en het afboeken van 500.000 euro die wordt gebruikt als dekking ten behoeve van de projectkosten en beheerskosten van het digitaliseren van het schatkistbankieren.

Technische mutaties

Rente vaste schuld

De raming van de rentelasten op de vaste schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde financieringsbehoefte en de rentestanden in de ramingen van het CPB.

Rentelasten kasbeheer

Betreft de rentelasten kasbeheer. De raming van deze rentelasten is gewijzigd als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.

Rentelasten kasbeheer (niet relevant voor uitgavenplafond)

Betreft de rentelasten over de rekening-courantstanden van de sociale fondsen. Ook de raming van deze rentelasten is gewijzigd als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde financieringsbehoefte en de rentestanden in de ramingen van het CPB.

Diversen

De raming voor rentebaten kasbeheer is bijgesteld als gevolg van een wijziging van de geraamde rentestanden van het CPB en veranderingen bij de aangehouden middelen.

Technische mutaties

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde financieringsbehoefte en de rentestanden in de ramingen van het CPB.

Diversen

De raming voor rentebaten kasbeheer is bijgesteld als gevolg van een wijziging van de geraamde rentestanden van het CPB en veranderingen bij de aangehouden middelen.

Aflossingen op leningen (niet relevant voor uitgavenplafond)

De omvang van de verwachte aflossingen op leningen door Agentschappen en RWT’s is bijgesteld op basis van de daadwerkelijk verstrekte leningen.

Mutatie in rekening courant en deposito (niet relevant voor uitgavenplafond)

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de sociale fondsen.

Rente derivaten (niet relevant voor uitgavenplafond)

De raming van de rentebaten op derivaten is naar boven bijgesteld als gevolg van de geactualiseerde rentestanden van het CPB.

Diversen (niet relevant voor uitgavenplafond)

Dit betreft nog een kleine bijstelling van de raming van de rentebaten op derivaten als gevolg van geactualiseerde rentestanden van het CPB.

Licence