Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

42.656,0

42.484,3

42.964,8

43.379,8

43.197,3

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Meevaller studiefinancieringsraming ov (r)

‒ 54,9

‒ 6,9

‒ 39,3

‒ 34,7

‒ 31,6

 

Tegenvaller nieuwkomersregeling

26,7

34,9

41,3

41,3

41,3

 

Tegenvaller referentieraming hbo

0,0

87,2

103,2

121,4

133,3

 

Tegenvaller referentieraming mbo

0,0

61,7

66,6

83,7

100,4

 

Tegenvaller referentieraming po

10,1

18,7

43,4

69,4

90,5

 

Tegenvaller referentieraming vo

‒ 0,3

6,8

15,2

32,3

49,1

 

Tegenvaller studiefinancieringsraming aanvullende beurs (r)

11,9

14,4

21,0

27,9

34,4

 

Diversen

51,7

53,2

47,8

46,2

43,9

 
 

45,2

270,0

299,2

387,5

461,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Dekking tegenvaller ejm

‒ 94,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Dekking tegenvaller niet uitgekeerde lpo

‒ 29,0

‒ 33,4

‒ 33,2

‒ 32,9

‒ 32,7

 

Eindejaarsmarge 2019

117,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif ov

200,0

‒ 200,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif werkdrukmiddelen (convenant)

20,1

48,3

28,1

‒ 40,5

‒ 56,0

 

Diversen

‒ 30,6

45,1

‒ 7,9

‒ 24,7

‒ 32,9

 
 

184,2

‒ 140,0

‒ 13,0

‒ 98,1

‒ 121,6

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Continueren fiscale scholingsaftrek

0,0

‒ 218,0

0,0

0,0

0,0

 

Covid-19 onderwijs ondersteuningsmaatregelen

242,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Covid-19 onderwijsmaatregel compensatie studenten

47,5

152,5

0,0

0,0

0,0

 

Cultuur maatregelen covid-19

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

G33 werkdrukmiddelen

0,0

0,0

0,0

40,5

56,0

 

Loonbijstelling tranche 2020

994,7

998,1

991,0

999,0

992,5

 

Overboeking budget stimulans arbeidsmarktpositie (stap)

0,0

0,0

‒ 202,5

‒ 202,1

‒ 202,6

 

Prijsbijstelling tranche 2020

167,9

162,5

172,1

174,1

173,6

 

Diversen

79,7

74,8

40,1

40,1

28,4

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Prijsbijstelling (nr) tranche 2020

70,7

71,9

72,9

73,9

74,4

 

Studiefinancieringsraming rentelening nr

‒ 183,1

‒ 225,5

‒ 234,1

‒ 234,6

‒ 221,9

 

Diversen

‒ 44,1

‒ 10,6

‒ 33,2

‒ 61,2

‒ 61,4

 
 

1.675,7

1.005,7

806,3

829,7

839,0

 

Extrapolatie

44.445,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1.905,1

1.135,8

1.092,5

1.119,2

1.178,8

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

44.561,1

43.620,1

44.057,3

44.499,0

44.376,0

44.445,7

Totaal Internationale samenwerking

63,3

63,5

63,5

63,5

63,2

63,2

Stand Miljoenennota 2021

44.624,4

43.683,6

44.120,8

44.562,4

44.439,2

44.508,9

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.364,3

1.416,1

1.499,6

1.574,3

1.670,8

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Renteontvangsten studiefinancieringsraming

‒ 30,3

‒ 38,0

‒ 49,6

‒ 61,5

‒ 57,0

 

Diversen

3,5

0,7

‒ 0,2

3,3

4,2

 
 

‒ 26,8

‒ 37,3

‒ 49,8

‒ 58,2

‒ 52,8

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

13,8

13,8

12,3

12,8

‒ 3,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Studiefinancieringsraming terugontvangen lening (nr)

53,4

52,4

51,0

34,3

14,7

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

67,2

66,2

63,3

47,1

11,4

 

Extrapolatie

1.688,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

40,3

28,9

13,4

‒ 11,0

‒ 41,4

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

1.404,6

1.445,0

1.513,0

1.563,3

1.629,4

1.688,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

1.404,6

1.445,0

1.513,0

1.563,3

1.629,4

1.688,3

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Meevaller studiefinancieringsraming ov (r)

Op het OV als onderdeel van het studiefinancieringscontract is een meevaller. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere omzettingen van prestatiebeurs (het ov-reisproduct) in gift en een lager bedrag aan prestatiebeurstoekenningen.

Tegenvaller nieuwkomersregeling

Deze tegenvaller op de nieuwkomersregeling in het po en vo wordt veroorzaakt door de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Omdat er meer nieuwkomers zijn, ook in de onderwijsplichtige leeftijdscategorieën, zijn er tegenvallers op de aanvullende bekostigingsregelingen voor nieuwkomers/vreemdelingen in het po en vo.

Tegenvaller referentieraming hbo

In het hbo is een tegenvaller op de studentenraming. Deze tegenvaller wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Daarnaast stromen relatief meer studenten het hbo in van buiten het onderwijs. Dit zijn studenten die na het voortgezet onderwijs een jaar of meerdere tussenjaren nemen, internationale studenten en personen die instromen op latere leeftijd.

Tegenvaller referentieraming mbo

In het mbo is een tegenvaller op de studentenraming. Deze tegenvaller wordt ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Daarnaast speelt mee dat het CPB een hogere werkloosheid voorspelt dan vorig jaar. Hierdoor worden relatief meer BOL-studenten dan BBL-studenten verwacht. BOL-studenten volgen voltijd onderwijs en kosten daarom relatief meer.

Tegenvaller referentieraming po

In het po is een tegenvaller op de leerlingenraming. Deze tegenvaller wordt ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwe CBS-bevolkingsprognose.

Tegenvaller referentieraming vo

In het vo is een tegenvaller op de leerlingenraming. Deze tegenvaller wordt ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwe CBS-bevolkingsprognose.

Tegenvaller studiefinancieringsraming aanvullende beurs (r)

Op de aanvullende beurs is een tegenvaller. Deze tegenvaller wordt voornamelijk veroorzaakt door hoger geraamde aantallen studenten in het mbo.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Dekking tegenvaller ejm

Een deel van de eindejaarsmarge wordt ingezet als generale dekking.

Dekking tegenvaller niet uitgekeerde lpo

Een deel van de LPO over onder andere subsidies en opdrachten wordt ingezet als generale dekking.

Eindejaarsmarge 2019

De eindejaarsmarge 2019 is toegevoegd aan de OCW-begroting.

Kasschuif ov

Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt van de verplichting aan de vervoerbedrijven voor de OV-studentenkaart in 2021 via een kasschuif 200 miljoen euro vooruitbetaald in 2020.

Kasschuif werkdrukmiddelen (convenant)

Een kasschuif vindt plaats om een deel van de nog gereserveerde werkdrukmiddelen, conform het convenant van het najaar 2019, vanuit 2023 en 2024 naar 2020, 2021 en 2022 te schuiven.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Aanpak lerarentekort

Er is structureel 32 miljoen euro generaal beschikbaar gesteld in het voorjaar 2020 voor de aanpak van het lerarentekort.

Covid-19 onderwijs ondersteuningsmaatregelen

Met deze middelen worden onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van COVID-19 voor leerlingen en mbo-studenten zoveel mogelijk voorkomen.

Covid-19 onderwijsmaatregel compensatie studenten

Met deze middelen worden laatstejaarsstudenten gecompenseerd voor studievertraging als gevolg van COVID-19. Het gaat om studenten die tussen september en eind januari hun mbo-, hbo- of universitaire diploma halen. Daarnaast is er compensatie voor mbo- en ho-studenten voor het aflopen van het studiefinancieringsrecht voor de basis- en aanvullende beurs.

Cultuurmaatregelen Covid-19

De liquiditeitsproblemen van instellingen in de culturele en creatieve sector vormen een probleem voor het voortbestaan van vitale onderdelen in de culturele en creatieve infrastructuur. Het kabinet voegt daarom 300 miljoen euro additionele middelen toe aan het bestaande instrumentarium om de vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden.

G33 werkdrukmiddelen

Een deel van de nog gereserveerde werkdrukmiddelen is, conform het convenant van najaar 2019, overgemaakt naar de begroting van OCW.

Loonbijstelling tranche 2020

De tranche 2020 van de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling tranche 2020

De tranche 2020 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Overboeking budget Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP)

Het budget voor levenlangontwikkelen wordt overgeboekt van OCW naar SZW. Dit is voor het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) ter vervanging van de fiscale scholingsaftrek.

Continueren fiscale scholingsaftrek

Dit betreft een kadercorrectie omdat de aftrek van scholingsuitgaven nog een jaar langer dan oorspronkelijk beoogd een fiscale regeling blijft in plaats van een uitgavenregeling.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Prijsbijstelling (nr) tranche 2020

De tranche 2020 (niet-relevant) van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Studiefinancieringsraming rentelening nr

Deze post bestaat uit niet-kaderrelevante uitgaven voor studiefinanciering. De meevaller wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat het aantal leners lager is dan geraamd.

Diversen (Niet relevant voor het uitgavenplafond)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Renteontvangsten studiefinancieringsraming

De renteontvangsten zijn omlaag bijgesteld als gevolg van de lage rentestand.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Studiefinancieringsraming terugontvangen lening (nr)

Deze post bestaat uit niet-kaderrelevante ontvangsten voor studiefinanciering. Deze ontvangsten zijn iets omhoog bijgesteld omdat de extra ontvangsten bovenop de termijnbedragen wat hoger zijn.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence