Base description which applies to whole site

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

       

Extrapolatie

 
       
       
       

Totaal Internationale samenwerking

3.141,3

3.064,1

3.045,8

3.026,1

3.021,7

3.106,6

Stand Miljoenennota 2021

3.141,3

3.064,1

3.045,8

3.026,1

3.021,7

3.106,6

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

13,1

9,8

9,6

9,4

9,2

 

Technische mutaties

      

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

‒ 13,1

‒ 9,8

‒ 9,6

‒ 9,4

‒ 9,2

 
 

‒ 13,1

‒ 9,8

‒ 9,6

‒ 9,4

‒ 9,2

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 13,1

‒ 9,8

‒ 9,6

‒ 9,4

‒ 9,2

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

68,8

56,7

52,2

47,3

42,5

42,1

Stand Miljoenennota 2021

68,8

56,7

52,2

47,3

42,5

42,1

De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestond bij de Miljoenennota 2020 uit HGIS-uitgaven en ontvangsten, en niet-HGIS-ontvangsten. Deze niet-HGIS-ontvangsten bestaan uit ontvangsten uit terugbetalingen van oude leningen van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden. Deze worden nu onder de HGIS gebracht.

Licence