Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

216,4

1.225,6

2.180,8

3.295,2

4.424,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accres tranche 2019

32,1

16,1

16,1

16,1

16,1

 

Accres tranche 2020

‒ 44,0

‒ 44,0

‒ 44,0

‒ 44,0

‒ 44,0

 

Accres tranche 2022

0,0

0,0

146,3

146,3

146,3

 

Accres tranche 2023

0,0

0,0

0,0

‒ 141,6

‒ 141,6

 

Accres tranche 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

‒ 121,9

 

Bijstelling bcf

‒ 41,3

‒ 131,7

‒ 112,5

‒ 130,2

‒ 145,1

 

Diversen

0,0

9,5

9,5

9,5

9,5

 
 

‒ 53,2

‒ 150,1

15,4

‒ 143,9

‒ 280,7

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accres gemeentefonds

‒ 27,8

‒ 1.041,7

‒ 1.041,7

‒ 1.041,7

‒ 1.041,7

 

Accres tranche 2021

0,0

117,8

117,8

117,8

117,8

 

Accres tranche 2023

0,0

0,0

0,0

‒ 51,8

‒ 51,8

 

Accres tranche 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

‒ 76,8

 

Afrekening bcf

‒ 128,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 7,4

57,9

97,9

92,0

82,8

 
 

‒ 163,4

‒ 866,0

‒ 826,0

‒ 883,7

‒ 969,7

 

Extrapolatie

4.239,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 216,4

‒ 1.016,1

‒ 810,6

‒ 1.027,7

‒ 1.250,5

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

0,0

209,5

1.370,2

2.267,6

3.173,8

4.239,6

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

0,0

209,5

1.370,2

2.267,6

3.173,8

4.239,6

Uitgaven

Tranche 2019-2025

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag Rijk. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage heeft de afrekening over 2019 dit voorjaar plaatsgevonden. De accressen voor de jaren 2020 e.v. zijn bij en Voorjaarsnota aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek en conform bestuurlijke afspraken vastgezet gedurende de resterende kabinetsperiode. De accressen voor 2020 en 2021 zijn overgeboekt naar het gemeentefonds.

Btw compensatiefonds (BCF)

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en het provinciefonds. De toevoeging of onttrekking wordt over het gemeentefonds en het provinciefonds verdeeld conform de aandelen gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.

Licence