Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Desaldering hogere uitgaven en ontvangsten ivm ruiming van nertsen

35,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

2,0

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

 
 

35,8

0,7

0,7

0,7

0,7

 

Extrapolatie

34,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

35,8

0,7

0,7

0,7

0,7

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

72,2

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

72,2

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Desaldering hogere uitgaven e ontvangsten ivm ruimingen van nertsen

35,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Toevoeging eindsaldo dgf 2019 aan 2020

32,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

1,8

‒ 0,6

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

 
 

68,4

0,4

0,7

0,7

0,7

 

Extrapolatie

34,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

68,4

0,4

0,7

0,7

0,7

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

104,7

34,0

34,3

34,3

34,3

34,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

104,7

34,0

34,3

34,3

34,3

34,3

Uitgaven

Technische mutaties

Desaldering hogere uitgaven en ontvangsten ivm ruiming van nertsen

Dit betreft een verhoging van de uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Desaldering hogere uitgaven en ontvangsten ivm ruiming van nertsen

Tegenover de hogere uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven staan hogere ontvangsten vanuit de begroting van LNV.

Toevoeging eindsaldo DGF 2019 aan 2020

De mutatie van 32,8 miljoen betreft de toevoeging van het eindsaldo van 2019 aan het beginsaldo van 2020. Dit is volgens de reguliere systematiek van het diergezondheidsfonds.

Licence