Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.728,5

3.503,3

4.959,6

6.629,6

8.179,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Zorg

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Grondslagmutatie

35,4

80,9

110,1

125,2

89,8

 

Loon- en prijsontwikkeling

214,6

‒ 424,8

‒ 1.050,8

‒ 1.504,1

‒ 1.813,6

 

Loonbijstelling tranche 2020

‒ 1.901,4

‒ 1.887,1

‒ 1.862,9

‒ 1.860,1

‒ 1.844,0

 

Sociale zekerheid

      

Loon- en prijsontwikkeling

9,6

‒ 18,5

‒ 43,1

‒ 62,6

‒ 73,8

 

Loonbijstelling tranche 2020

‒ 77,0

‒ 79,6

‒ 77,8

‒ 76,2

‒ 74,8

 

Diversen

2,6

12,8

18,1

23,7

28,9

 

Zorg

      

Diversen

‒ 12,3

‒ 17,2

‒ 17,4

‒ 21,4

‒ 23,6

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 1.728,5

‒ 2.333,5

‒ 2.923,8

‒ 3.375,5

‒ 3.711,1

 

Extrapolatie

5.825,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 1.728,5

‒ 2.333,5

‒ 2.923,8

‒ 3.375,5

‒ 3.711,1

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

0,0

1.169,8

2.035,8

3.254,1

4.468,0

5.825,4

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

0,0

1.169,8

2.035,8

3.254,1

4.468,0

5.825,4

Uitgaven

Grondslagmutatie

Als gevolg van de nieuwe begrotingsgrondslagen zoals vastgesteld in Miljoenennota 2020, zijn de loongrondslagen per uitgavenplafond aangepast.

Loon- en prijsontwikkeling

De loonontwikkeling voor de komende jaren is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige Miljoenennota. Deze bijstelling volgt uit de ramingen van het Centraal Planbureau voor de ontwikkeling in de lonen en de sociale werkgeverslasten.

Loonbijstelling tranche 2020

De loonbijstelling tranche 2020 is overgemaakt naar de departementale begrotingen per uitgavenplafond.

Licence