Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

366,0

750,8

1.139,7

1.540,4

1.930,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Kot nom uitdelen nom

‒ 66,0

‒ 66,7

‒ 66,7

‒ 66,6

‒ 66,8

 

Niet-indexeren akw 2020

‒ 52,8

‒ 68,4

‒ 69,4

‒ 70,5

‒ 71,7

 

Pwet uitdelen nom

‒ 118,6

‒ 120,9

‒ 124,2

‒ 127,5

‒ 131,4

 

Wajong nom uitdelen nom

‒ 82,8

‒ 84,0

‒ 84,2

‒ 84,6

‒ 85,2

 

Wkb uitdelen nom

‒ 60,0

‒ 53,2

‒ 53,0

‒ 52,6

‒ 52,8

 

Diversen

‒ 23,8

‒ 24,2

‒ 24,6

‒ 25,4

‒ 26,3

 
 

‒ 404,0

‒ 417,4

‒ 422,1

‒ 427,2

‒ 434,2

 

Technische mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Niet-indexeren akw 2022, 2023, minmaal 2024

0,0

0,0

‒ 46,2

‒ 105,8

‒ 127,3

 

Nominale ontwikkeling

37,9

51,2

‒ 131,3

‒ 267,6

‒ 330,1

 
 

37,9

51,2

‒ 177,5

‒ 373,4

‒ 457,4

 

Extrapolatie

1.388,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 366,0

‒ 366,3

‒ 599,6

‒ 800,5

‒ 891,6

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

0,0

384,5

540,1

739,9

1.038,7

1.388,1

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

0,0

384,5

540,1

739,9

1.038,7

1.388,1

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

39,0

73,2

110,0

113,8

123,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Wkb ontvangsten nominale ontwikkeling

‒ 10,4

‒ 13,6

‒ 18,4

‒ 22,1

‒ 31,5

 

Diversen

0,0

0,0

0,6

‒ 0,8

‒ 0,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

‒ 28,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 38,9

‒ 13,6

‒ 17,8

‒ 22,9

‒ 31,8

 

Extrapolatie

91,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 39,0

‒ 13,6

‒ 17,8

‒ 23,0

‒ 31,8

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

0,0

59,6

92,2

90,8

91,4

91,4

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

0,0

59,6

92,2

90,8

91,4

91,4

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Sociale zekerheid

Niet-indexeren kinderbijslag (AKW) 2020

De eisen die in de kinderbijslag (AKW) werden gesteld aan 16- en 17-jarigen zijn per 1 januari 2020 vervallen. Het gaat om verlies van het recht boven de bijverdiengrens en wanneer het kind gaat studeren aan het hoger onderwijs. De verruiming van de AKW werkt ook door in het kindgebonden budget (WKB) aangezien het recht op AKW een voorwaarde is voor het recht op WKB. Dekking voor de extra kosten in beide regelingen is het niet-indexeren van de AKW in 2020.

Uitdelen nominale ontwikkeling (o.a. Kinderopvangtoeslag (KOT), Participatiewet, Wajong, kindgebonden budget (WKB))

Dit betreft de mutaties aan de toegekende loon- en prijsindexatie verdeeld over de artikelen. Hiermee worden de begrotingsgefinancierde uitkeringen op het prijspeil van 2020 gebracht.

Diversen

Betreft onder andere dekking van het bij de Tweede Kamerbehandeling (van het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong) aangenomen amendement Renkema. Dit amendement zorgt ervoor dat Wajongers die meer dan vier dagen werken met loondispensatie een totaalinkomen ontvangen gelijk aan het functieloon. De kosten hiervan worden gedekt door het deels niet-indexeren van het reintegratiebudget in 2020.

Technische mutaties

Sociale zekerheid

Niet-indexeren kinderbijslag (AKW) 2022, 2023 en minimaal 2024

Er wordt budget beschikbaar gesteld voor het wegnemen van knelpunten in de uitvoering bij UWV, SVB en BKWI. Het budget is voor onderhoud en modernisering van ICT, het verbeteren en maatwerk bieden in de dienstverlening en voor artsen- en handhavingscapaciteit. De dekking volgt uit het niet-indexeren van de AKW in 2022, 2023 en minimaal in 2024 (-0,10%).

Nominale ontwikkeling

Hieronder vallen de aanpassingen in de geraamde nominale ontwikkeling onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid als gevolg van de ramingen van het CPB van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.

Ontvangsten

Technische mutaties

Sociale zekerheid

Wet op kindgebonden budget (WKB) ontvangsten nominale ontwikkeling

Dit betreft een correctieboeking met betrekking tot de geraamde nominale ontwikkeling van kindgebondenbudget (WKB). De terugontvangsten WKB hebben voor het overgrote deel betrekking op terugvordering van voorschotten over toeslagjaren uit het verleden. Het prijspeil van deze voorschotten staat daarmee reeds vast en hoeft niet te worden geïndexeerd.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

Dit betreft een correctieboeking van de nominale ontwikkeling op de KOT-werkgeversbijdrage.

Licence