Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

85,1

84,5

80,8

82,9

82,5

85,2

totaal niet-belastingontvangsten

7,5

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

      
 

Uitgaven

79,7

79,2

75,6

77,7

77,3

80

 

Ontvangsten

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

2

Kabinet van de Koning

      
 

Uitgaven

2,9

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

 

Ontvangsten

2,9

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

3

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

      
 

Uitgaven

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2,4

Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Dit artikel bestaat onder andere uit de bijdrage voor het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De hogere uitgaven in 2021 en 2022 worden deels veroorzaakt door investeringen in ICT-middelen en uitgaven in het kader van de renovatie van het Binnenhof. De daling in 2022 en 2023 en de oploop in 2024 en verder wordt verklaard door de fluctuatie in IT uitgaven.

Artikel 2 Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning (KvdK) zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de Koning bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen Koning en Ministers.

Artikel 3 Commissie van toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) is er een Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en een afdeling klachtenafhandeling van deze Commissie ingesteld. Zij houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van deze wet en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De Commissie toetst zowel het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan de juridische kaders voor deze diensten. De afdeling klachtenbehandeling onderzoekt en behandelt klachten en meldingen over het vermoeden van een misstand.

Licence