Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

10.387,10

9.760,70

9.792,20

10.086,30

10.448,80

10.599,90

totaal niet-belastingontvangsten

820

868,7

886

903,8

921,8

940,3

3

Effectieve Europese samenwerking

      
 

Uitgaven

10.387,10

9.760,70

9.792,20

10.086,30

10.448,80

10.599,90

 

Ontvangsten

820

868,7

886

903,8

921,8

940,3

Relatie begroting van Buitenlandse Zaken en de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

De begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit HGIS-uitgaven/ontvangsten en niet-HGIS-uitgaven/ontvangsten. De HGIS-uitgaven en -ontvangsten worden toegelicht in de horizontale toelichting van de HGIS. De niet-HGIS-uitgaven en –ontvangsten hebben betrekking op de Nederlandse afdrachten aan en ontvangsten van de EU en worden hieronder toegelicht.

Artikel 3: Effectieve Europese Samenwerking

De meerjarige ontwikkeling van het artikel Effectieve Europese samenwerking wordt bepaald door de doorwerking van de jaarlijkse nominale ontwikkeling van de EU-begroting, de btw-grondslag en de invoerrechten in de Nederlandse afdrachten. In het najaar van 2020 is een akkoord gesloten voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK; 2021-2027). De budgettaire gevolgen van dit akkoord zijn verwerkt op de BZ-begroting. De hoogte van de MFK-plafond beweegt ongeveer mee met de ontwikkeling van de economie en inflatie. Dit vertaalt zich in een stijging van de Nederlandse afdrachten vanaf 2022. In 2021 lag de afdracht relatief hoger dan in de latere jaren, onder andere door betalingen die nog voortvloeien uit vastleggingen die nog tijdens het vorige MFK zijn gedaan. Daarnaast is de Commissie voortvarend van start gegaan met de nieuwe prioriteiten om snel beleid te kunnen voeren in reactie op de COVID-19-crisis, waarvoor middelen naar voren zijn gehaald. De daling in 2022 e.v. is het gevolg van een administratieve boeking (zie verticale toelichting: HGIS-categorisering EU-toerekening). Een deel van de EU-afdrachten wordt toegerekend aan de HGIS. Dit is nu inzichtelijk gemaakt op de Rijksbegroting.

Licence