Base description which applies to whole site

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

2.520,10

2.540,70

2.531,50

2.522,00

2.511,00

2.511,70

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

Provinciefonds

      
 

Uitgaven

2.520,10

2.540,70

2.531,50

2.522,00

2.511,00

2.511,70

Artikel 1 Provinciefonds

De aflopende reeks vanaf 2022 wordt grotendeels verklaard door diverse decentralisatie-uitkeringen die tijdelijk van aard zijn en aflopen. Een deel van de aflopende reeks wordt verklaard door de maatregel minder provincies (de zgn. opschalingskorting) die uiteindelijk niet is doorgevoerd, maar waarvan de bijbehorende korting op het provinciefonds is gehandhaafd.

Licence