Base description which applies to whole site

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

47,4

35,4

35,4

35,4

35,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,3

0

0

0

0

 
 

0,3

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

9,9

7

‒ 0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

 
 

9,9

7

‒ 0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

 

Extrapolatie

35,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

10,1

7

‒ 0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

57,5

42,4

35,3

35,3

35,3

35,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

57,5

42,4

35,3

35,3

35,3

35,3

Uitgaven

Technische mutaties

Wisselkoersmutatie 2021

Dit betreft de compensatie voor de verwachte wisselkoerseffecten in 2021 vanuit de wisselkoersreserve op H4 Koninkrijksrelaties.

Diversen

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar het BES-fonds. Verder worden middelen vanuit de wisselkoersreserve geboekt om de wisselkoerseffecten op het BES-fonds in 2020 te compenseren. Daarnaast zijn in het kader van de Coronacrisis door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld aan de Openbare Lichamen voor eilandelijk beleid. Het gaat om vrij besteedbare middelen, daarom worden deze middelen toegevoegd aan het BES-fonds. In lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen compensatie t.b.v. inkomstenderving over 2020 en voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de eilandraadsverkiezingen op Sint Eustatius in 2020.

Licence