Base description which applies to whole site

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.218,70

1.271,80

1.511,50

1.429,80

1.570,60

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Voordelig saldo 2020 df

41

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 0,6

0,9

0

0

0

 
 

40,4

0,9

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Generale kasschuif df

169

21

174

27

‒ 271

 

Plafondcorrectie df

‒ 51,9

0

0

0

0

 

Prijsbijstelling 2021

27,2

27

38,8

36,8

61,3

 

Diversen

2,2

7,8

‒ 12,3

‒ 9

‒ 4,4

 
 

146,5

55,8

200,5

54,8

‒ 214,1

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

1.374,00

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

186,9

56,7

200,5

54,8

‒ 214,1

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

1.405,60

1.328,40

1.711,90

1.484,60

1.356,60

2.711,50

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

1.405,60

1.328,40

1.711,90

1.484,60

1.356,60

2.711,50

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.218,70

1.271,80

1.511,50

1.429,80

1.570,60

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 7,7

0,9

0

0

0

 
 

‒ 7,7

0,9

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Generale kasschuif df

169

21

174

27

‒ 271

 

Prijsbijstelling 2021

27,2

27

38,8

36,8

61,3

 

Diversen

3,7

7,8

‒ 12,3

‒ 9

‒ 4,4

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

‒ 5,2

0

0

0

0

 
 

194,7

55,8

200,5

54,8

‒ 214,1

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

1.374,00

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

186,9

56,7

200,5

54,8

‒ 214,1

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

1.405,60

1.328,40

1.711,90

1.484,60

1.356,60

2.711,50

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

1.405,60

1.328,40

1.711,90

1.484,60

1.356,60

2.711,50

Uitgaven en niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Voordelig saldo 2020 DF

Voor versnellingen op het Deltafonds is bij Najaarsnota 2020 het uitgavenplafond verhoogd met 53,4 miljoen euro . Na Najaarsnota heeft er echter nog 48,2 miljoen euro aan onderuitputting plaatsgevonden (waarvan 41 miljoen euro lagere uitgaven, 7,2 miljoen euro hogere niet belastingontvangsten). Het salderen van deze onderuitputting met het verhoogde uitgavenplafond leidt tot een negatief saldo 2020 van ‒ 5,2 miljoen euro op het Deltafonds. Conform reguliere systematiek op de fondsen is dit nadelig saldo uit het vorige begrotingsjaar toegevoegd bij Voorjaarsnota 2021.

Technische mutaties

Generale kasschuif DF

Als gevolg van het geactualiseerde programma is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds, hoofdzakelijk voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en project Afsluitdijk. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.

Plafondcorrectie DF

Voor het deel van de overschrijding op het Deltafonds in 2020 dat samenhing met versnelde uitgaven is bij Najaarsnota 2020 het uitgaven plafond verhoogd. Bij Voorjaarsnota is het plafond daarom verlaagd met 53,4 miljoen euro (waarvan 51,9 miljoen euro lagere uitgaven, 1,5 miljoen euro hogere niet-belastingontvangsten)

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2021 van de prijsbijstelling aan de begroting van het Deltafonds.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen, waarvan de desaldering voor de bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselveiligheid (LNV) voor de Markerwadden het omvangrijkst is (5,9 miljoen euro).

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

Het negatieve saldo op het Deltafonds bedroeg in 2020 ‒ 5,2 miljoen euro. Dit bedrag omvat de versnellingen waarvoor bij Najaarsnota 2020 het plafond is aangepast (-53,4 miljoen euro) en het voordelig saldo (48,2 miljoen euro). Het nadelig saldo is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds.

Licence