Base description which applies to whole site

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.861,80

1.717,30

1.057,60

824,3

990,7

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bestuurlijke afspraken versterking groningen

67

144

198

298

220

 

Bestuursakkoord kasschuif

318,6

380,8

136,9

‒ 136

‒ 133,9

 

Eindejaarsmarge ap compensatie zeeland

70,9

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge ap digitale veiligheid

201

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge ap groningen

19

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge ap l105 regionale knelpunten

20

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge ap l108 gasfonds groningen

55,6

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge ap sint maarten

101,1

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge ap urgenda middelen

30

0

0

0

0

 

In=uit 2021

‒ 956,2

‒ 19,2

‒ 1,1

0

0

 

Kasschuif ap herstructurering winkelgebieden en binnenstedendelen vr

‒ 91

11,2

15,6

19,6

18,6

 

Kasschuif a4 reservering transitie werkgevers zorg en overheid

‒ 80

80

0

0

0

 

Kasschuif digitale veiligheid

‒ 105

105

0

0

0

 

Kasschuif groningen actualisatie ap-reservering

120,3

174,5

110,5

78,7

4

 

Kasschuif klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

35

40

0

0

0

 

Kasschuif klimaatakkoord - industrie (noodfonds bedrijven)

0

50,3

‒ 25

‒ 25,3

0

 

Kasschuif kwijtschelden private schulden

‒ 49

49

0

0

0

 

Kasschuif l107 stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

‒ 10

‒ 45

55

0

0

 

Kasschuif stikstof bouw

‒ 75

75

0

0

0

 

Kasschuif stikstof lbv

‒ 75

‒ 395

195

205

‒ 80

 

Kasschuif stikstof maatwerk piekbelasters

‒ 15

10

5

0

0

 

Kasschuif stikstof omschakelfonds

‒ 60

60

0

0

0

 

Kilmaat: waterstofopslag

0

0

0

35

0

 

Klimaat: ipcei waterstof

0

3

15

15

2

 

Klimaat: nationaal isolatieprogramma

0

157

177

180

0

 

Klimaat: stimuleren hybride warmtepompen

0

64

96

128

0

 

Klimaat: stimulering ev particulier (uitgavendeel)

0

42

35

4

‒ 18

 

Klimaat: verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

0

105

210

210

0

 

Klimaat: walstroom uitrollen voor zeeschepen in havens

0

50

50

50

0

 

Klimaat: warmtetransportnetwerk zuid-holland

0

427

0

0

0

 

Klimaatakkoord: waterstofbackbone gasunie

0

135

100

100

100

 

Pok - dienstverlening belastingdienst

42

112

137

139

139

 

Pok - dienstverlening multiproblematiek, uitvoering stelselherziening

10

15

15

15

15

 

Pok - dienstverlening uwv/svb

0

100

140

140

140

 

Pok - dienstverlening 1overheid

150

150

150

150

150

 

Pok - implementatie woo medeoverheden

0

52

61

66

74

 

Pok - implementatie woo rijk

0

29

39

53

57

 

Pok - informatiehuishouding belastingdienst

52

54

55

58

58

 

Pok - informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

104

151

152

127

127

 

Pok - overige verbeteringen dienstverlening rijk/zbo's

42

38

36

34

34

 

Reservering ipcei (ezk)

0

40

70

85

105

 

Reservering kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden

185

185

0

0

0

 

Reservering stikstof cie hordijk

0

20

45

70

15

 

Reservering toeslagen: actualisatie raming

315

475

280

0

0

 

Reservering toeslagen ex-partners

0

390

200

0

0

 

Reservering toeslagen kindregeling

0

240

220

0

0

 

Reservering toeslagen niet-kot

0

40

50

0

0

 

Reservering ventilatie scholen

0

130

130

0

0

 

Reservering ventilatie scholen correctie

0

0

‒ 100

0

0

 

Diversen

‒ 21,9

140,6

115,3

101,9

93,5

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

0

0

0

0

0

 

Zorg

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

400,4

4.065,20

3.168,20

2.200,90

1.120,20

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Ap klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

‒ 35

‒ 40

0

0

0

 

Arbeidsvoorwaardenmiddelen

‒ 29

‒ 63,5

0

0

0

 

Bestuursakkoord groningen 2022

0

‒ 309,9

‒ 39,5

0

0

 

Compensatiepakket zeeland

‒ 45

0

0

0

0

 

Crisisdienstverlening via regionale mobilitietsteams

75

‒ 75

0

0

0

 

Crisisdienstverlening via regionale mobilitietsteams

‒ 75

0

0

0

0

 

Dienstverlening uwv/svb

0

‒ 80

‒ 112

‒ 112

‒ 112

 

Eindejaarsmarge reservering tegemoetkoming dierentuinen

39

0

0

0

0

 

Fin subs bouwwerktuigen (stikstof)

0

‒ 20

‒ 35

‒ 40

‒ 35

 

Gemeentelijk schuldenbeleid

0

‒ 30

0

0

0

 

Groeifaciliteit

‒ 50

0

0

0

0

 

Kasschuif toa-krediet

‒ 180

80

100

0

0

 

Kasschuif ventilatie scholen

85

15

‒ 100

0

0

 

Kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden

‒ 80

‒ 233,6

0

0

0

 

Kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden in wsnp/msnp

‒ 56,4

0

0

0

0

 

Lokale culturele infrastructuur (covid-19)

‒ 60

0

0

0

0

 

Nationaal programma onderwijsachterstanden

1.538,50

3.529,90

1.252,30

0

0

 

Noodfonds bedrijven

0

‒ 81,6

0

0

0

 

Overboeken beschikbaarheidsvergoeding ov h1 en q3

‒ 1.110,00

0

0

0

0

 

Overboeken garantiefonds evenementen ezk

‒ 300

0

0

0

0

 

Overboeken middelen npoa

‒ 1.546,60

‒ 3.172,00

‒ 892,6

0

0

 

Overboeken middelen steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstij

‒ 195

0

0

0

0

 

Overboeken ventilatie scholen naar bzk

‒ 85

‒ 15

0

0

0

 

Overboeking bestuursakkoord

‒ 385,6

0

0

0

0

 

Overboeking dierentuinen reservering

‒ 39

0

0

0

0

 

Overboeking digitale veiligheid

‒ 45

0

0

0

0

 

Overboeking lokale cultuur

‒ 149,7

0

0

0

0

 

Overboeking middelen actieplan energiebesparing

‒ 50

0

0

0

0

 

Overboeking ondersteuning start- en scale-ups

‒ 225

0

0

0

0

 

Overboeking pok - dienstverlening vergroten menselijke maat

‒ 42

‒ 112

‒ 137

‒ 23,3

‒ 23,4

 

Overboeking qredits budgetverhoging en roms col

‒ 70

0

0

0

0

 

Overboeking stoppersregeling nertsen

‒ 122,5

0

0

0

0

 

Overboeking toa krediet

‒ 20

‒ 80

‒ 100

0

0

 

Overboeking voucherbank ezk

‒ 400

0

0

0

0

 

Overboeking woningbouwimpuls derde tranche

0

‒ 100

‒ 100

0

0

 

Overhevelen werkdrukmiddelen ra

0

0

0

‒ 40,5

‒ 96,5

 

Overhevelen woo medeoverheden

0

‒ 46

‒ 51,3

‒ 56,5

‒ 61,8

 

Overige verbeteringen dienstverlening rijk/zbo¿s

‒ 11,3

‒ 36

‒ 34

‒ 31,6

‒ 31,7

 

Pok: informatiehuishouding belastingdienst

‒ 52

‒ 54

‒ 55

‒ 58

‒ 58

 

Pok informatiehuishouding middelen actieve openbaarmaking

‒ 104

‒ 151

‒ 152

‒ 127

‒ 127

 

Re-integratiebudget bijstand gemeenten

60

‒ 60

0

0

0

 

Re-integratiebudget bijstand gemeenten

‒ 60

0

0

0

0

 

Reservering aanvullende tegemoetkoming evenementen

80

0

0

0

0

 

Reservering amateursport q3

0

40

0

0

0

 

Reservering ap steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

200

0

0

0

0

 

Reservering extra woningbouw

0

100

100

100

100

 

Reservering garantieregeling evenementen

300

0

0

0

0

 

Reservering inkomstenderving gemeenten 2020

400

0

0

0

0

 

Reservering inkomstenderving gemeenten 2021

200

0

0

0

0

 

Reservering medeoverheden weggevallen huur lokale cultuur, buurt en do

60

0

0

0

0

 

Reservering medeoverheden weggevallen huur lokale cultuur q3

51,5

0

0

0

0

 

Reservering q3 ov beschikbaarheidsvergoeding

370

0

0

0

0

 

Reservering rivm coronaprogramma

0

60

7,1

0

0

 

Reservering rom's coronaoverbruggingslening ezk

50

0

0

0

0

 

Reservering sneltesten ocw

63,5

0

0

0

0

 

Reservering solvabiliteitsfonds

50

0

0

0

0

 

Reservering tegemoetkoming dierentuinen

72,5

0

0

0

0

 

Reservering uitvoering coronabeleid ggd-ghor

0

245

0

0

0

 

Reservering vaccinimplementatie

0

166

0

0

0

 

Reservering ventilatie scholen correctie

0

0

100

0

0

 

Reservering vergoeding meerkosten ggd¿en

0

303,3

0

0

0

 

Reservering voor toa-krediet (ezk)

200

0

0

0

0

 

Reservering voucherbanklening ezk

440

0

0

0

0

 

Tweede coronasteunpakket cultuur

‒ 249

0

0

0

0

 

Versterkingsoperatie groningen batch 1588 tweede tranche

‒ 44

0

0

0

0

 

Vrijval ap reservering bekostiging uit jeugdwerkloosheid reeks

‒ 23,4

‒ 70,3

‒ 62

‒ 30,1

0

 

Diversen

‒ 273,4

‒ 323,4

‒ 285,8

‒ 272,9

‒ 233,9

 

Sociale zekerheid

      

Middelen n.a.v. aanbevelingen rapport commissie heerts

0

‒ 37,8

‒ 68,5

‒ 68,5

‒ 68,5

 

Diversen

0

‒ 1

‒ 1,9

‒ 1,9

‒ 1,9

 

Zorg

      

Diversen

0

0

0

0

0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Klimaat: ophogen sde++ budget 2022

0

200

200

200

200

 
 

‒ 1.877,90

‒ 452,9

‒ 467,2

‒ 562,3

‒ 549,7

 

Extrapolatie

1.502,20

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1.477,50

3.612,30

2.701,10

1.638,50

570,7

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

384,4

5.329,60

3.758,70

2.462,80

1.561,40

1.502,20

Totaal Internationale samenwerking

0

0

53

0

0

0

Stand Miljoenennota 2022

384,4

5.329,60

3.811,70

2.462,80

1.561,40

1.502,20

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Bestuurlijke afspraken versterking groningen

Dit betreft de middelen voor het Bestuursakkoord Groningen in het originele ritme. De middelen voor 2021 zijn in een aangepast ritme op de begroting van BZK gezet. De middelen voor de jaren 2022 e.v. zijn op de aanvullende post geboekt.

Bestuursakkoord kasschuif

Om de middelen voor het Bestuursakkoord Groningen in het juiste ritme te plaatsen heeft er een kasschuif plaatsgevonden. Deze sluit binnen de meerjarenperiode, maar daarbuiten wel. Zie ook de tabel hiervoor in de hoofdtekst

Eindejaarsmarge AP compensatie zeeland

In 2020 zijn er middelen op de Aanvullende Post geplaatst voor de compensatie Zeeland. Deze middelen zijn niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de begroting van de aanvullende post voor 2021

Eindejaarsmarge AP digitale veiligheid

De middelen voor digitale veiligheid zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de aanvullende post voor 2021.

Eindejaarsmarge AP Groningen

In 2020 zijn er middelen op de Aanvullende Post geplaatst voor de Groningen. Deze middelen zijn niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de aanvullende post voor 2021.

Eindejaarsmarge AP L105 regionale knelpunten

De Regeerakkoordmiddelen voor regionale knelpunten zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de aanvullende post voor 2021.

Eindejaarsmarge AP L108 gasfonds Groningen

De regeerakkoordmiddelen voor Gasfonds Groningen zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de aanvullende post voor 2021

Eindejaarsmarge AP Sint Maarten

De middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de aanvullende post voor 2021.

Eindejaarsmarge AP urgenda middelen

De middelen voor Urgenda zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de aanvullende post voor 2021.

In=uit 2021

De in=uittaakstelling voor 2021 op de aanvullende post wordt met hetzelfde bedrag dat aan de departementale begrotingen is uitgekeerd aan eindejaarsmarges. De in=uittaakstelling is de boekhoudkundige tegenhanger van de eindejaarsmarge.

Kasschuif AP herstructurering winkelgebieden en binnenstedendelen

Voor 2021 is 300 miljoen euro gereserveerd voor de herstructurering van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Op basis van de nadere uitwerking zijn de middelen via een kasschuif in een ritme gezet wat aansluit op het verwachte ritme van uitgaven.

Kasschuif a4 reservering transitie werkgevers zorg en overheid

De op de Aanvullende Post gereserveerde middelen voor de transitie werkgevers zorg en overheid in 2021à 80 miljoen euro worden doorgeschoven naar 2022.

Kasschuif digitale veiligheid

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor digitale veiligheid in een passender kasritme te zetten.

Kasschuif Groningen actualisatie AP-reservering

Dit betreft een kasschuif om de Groningenmiddelen op de aanvullende post in het actuele ritme te zetten.

Kasschuif klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

Voor warmtenetten is geld beschikbaar op de Aanvullende Post in de periode 2026 tot en met 2030. EZK heeft in totaal 75 miljoen euro opgevraagd voor 2021 en 2022 ter stimulering van het warmtetransportnetwerk van Rotterdam naar Den Haag, genaamd WarmteLinQ. Hiervoor zijn middelen vanuit de periode 2026 tot en met 2030 naar voren geschoven.

Kasschuif klimaatakkoord - industrie (noodfonds bedrijven)

De middelen die als onderdeel van het klimaatakkoord gereserveerd staan voor het noodfonds bedrijven zijn naar voren geschoven ten behoeve van een mogelijke versnelling van het uitgaveritme.

Kasschuif kwijtschelden private schulden

De middelen voor de reservering voor de kwijtschelding van private schulden wordt middels deze kasschuif in het juiste ritme verwerkt.

Kasschuif L107 stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

Vanwege een verbod voor industriële grootverbruikers op het onttrekken van laagcalorisch gas aan het landelijk gastransportnet, zullen enkele bedrijven moeten ombouwen voor gebruik van hoogcalorisch gas. Hiervoor is een nadeelcompensatieregeling vormgegeven, waarbij compensatie plaatsvindt na het omschakelen of afsluiten van een aansluiting. Middels deze kasschuif worden de gereserveerde middelen in een actueel kasritme gezet.

Kasschuif stikstof bouw

Kasschuif van 75 miljoen euro naar 2022 omdat nog wordt gewerkt aan de vormgeving van de maatregelen in de bouw. Deze reeks is onderdeel van de AP-reservering voor de structurele stikstofaanpak.

Kasschuif stikstof lbv

Voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (lbv), die op dit moment door LNV wordt uitgewerkt, is een kasschuif doorgevoerd om ervoor te zorgen dat het kasritme beter aansluit bij het verwachte bestedingsritme. Deze reeks is onderdeel van de AP-reservering voor de structurele stikstofaanpak.

Kasschuif maatwerk piekbelasters

Voor maatwerk piekbelasters was 20 miljoen euro begroot voor 2021. Dit wordt doorgeschoven naar 2022 en 2023 omdat er nog wordt gewerkt aan de vormgeving van de maatregel. Deze reeks is onderdeel van de AP-reservering voor de structurele stikstofaanpak.

Kasschuif stikstof omschakelfonds

Er was 65 miljoen euro begroot voor 2021. Hiervan wordt 60 miljoen euro doorgeschoven naar 2022 omdat in 2021 eerst wordt gestart met een pilot. Deze reeks is onderdeel van de AP-reservering voor de structurele stikstofaanpak.

Klimaat: waterstofopslag

Door de ontwikkeling richting 3-4 GW elektrolysevermogen in 2030 en de aanleg van een landelijk transportnetwerk voor waterstof, ontstaat de behoefte aan de opslag van waterstof. Dit kan in ondergrondse zoutcavernes. Om 3-4 GW waterstof van voldoende opslagcapaciteit te voorzien, zijn vier zoutcavernes nodig, inclusief bovengrondse opslag installatie. Dit kan worden aangelegd voor 511 miljoen euro. De onrendabele top bedraagt 145 miljoen euro, waarvan 35 miljoen euro in 2024. In afwachting op verdere uitwerking is de 35 miljoen euro op de Aanvullende Post geplaatst.

Klimaat: ipcei waterstof

De bijdrage voor de Important Project of Common European Interest (IPCEI) waterstof is ten behoeve van cofinanciering voor een aantal Nederlandse projecten dat meedoet aan de eerste twee golven van de IPCEI waterstof (‘technology’ en ‘decarbonisation’). Deze projecten richten zich op de verdere ontwikkeling van de waterstoftechnologie en de opschaling van elektrolysecapaciteit. Daar de prenotificatie voor goedkeuring door de Europese Commissie op 1 september begonnen is, wordt nu 35 miljoen euro op de Aanvullende Post gereserveerd om deze eerste projecten te ondersteunen.

Klimaat: nationaal isolatieprogramma

Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis en het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 wordt op de Aanvullende Post cumulatief 514 miljoen euro gereserveerd voor de start van een Nationaal Isolatieprogramma voor huur- en koopwoningen.

Klimaat: stimuleren hybride warmtepompen

Om de aanschaf van hybride warmtepompen te stimuleren wordt een investeringssubsidie uitgewerkt. Hiermee wordt een snelle opschaling van een techniek die op korte termijn het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen kan terugdringen, en daarmee CO2-emissies kan reduceren, mogelijk gemaakt. In afwachting op verdere uitwerking zijn deze middelen nu op de Aanvullende Post geplaatst.

Klimaat: stimulering EV particulier (uitgavendeel)

Het kabinet reserveert budget voor aanschafsubsidies voor elektrische particuliere auto’s en bestelauto’s.

Klimaat: verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis en het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 wordt op de Aanvullende Post cumulatief 525 miljoen euro gereserveerd ten behoeve van een versnelde aanpak van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Klimaat: walstroom uitrollen voor zeeschepen in haven

Het kabinet reserveert budget voor de aanleg van walstroom voor CO2-reductie in de scheepvaart.

Klimaat: warmtetranspornetwerk Zuid-Holland

Ten behoeve van de stimulering van het restwarmteproject WarmteLinQ worden op de Aanvullende Post middelen gereserveerd voor een investeringssubsidie. De subsidie beoogt de onrendabele top van de techniek te subsidiëren.

Klimaat: waterstofbackbone Gasunie

In het rapport HyWay27 is aangetoond dat de investeringskosten van een landelijk transportnet voor waterstof (dat vraag, aanbod en opslag verbindt), naar huidige inschatting circa 1,5 miljard euro bedragen. Deze investering kent grote vollooprisico’s. Om deze risico’s te beperken en ter ondersteuning van een sluitende business case is in totaal 750 miljoen euro op de Aanvullende Post gereserveerd.

Pok - dienstverlening Belastingdienst

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor Rijksbrede maatregelen om de menselijke maat te verhogen en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. De middelen voor dienstverlening zijn gereserveerd op de aanvullende post van het ministerie van Financiën en worden vrijgegeven op basis van bestedingsplannen.

Pok - dienstverlening multiproblematiek, uitvoering stelselherziening en versterken opdrachtgeverschap van SZW

Naar aanleiding van het rapport ‘Ongekend onrecht’ zijn voor de dienstverlening in de uitvoering middelen gereserveerd. De gereserveerde middelen bij deze reeks zijn bedoeld voor de aanpak van multiproblematiek, uitvoering van de stelselherziening en versterken opdrachtgeverschap van SZW.

Pok - dienstverlening UWV/SVB

Naar aanleiding van het rapport ‘Ongekend onrecht’ zijn voor de dienstverlening in de uitvoering middelen gereserveerd. De gereserveerde middelen bij deze reeks zijn bedoeld voor dienstverlening bij UWV/SVB.

Pok - dienstverlening 1Overheid

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 mld. gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. De middelen voor dienstverlening zijn gereserveerd op de aanvullende post van het ministerie van Financiën en worden vrijgegeven op basis van bestedingsplannen. Voor dienstverlening gaat het om 0,5 miljard structureel. Dit betreft een verbetering in de dienstverlening als overheid richting de burger.

Pok - implementatie woo medeoverheden

De middelen voor gemeenten en provincies voor de invoering van de Wet open overheid uit de Pok-reservering voor informatiehuishouding worden overgeheveld naar het gemeentefonds en het provinciefonds.

Pok - implementatie woo rijk

De middelen voor het Rijk voor de invoering van de Wet open overheid uit de Pok-reservering voor informatiehuishouding worden overgeheveld naar de departementale begrotingen.

Pok - informatiehuishouding belastingdienst

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor Rijksbrede maatregelen om de menselijke maat te verhogen en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor informatiehuishouding gaat het om 0,3 miljard euro structureel, waarvan 58 miljoen euro voor de Belastingdienst.

Pok - informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 mld. gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking, inclusief invoering van de Wet open overheid, gaat het om 0,3 mld. struc. De middelen voor de Wet open overheid worden rechtstreeks overgeheveld naar andere ministeries, het gemeentefonds en het provinciefonds. De overige middelen voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking worden overgemaakt naar BZK, die dit op basis van bestedingsplannen zal doorverdelen naar alle ministeries.

Pok - overige verbeteringen dienstverlening rijk/zbo's

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 mld. gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening.

Reservering IPCEI (Important Project of Common European Interest)

Het kabinet heeft op 2 juli jl. steun uitgesproken voor verdere verkenning van deelname aan de IPCEI Microelektronica II (ME2) en de IPCEI Cloud (CIS), onder voorwaarde van verdere concretisering en uitwerking van het financieel beslag. Voor de prenotificiatieperiode (ME2: september, CIS: oktober) moet Nederland aan DG Competition aangeven wat de verwachte overheidsbijdrage is aan deze IPCEIs. Pas als de definitieve samenstelling van de IPCEIs bekend is, is de precieze financieringsbehoefte van de Nederlandse deelnemers bekend. Daarom wordt nu een bedrag op de aanvullende post gereserveerd: 300 miljoen euro voor de IPCEIs ME2 (230 miljoen euro) en CIS (70 miljoen euro), waarbij 30 miljoen euro vanuit de EZK-begroting beschikbaar wordt gesteld.

Reservering kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden

Op 26 januari jl. is de motie van Kamerlid Wilders aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om, indien nodig, de private schulden van de slachtoffers kinderopvangtoeslagen over te nemen, zodat ze de 30.000 euro kunnen behouden. Het kabinet heeft ingestemd met een mandaat van 370 miljoen euro voor de staatssecretaris van Financiën om te starten met de onderhandeling met de private schuldeisers. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op de aanvullende post. Hiervan is middels de 3e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Financiën reeds 56 miljoen voor ouders in de WSNP en MSNP al overgeheveld naar de Financiënbegroting.

Reservering stikstof commissie Hordijk

Als follow-up van de kabinetsreactie op de commissie Hordijk komt er een afstandsgrens van 25 km voor project specifieke berekeningen van stikstofuitstoot. Minister Schouten informeerde de Kamer hierover op 9 juli jl. Hiertoe wordt een bedrag van 150 miljoen euro op de Aanvullende Post gereserveerd.

Reservering toeslagen: actualisatie raming

De budgetten voor de herstelorganisatie zijn herijkt op basis van de recente instroomcijfers en toekenningspercentages. Dit werkt door in het budget voor de Catshuisregeling en de integrale beoordelingen (550 miljoen euro), het kwijtschelden van publieke schulden (250 miljoen euro rijksbreed) en private schulden (170 miljoen euro) en het apparaatsbudget (100 miljoen euro). Tezamen wordt 1.070 miljoen euro aanvullend gereserveerd op de Aanvullende Post.

Reservering toeslagen ex-partners

In de Kamerbrief van 22 juni 2021 bij de 7e voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslagen heeft het kabinet richtingen gedeeld voor gedupeerden waarin nog geen aanpak was voorzien: kinderen, ex-partners van gedupeerde ouders en gedupeerden van vergelijkbare fouten bij andere toeslagen (niet-KOT). In afwachting van de definitieve besluitvorming op deze dossiers wordt op de Aanvullende Post een reservering opgenomen.

Bij de ex-partner regeling is de voorgestelde richting een forfaitair bedrag van €10.000 euro, het kwijtschelden van zowel publieke als private schulden, en toegang tot bredere hulpverlening bij gemeentes. Hiervoor is 590 miljoen euro nodig, waarvan 375 miljoen euro bestemd is voor het kwijtschelden van schulden. Aan forfaitaire compensatie en toegang tot Commissie Werkelijke Schade (CWS) wordt 165 miljoen euro geraamd. Tot slot is er nog sprake een uitvoeringslast bij FIN en de gemeentes van tezamen ca. 50 miljoen euro.

Reservering toeslagen kindregeling

Na verdere uitwerking van de Kindregeling in samenspraak met kinderen, jongeren, ouders en de Kamer, is besloten om het advies van kinderen en jongeren voor een financiële steun als leidend te nemen. Op basis van de laatste inschattingen is in totaal 660 miljoen euro nodig voor Kindregeling, dit is 460 miljoen euro aanvullend op de reservering uit januari 2021.

Reservering toeslagen niet-kot

Voor gedupeerden van vergelijkbare fouten bij andere toeslagen (niet-KOT) wordt additioneel 90 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. Dit is gebaseerd op de raming voor de 130% variant voor zowel de Opzet/Grove schuld (O/GS) populatie als de CAF (vergelijkbaar)populatie zoals opgenomen in de Kamerbrief bij de 7e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

Reservering ventilatie scholen

Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de ventilatie op schoolgebouwen. Daarvan kan 100 miljoen euro via de specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) al in 2021 opgevraagd worden. De overige 260 miljoen euro is gereserveerd op de aanvullende post.

Reservering ventilatie scholen correctie

In augustus 2020 is in totaal op de Aanvullende Post 260 miljoen euro (130 miljoen in 2022 en 2023) gereserveerd voor ventilatie in schoolgebouwen. Naar aanleiding van de motie Westerveld/Kuiken wordt 100 miljoen euro van 2023 naar 2021 en 2022 geschoven. Na deze schuif resteert er nog een bedrag van 130 miljoen euro in 2022 en 30 miljoen euro in 2023 op de Aanvullende Post.

Diversen

Dit betreft verschillende kleine overboekingen naar departementale begrotingen voor de middelen van de Woo, en reserveringen voor bedrijfsvoering bij de Raad van State. Daarnaast zijn er middelen op de AP gereserveerd voor de Algemene Rekenkamer. Het pand waarin de Algemene Rekenkamer (AR) nu is gevestigd is aan renovatie toe. Daarnaast is de huisvestingsbehoefte van de Algemene Rekenkamer in de afgelopen jaren veranderd. Het kabinet heeft in 2020 besloten om de ontwerpfase van de renovatie van de huisvesting van de Algemene Rekenkamer te starten. Momenteel worden de mogelijkheden hiervoor nogmaals bezien en wordt er gesproken over de meest doelmatige oplossing van de voor alle partijen aanvaardbare en beschikbare alternatieven. Hierna wordt een besluit over huisvesting en de eventuele vrijgave van de AP-reservering voorgelegd. Ook de gereserveerde middelen voor de voortzetting van DG Stikstof (programma- en apparaatskosten) na 2021 vallen onder deze post. st. Daarnaast bevat deze post gereserveerde middelen voor het project Warmtesysteem Westland (15,4 miljoen euro). Dit betreft een solitair project, over aanvullende trajecten heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 

Sociale Zekerheid

Diversen

Dit betreft de in=uit voor plafond Sociale Zekerheid.

Technische mutaties

Rijksbegroting

AP klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

Voor warmtenetten is geld beschikbaar op de Aanvullende Post in de periode 2026 tot en met 2030. EZK heeft in totaal 75 miljoen euro opgevraagd voor 2021 en 2022 ter stimulering van het warmtetransportnetwerk van Rotterdam naar Den Haag, genaamd WarmteLinQ. Hiervoor zijn middelen vanuit de periode 2026 tot en met 2030 naar voren geschoven en overgeheveld naar de EZK-begroting.

Arbeidsvoorwaardenmiddelen

Op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën stond 92,5 miljoen euro gereserveerd voor arbeidsvoorwaarden in de zorg. Deze middelen betreffen het VWS-deel van de in 2021 vrijvallende 200 miljoen euro ter compensatie van het afschaffen van de doorsneesystematiek in de pensioendeal (de pensioendeal gaat een jaar later in, waardoor de middelen incidenteel vrijvallen in 2021). Middels een kasschuif wordt de 92,5 miljoen euro verdeeld (29 miljoen euro in 2021 en 63,5 miljoen euro in 2022), en overgeheveld naar de VWS-begroting. VWS zet deze middelen in om stageproblematiek in de zorg aan te pakken en ter financiering van extra coronabanen in de zorg.

Bestuursakkoord Groningen 2022

Vanaf de aanvullende post wordt een deel van de middelen voor 2022 e.v. in het kader van het Bestuursakkoord Groningen overgeheveld naar de BZK-begroting zodat de versterkingsoperatie Groningen onverminderd doorgang vindt. Dit betreft middelen voor het gebiedsfonds (blok B, 86,2 mln.), inpassingskosten uit blok D (49,8 mln.), de regeling woningverbetering particulieren (blok A, C en E) (134,5 mln.) en de regeling woningverbetering Woningcorporaties (39,5 mln. per jaar in 2022 en 2023) uit het Bestuursakkoord. Daarnaast gaat het om middelen voor de knelpuntenpot van de Nationaal Coördinator Groningen (11,25 mln.) en middelen voor schrijnende situaties (12,5 mln.). Tot slot betreft het middelen voor de specials Agro (LNV), MKB (EZK), Erfgoed (OCW) en sociaal-emotioneel (BZK) van in totaal 42,7 mln. voor de periode 2022-2026.

Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket Wind in de Zeilen in totaal 50 miljoen euro geraamd . Hiervan was al 5 miljoen euro overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende 46 miljoen euro (inclusief prijsindexatie 2021 ad 1 miljoen euro.) overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

Crisisdienstverlening via regionale mobiliteitsteams

Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket omtrent corona is er 75 miljoen euro van de aanvullende post overgeboekt om in 2022 in te zetten voor crisisdienstverlening.

Dienstverlening UWV/SVB

Het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) maakt duidelijk dat er veranderingen in de uitvoering nodig zijn. Dit rapport heeft, samen met de rapporten Werk aan Uitvoering en het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU), een aantal samenhangende uitgangspunten om de uitvoering meer prioriteit te geven. Om dit te bewerkstelligen zijn er middelen gereserveerd op de Aanvullende Post ter verbetering van de dienstverlening en de informatiehuishouding van het UWV en de SVB. Met deze overboeking worden de middelen voor dienstverlening overgemaakt van de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De overboeking van middelen voor informatiehuishouding is onderdeel van de post ‘diversen’.

Eindejaarsmarge reservering tegemoetkoming dierentuinen

Dit betreft de onderuitputting op de reservering voor de tegemoetkoming voor dierentuinen in 2020. Deze middelen zijn in 2020 afgeboekt en worden nu weer opgeboekt. Deze middelen zijn inmiddels ook overgeheveld naar de begroting van LNV.

Financiële subsidies bouwerktuigen bouwwerktuigen (stikstof)

Een deel van het gereserveerde budget op de aanvullende post voor het treffen van maatregelen in de bouwsector binnen de structurele aanpak stikstof is overgeboekt naar de begroting van IenW. Het betreft in totaal 425 miljoen euro, waarvan 270 miljoen euro (deze mutatie) voor een nieuw subsidieplatform voor lage en emissieloze mobiele werktuigen en bouw logistieke voertuigen. Daarnaast is 135 miljoen euro en 20 miljoen euro overgemaakt voor emissiearm aanbesteden van rijksdiensten resp. ondersteunen van innovatie. Deze mutaties zijn opgenomen onder het kopje ‘diversen’.

Gemeentelijk schuldenbeleid

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid, gelet op de voorziene toename van de schuldenproblematiek. De middelen voor 2022 stonden gereserveerd op de Aanvullende Post van Financiën. Met deze mutatie is het budget overgemaakt naar de begroting van SZW. Vervolgens zijn de middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Groeifaciliteit

In de Kamerbrief van 28 augustus 2020 (CE-AEP / 20223516) heeft het kabinet 300 miljoen euro gereserveerd ten behoeve van een herkapitalisatiefonds. Hiervan is 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de kasbuffer voor de Groeifaciliteit. Dit is in het kader van het initiatief van de banken voor het oprichten van een Dutch Post-Covid Growth Fund, om de financiëlebalans van ondernemingen te versterken.

Kasschuif TOA-krediet

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers bij het afwenden van een faillissement. Voor 2021 is 200 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post voor het TOA-krediet. Deze middelen zijn middels een kasschuif in het juiste ritme gezet en overgeheveld naar de EZK-begroting.

Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden

Ten behoeve van de voorgenomen kwijtschelding van private schulden van Toeslagengedupeerden wordt additioneel meerjarig 313,6 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden. Bij de derde incidentele suppletoire begroting is voor de compensatie van WSNP- en MSNP-schulden (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen/Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) en de uitvoering reeds 56,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal is voor de compensatie en uitvoering van private schulden 370 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit betreft de overboeking vanaf de aanvullende post naar de Financiën-begroting.

Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

Voor Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten en de uitvoering is 56,4 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de derde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Financiën inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten. Dit betreft de overboeking vanaf de aanvullende post naar de Financiën-begroting.

Lokale culturele infrastructuur (covid-19)

Betreft een bijdrage vanuit de Aanvullende post ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor de compensatie van de extra uitgaven door gemeenten aan lokale culturele instellingen en buurt- en dorpshuizen.

Nationaal Programma Onderwijsachterstanden

Een deel van de middelen is in de 1e suppletoire Begroting 2021 van OCW verwerkt. Het overige budget blijft gereserveerd op de AP. Begin 2022 wordt op basis van actuele inzichten over de voortgang van het NPO besloten over de inzet van de middelen voor het schooljaar 2022/2023.

Noodfonds Bedrijven

In het Klimaatakkoord zijn middelen gereserveerd voor het Noodfonds bedrijf. Deze middelen zijn opgevraagd ten behoeve van de voortzetting van de regeling Indirecte Kostencompensatie ETS met 1 jaar. Het benodigde budget voor compensatie van bedrijven in 2022 (over in 2021 gemaakte kosten) bedraagt 81,6 miljoen euro.

Overboeken beschikbaarheidsvergoeding OV h1 en q3

Dit betreft een overboeking van de aanvullende post voor verlenging van de Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (ov) tot en met het derde kwartaal van 2021. De vergoeding is bestemd voor al het openbaar vervoer onder een concessie in Nederland. Deze verlenging is verwerkt in de tweede incidentele suppletoire begroting voor de IenW begroting Hoofdstuk XII.

Overboeken garantiefonds evenementen EZK

Wanneer evenementen vanwege de epidemiologische situatie worden verboden, kunnen organisatoren een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. Hiervoor is de tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) vormgegeven. De hiervoor gereserveerde middelen zijn vanaf de aanvullende post overgeheveld naar de EZK-begroting.

Overboeken middelen Nationaal Programma Onderwijs

Het grootste deel van de middelen is in de begroting van OCW verwerkt. Het overige budget, 40% voor de intensivering voor scholen in het po en vo voor schooljaar 2022/2023, blijft gereserveerd op de AP. Begin 2022 wordt op basis van actuele inzichten over de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs besloten over de verdeling en inzet van de middelen voor het schooljaar 2022/2023.

Overboeken middelen steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Het Kabinet heeft 200 miljoen euro in 2021 extra beschikbaar gesteld voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl in coronatijd. Hiervan loopt 63 miljoen euro via de VWS begroting, 117 miljoen euro via het Gemeentefonds, 10 miljoen euro via de OCW begroting, 5 miljoen euro via de SZW begroting en 5 miljoen euro is gereserveerd voor EZK. Voor deze laatste 5 miljoen euro wordt nog gewerkt aan een plan, tot die tijd staat het op de AP.

Overboeken ventilatie scholen naar bzk

Naar aanleiding van de motie Westerveld/Kuiken wordt 85 miljoen euro in 2021 en 15 miljoen euro in 2022 vanaf de Aanvullende Post overgeboekt naar de begroting van BZK t.b.v. de aanpak van ventilatie in schoolgebouwen.

Overboeking bestuursakkoord

Voor de uitvoering van het Bestuursakkoord Groningen in 2021 worden middelen vanaf de aanvullende post overgeheveld naar de begroting van BZK.

Overboeking dierentuinen reservering

In het derde steun- en herstelpakket in verband met Corona is 39 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dierentuinen. De steun is bedoeld ter voorkoming van faillissementen en dierenwelzijnsproblemen, vanwege een periode van sluiting en beperkte openstelling van dierentuinen. Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting.

Overboeking digitale veiligheid

Dit betreft een overheveling van middelen voor de digitale veiligheid van de aanvullende post. Aan de Defensiebegroting is 45 mln. toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.

Overboeking lokale cultuur

Deze middelen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen.

Overboeking middelen actieplan energiebesparing

In het kader van Urgenda 2.0 zijn middelen toegekend voor het ‘actieplan energiebesparing industrie’ met als doel het versnellen van energiebesparing door het voorfinancierenvan investeringen. EZK heeft de beschikbare 50 miljoen euro opgevraagd en overgeboekt gekregen vanuit de Aanvullende Post.

Overboeking ondersteuning Start- en Scale-ups

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet een pakket van 250 miljoen euro aan maatregelen aangekondigd voor de verdere ondersteuning van Start- en Scale-ups. Hieraan is invulling gegeven middels een bijdrage van 50 miljoen euro aan het Fonds Alternatieve Financiering (AltFin) wordt ingezet voor het verbreden van het financieringslandschapvoor het MKB, een bijdrage van 175 miljoen euro aan het Deep Tech Fund (DTF) en een bijdrage van 25 miljoen euro aan het Dutch Future Fund (DFD).

Overboeking Pok - dienstverlening Vergroten Menselijke Maat

In de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend Onrecht» van 15 januari 2021 heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om de Rijksbrede dienstverlening op orde te brengen. Hiervoor is structureel 139 miljoen euro voor de Belastingdienst (en Toeslagen) beschikbaar gesteld. De verdeling van de middelen wordt in de VT van Financiën nader toegelicht.

Overboeking Qredits budgetverhoging en roms col

Aan Qredits zijn in het kader van een startersregeling middelen beschikbaar gesteld om het buffervermogen van startende bedrijven te versterken (40 miljoen euro), en om overbruggingskredieten voor ondernemers in getroffen sectoren te verstrekken (30 miljoen euro).

Overboeking stoppersregeling nertsen

Voor het vervroegd verbod pelsdierhouderij is in totaal 140 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. Hiervan is 122,5 miljoen euro met de eerste incidentele suppletoire begroting 2021 overgeheveld naar de LNV-begroting voor de nadeelcompensatie. De resterende 17,5 miljoen euro dient als reservering voor de nadeelcompensatie (7,5 miljoen euro) en de uitvoering(10 miljoen euro).

Overboeking TOA-krediet

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers bij het afwenden van een faillissement. Voor 2021 is 200 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post voor het TOA-krediet. Deze zijn middels een kasschuif in het juiste ritme gezet en overgeheveld naar de EZK-begroting.

Overboeking voucherbank

Het kabinet stelt een faciliteit van maximaal 400 miljoen euro aan het garantiefonds SGR beschikbaar voor de verstrekking van liquiditeitsleningen (voucherkredieten) aan reisorganisaties, die tijdelijk onvoldoende middelen hebben om vouchers terug te betalen aan consumenten.

Overboeking woningbouwimpuls derde tranche

Dit betreffen de middelen voor de derde tranche van de woningbouwimpuls. De middelen worden overgeboekt naar de begroting van BZK en dan via een kasschuif in het juiste ritme gezet.

Overhevelen werkdrukmiddelen Regeerakkoord

Met deze overboeking is de laatste tranche van de regeerakkoordreeks voor werkdruk overgeboekt naar de OCW-begroting.

Overhevelen Woo decentrale overheden

De middelen voor gemeenten en provincies voor de invoering van de Wet open overheid uit de Pok-reservering voor informatiehuishouding worden overgeheveld naar het gemeentefonds en het provinciefonds.

Overige verbeteringen dienstverlening rijk/zbo's

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 mld. gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor diverse maatregelen om dienstverbetering bij het rijk en zbo’s te verbeteren worden middelen overgeheveld naar BZK.

Pok: informatiehuishouding Belastingdienst

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor Rijksbrede maatregelen om de menselijke maat te verhogen en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor informatiehuishouding gaat het om 0,3 miljard euro structureel, waarvan 58 miljoen euro voor de Belastingdienst. Dit betreft de overboeking vanaf de Aanvullende Post naar de Financiën-begroting.

Pok informatiehuishouding middelen actieve openbaarmaking

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 mld. gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking, inclusief invoering van de Wet open overheid, gaat het om 0,3 mld. struc. De middelen voor de Wet open overheid worden rechtstreeks overgeheveld naar andere ministeries, het gemeentefonds en het provinciefonds. De overige middelen voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking worden overgemaakt naar BZK, die dit op basis van bestedingsplannen zal doorverdelen naar alle ministeries.

Re-integratiebudget bijstand gemeenten

Het kabinet stelt in het kader van het aanvullend sociaal pakket in 2022 middelen beschikbaar voor dienstverlening aan bijstandsgerechtigden. Er komt 15 miljoen euro beschikbaar om de hogere instroom in de bijstand op te vangen en additioneel 45 miljoen euro om de dienstverlening te intensiveren. De middelen zijn, na afdracht aan het Btw-compensatiefonds à circa 1,8 miljoen euro, toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Reservering aanvullende tegemoetkoming evenementen

Voor evenementen die geen gebruik kunnen maken van de ‘Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19' is het kabinet voornemens een aanvullende tegemoetkoming evenementen in te richten. Het kabinet beoogt hiermee organisatoren van (veelal kleinere) evenementen in de periode tussen 10 juli en 13 augustus tegemoet te komen. Vooruitlopend op verdere uitwerking van de regeling is het beoogde budget van 80 miljoen euro gereserveerd op de AP.

Reservering steun amateursport Q3

Er wordt een reservering gemaakt voor de steun voor Q3 voor de amateursport (40 miljoen euro). Dit steunpakket wordt in principe voortgezet als eind Q3 blijkt dat dit noodzakelijk is. Eventuele uitbetaling vindt plaats in 2022.

Reservering ap steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Deze middelen zijn onderdeel van de 200 miljoen euro die het kabinet in 2021 beschikbaar heeft gesteld voor dit doel. Omdat met EZK nog gewerkt wordt aan een plan voor de besteding hiervan, staan deze middelen tijdelijk op de AP. De overige 195 miljoen euro is al uitgekeerd naar de departementale begrotingen van VWS, SZW en OCW en het Gemeentefonds.

Reservering extra woningbouw

Er komt incidenteel 1 miljard euro beschikbaar voor additionele woningbouw, in tranches van 100 miljoen euro per jaar vanaf 2022. Deze middelen worden op de aanvullende post gezet met het oog op een zo kosteneffectief mogelijke aanwending op basis van de meest recente onderzoeken.

Reservering garantieregeling evenementen

Wanneer evenementen vanwege de epidemiologische situatie worden verboden, kunnen organisatoren een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. Hiervoor is de tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) vormgegeven. De hiervoor gereserveerde middelen zijn vanaf de aanvullende post overgeheveld naar de EZK-begroting.

Reservering Uitvoering coronabeleid GGD-GHOR

Er is reeds budget beschikbaar op de VWS begroting om de uitvoering van het coronabeleid via de GGD-GHOR mogelijk te maken. Dit is bijvoorbeeld het testen bij klachten, bron- en contactonderzoek en de ICT programma’s. Indien wordt besloten om het beleid van testen bij klachten te verlengen na begin 2022, dan kan (een deel van) dit budget worden overgeheveld naar de VWS-begroting. De beoordeling van het budget vindt plaats op basis van de benodigde capaciteit, in samenspraak met het ministerie van Financiën.

Reservering inkomstenderving gemeenten 2020

Dit betreft een reservering met betrekking tot de reële compensatie van de inkomstenderving met betrekking tot corona voor 2020.

Reservering inkomstenderving gemeenten 2021

Dit betreft een reservering met betrekking tot de reële compensatie van de inkomstenderving met betrekking tot corona voor 2021.

Reservering medeoverheden weggevallen huur lokale cultuur, buurt en dorpshuizen

Betreft een reservering met als oogmerk de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur in coronatijd. De afspraken lopen tot en met het tweede kwartaal 2021.

Reservering medeoverheden weggevallen huur lokale cultuur q3

Betreft een reservering met als oogmerk de compensatie van het kwijtschelden van huren door decentrale overheden aan lokale en regionale culturele instellingen.

Reservering Q4 OV beschikbaarheidsvergoeding

Dit betreft de middelen die beschikbaar worden gesteld voor het ongewijzigd doortrekken van de Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (ov) naar het vierde kwartaal van 2021. Deze verlenging is verwerkt in de vierde incidentele suppletoire begroting voor de IenW begroting Hoofdstuk XII.

Reservering RIVM coronaprogramma

Er is reeds budget beschikbaar op de VWS begroting voor 2022 en 2023 voor het RIVM voor het uitvoeren van rioolsurveillance. Indien nodig wordt het budget verhoogd zodat het RIVM in 2022 en 2023 aanvullende taken kan vervullen in het kader van de directe pandemiebestrijding. De beoordeling van het budget vindt plaats in samenspraak met het ministerie van Financiën.

Reservering ROM’s coronaoverbruggingslening (COL)

Ten behoeve van verstrekking van Coronaoverbruggingsleningen (COL) door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen is 50 miljoen euro gereserveerd.

Reservering sneltesten ocw

Het kabinet heeft ten behoeve van de distributie van de zelftesten en daaraan gelieerde activiteiten zoals communicatie middelen toegekend. Op basis van de meest actuele gegevens is de inschatting dat de benodigde inzet voor het mbo en ho 71,5 miljoen euro bedraagt. De overige 63,5 miljoen euro is gereserveerd op de Aanvullende Post en blijft beschikbaar voor zelftesten in het mbo en ho.

Reservering solvabiliteitsfonds

In de Kamerbrief van 28 augustus 2020 (Kamerstuk 35420, nr. 105) heeft het kabinet 300 miljoen euro gereserveerd ten behoeve van een herkapitalisatiefonds. Hiervan is 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de kasbuffer voor de Groeifaciliteit.

Reservering tegemoetkoming dierentuinen

Het kabinet verlengt de steunmaatregel voor dierentuinen en trekt daarvoor additioneel maximaal 55,5 miljoen euro uit voor Q1 en Q2 2021. Dierentuinen zijn sinds 15 december jl. wederom gesloten. Om deze reden treft het Kabinet aanvullend op de eerdere steunmaatregelen, een reservering op de Aanvullende Post om dierenwelzijn te waarborgen. De meeste dierentuinen mogen vanaf 19 mei weer (gedeeltelijk) open. Het bedrag dat daadwerkelijk beschikbaar komt voor de steunmaatregel wordt op deze openstelling aangepast.

Reservering vaccinatieimplementatie

Er is reeds budget beschikbaar op de VWS begroting om het huidige vaccinatiebeleid voor te zetten. Hiermee wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om twee prikken te krijgen. Indien wordt besloten tot een derde prik en daarmee het vaccinatiebeleid wordt verbreed, dan kan (een deel van) dit budget worden overgeheveld naar de VWS-begroting voor de uitvoering hiervan. De beoordeling van het budget vindt plaats op basis van de doelgroep die een derde prik zal ontvangen, in samenspraak met het ministerie van Financiën.

Reservering ventilatie scholen correctie

In augustus 2020 is in totaal op de AP 260 mln. (130 mln. in 2022 en 2023) gereserveerd voor ventilatie in schoolgebouwen. Naar aanleiding van de motie Westerveld/Kuiken wordt 100 miljoen van 2023 naar 2021 en 2022 geschoven. Na deze schuif resteert er nog een bedrag van 130 mln. in 2022 en 30 mln. in 2023 op de AP.

Reservering vergoeding meerkosten GGD'en

Er is reeds budget beschikbaar op de VWS begroting om te testen bij klachten bij de GGD’en te kunnen continueren begin 2022, en om het huidige vaccinatiebeleid voor te zetten zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om twee prikken te krijgen. Indien wordt besloten om testen bij klachten te verlengen en/of om (bepaalde groepen) een derde prik te geven, dan kan (een deel van) dit budget worden overgeheveld naar de VWS-begroting. De beoordeling van het budget vindt plaats op basis van de benodigde capaciteit, in samenspraak met het ministerie van Financiën.

Reservering voor TOA-krediet (EZK)

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers bij het afwenden van een faillissement. Voor 2021 is 200 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post voor het TOA-krediet.

Reservering voucherbanklening EZK

Ten behoeve van de voucherkredietfaciliteit is 440 miljoen euro gereserveerd. Voor het voucherkrediet is naar verwachting 400 miljoen euro nodig ten behoeve van een lening aan SGR en aanvullend 40 miljoen euro voor leningen aan kleinere fondsen.

Tweede coronasteunpakket cultuur

Het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van 300 miljoen euro voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021.

Versterkingsoperatie Groningen Batch 1588 tweede tranche

Vanaf de aanvullende post worden middelen naar de begroting van BZK overgeboekt voor de tweede tranche van de versterking van 1588 adressen in Groningen.

Vrijval ap reservering bekostiging uit jeugdwerkloosheid reeks

Deze reservering valt vrij, aangezien hiervoor middelen zijn gereserveerd in het NPOa.

Diversen

Dit betreft o.a. de loon- en prijsbijstelling die aan de Aanvullende Post wordt toegevoegd voor plafond Rijksbegroting, kleine overboekingen naar departementale begrotingen voor bijvoorbeeld compensatie van de lokale cultuur op de BES eilanden, de compensatie vuurwerk en verschillende overboekingen voor de Wet open overheid (Woo).

Sociale Zekerheid

Middelen n.a.v. aanbevelingen rapport commissie Heerts

Vanaf de aanvullende post worden middelen naar de begroting van SZW overgeboekt om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Commissie Heerts. Dit betreft ten eerste een tegemoetkomingsregeling (TSB) voor slachtoffers van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten, waarvan het streven is dat deze 1 juli 2022 van start gaat. Het doel van de regeling is een maatschappelijke erkenning van (ex)werkenden die ziek zijn geworden door hun werk als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ten tweede betreft het middelen voor de oprichting van een onafhankelijke geneeskundige organisatie/kennisinfrastructuur, het landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten (LEC-SB).

Diversen

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling die aan de Aanvullende Post wordt toegevoegd voor plafond Sociale Zekerheid.

Zorg

Diversen

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling die aan de Aanvullende Post wordt toegevoegd voor plafond Zorg

Niet relevant voor uitgavenplafond

Klimaat: ophogen sde++ budget 2022

Het openstellingsbudget van de SDE++ wordt in 2022 met maximaal 6 miljard euro verhoogd tot maximaal 11 miljard euro. Naar verwachting zal de aanvullende openstelling resulteren in cumulatief 3 miljard euro aan extra kasuitgaven. Deze kasmiddelen worden in afwachting van verdere uitwerking gereserveerd op de aanvullende post.

Licence