Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

384,5

540,1

739,9

1.038,70

1.388,10

 

Beleidsmatige mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Akw verdelen nominaal

‒ 51,6

‒ 71,7

‒ 71,4

‒ 71,3

‒ 71,3

 

Kot verdelen nominaal

‒ 124,5

‒ 123,2

‒ 123,2

‒ 124

‒ 125,8

 

Participatiewet verdelen nominaal

‒ 85,5

‒ 88,8

‒ 90,5

‒ 91

‒ 92,4

 

Wajong verdelen nominaal

‒ 51,4

‒ 52,2

‒ 52,3

‒ 52,5

‒ 53,2

 

Wkb verdelen nominaal

‒ 57,8

‒ 57,5

‒ 56,2

‒ 56

‒ 55,3

 

Diversen

‒ 16,7

‒ 17,2

‒ 17,8

‒ 18,3

‒ 18,7

 
 

‒ 387,5

‒ 410,6

‒ 411,4

‒ 413,1

‒ 416,7

 

Technische mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Nominale ontwikkeling

3

105,9

231,6

349,6

456,4

 

Diversen

0

13,7

19,4

19,4

20,4

 
 

3

119,6

251

369

476,8

 

Extrapolatie

1.907,10

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 384,5

‒ 290,9

‒ 160,5

‒ 44,1

60,1

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

0

249,1

579,4

994,5

1.448,20

1.907,10

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

0

249,1

579,4

994,5

1.448,20

1.907,10

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

59,6

92,2

90,8

91,4

91,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Diversen

0

‒ 0,6

0,8

0,3

0,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Nominale ontwikkeling

‒ 59,6

‒ 91,6

‒ 91,7

‒ 91,7

‒ 91,7

 

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

‒ 59,6

‒ 92,2

‒ 90,9

‒ 91,4

‒ 91,4

 

Extrapolatie

0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 59,6

‒ 92,2

‒ 90,8

‒ 91,4

‒ 91,4

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

0

0

0

0

0

0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Sociale zekerheid

AKW verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘AKW verdelen nominaal’ op H15.

KOT verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Kinderopvangtoeslag (KOT) op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘KOT verdelen nominaal’ op H15.

Participatiewet verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Participatiewet op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘Participatiewet verdelen nominaal’ op H15.

Wajong verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Wajong op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘Wajong verdelen nominaal’ op H15.

WKB verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘WKB verdelen nominaal’ op H15.

Diversen

Dit betreft diverse mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee worden onder andere de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) en Toeslagenwet (TW) op het prijspeil van 2021 gebracht.

Technische mutaties

Sociale zekerheid

Nominale ontwikkeling

Dit betreft het saldo van de aanpassingen in de geraamde nominale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen van SZW sinds Miljoenennota 2021. Met nominale ontwikkeling wordt bedoeld de aanpassing van de uitkeringshoogtes aan toekomstige loon- en prijsontwikkeling. De nominale ontwikkeling van de SZW-regelingen wordt meerdere keren per jaar bijgesteld, in elk geval bij het verschijnen van nieuwe macro-economische cijfers van het CPB.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Sociale zekerheid

Diversen

Dit betreft onder andere een correctieboeking met betrekking tot de geraamde nominale ontwikkeling van de terugontvangsten kindgebondenbudget (WKB). De terugontvangsten WKB hebben voor het overgrote deel betrekking op terugvordering van voorschotten over toeslagjaren uit het verleden. Het prijspeil van deze voorschotten staat daarmee reeds vast. Middels deze correctieboeking is deze post in zijn geheel op nul gezet. Dit betekent dat er vanaf dit moment geen nominale ontwikkeling meer wordt geraamd voor de terugontvangsten WKB.

Niet relevant voor het uitgaven plafond

Nominale ontwikkeling

Dit betreft een correctieboeking op de geraamde nominale ontwikkeling van de werkgeversbijdrage Kinderopvangtoeslag (KOT). Middels deze correctieboeking is deze post in zijn geheel op nul gezet. Dit betekent dat er vanaf dit moment geen nominale ontwikkeling meer wordt geraamd voor de terugontvangsten KOT.

Licence