Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3.2 Horizontale ontwikkeling uitgaven per uitgavenplafond

De ontwikkeling van de diverse plafonds laat een opwaartse trend zien. Onderstaande figuren 2.3.4-2.3.7 laten de horizontale (jaar-op-jaar) ontwikkeling per plafond zien. Zoals eerder aangegeven, wordt de ontwikkeling van de plafonds bij deze Miljoenennota vergeleken met de ontwikkeling van de plafonds zoals vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2022 en Miljoenennota 2022. Bij de Voorjaarsnota 2022 zijn de coalitieakkoordmiddelen toegevoegd en de uitgaven bij Miljoenennota 2023. Ook in deze figuren zijn de laatste twee lijnen niet altijd gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Opwaartse bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 worden vooral veroorzaakt door loon- en prijsontwikkeling en enkele effecten van de augustusbesluitvorming zoals de verdere verhoging van het wml. Voor de uitgaven onder het plafond Investeringen is geen basisstand Miljoenennota 2022 beschikbaar, omdat dit uitgavenplafond toen nog niet bestond.

Figuur 2.3.4 Horizontale ontwikkeling uitgaven Rijksbegroting

Bron: ministerie van Financiën

Figuur 2.3.5 Horizontale ontwikkeling uitgaven Sociale Zekerheid

Bron: ministerie van Financiën

Figuur 2.3.6 Horizontale ontwikkeling uitgaven Zorg

Bron: ministerie van Financiën

Figuur 2.3.7 Horizontale ontwikkeling uitgaven Investeringen

Bron: ministerie van Financiën

Licence