Base description which applies to whole site

1.3 Aansluiting visuele samenvatting met begrotingen en bijlagen Miljoenennota

De visuele samenvatting bij de Miljoenennota biedt een toegankelijk overzicht van de belangrijkste cijfers voor het Miljoenennotajaar 2023. De presentatie in de visuele samenvatting verschilt echter op een aantal punten van de begrotingssystematiek zoals die wordt gehanteerd in de rest van de Miljoenennota en bijlagen. Deze bijlage behandelt de samenhang tussen de cijfers uit de visuele samenvatting en de rest van de Miljoenennota en geeft deze aansluiting weer in tabel 1.3.

De visuele samenvatting gaat uit van een netto-uitgavenbegrip. Dat wil zeggen, de bruto-uitgaven (tabel 2.2 in bijlage 2) verminderd met de zogenaamde niet-belastingontvangsten (tabel 2.3 in bijlage 2). Dit zijn ontvangsten die tot de uitgavenkant van de begroting worden gerekend, zoals boete-opbrengsten, leges en teruggevorderde toeslagen.

Een ander verschil in presentatie tussen de visuele samenvatting en de Miljoenennota betreft de individuele begrotingsposten. De visuele samenvatting gaat uit van een thematische indeling die niet exact aansluit bij de afzonderlijke begrotingshoofdstukken. Zo wordt het Btw-compensatiefonds in de visuele samenvatting samengevoegd met het Gemeentefonds en het Provinciefonds, terwijl het begrotingstechnisch wordt verantwoord op de begroting van Financiën. Een meer complex voorbeeld is de verwerking van de middelen bestemd voor internationale samenwerking (ook wel Homogene groep internationale samenwerking (HGIS) genoemd). In de visuele samenvatting worden de HGIS-middelen gegroepeerd onder de uitgavenpost ‘Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking’, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken deze middelen coördineert. In de begrotingssystematiek staan deze middelen echter verspreid op verschillende begrotingshoofdstukken, waaronder die van Justitie en Veiligheid en Defensie. Het overzicht van de toewijzing van deze middelen is terug te vinden in tabel 2.10 in bijlage 2.

Tabel 1.3 Aansluiting visuele samenvatting met begrotingen en bijlagen Miljoenennota

(in miljarden euro)

2023

Bron

Inkomsten

366,4

Tabel 4.4.1

   

Uitgaven

  

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

101,6

 

Plafond S totaal begrotings- en premiegefinancierd

99,9

Tabel 2.6 bijlagen MN

Plafond R Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

1,6

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond I Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

0,0

Tabel 2.8 bijlagen MN

af: HGIS Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

0,0

Tabel 2.10 bijlagen MN

Zorg

105,9

 

Plafond Z totaal begrotings- en premiegefinancierd

89,4

Tabel 2.7 bijlagen MN

Plafond R Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8,2

Tabel 2.5 bijlagen MN

Zorgtoeslag en TSZ

8,3

Hoofdstuk 16 artikel 8.1 en 8.3

Plafond I Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0,0

Tabel 2.8 bijlagen MN

af: HGIS Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0,0

Tabel 2.10 bijlagen MN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

48,4

 

Plafond R Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

48,3

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond I Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0,3

Tabel 2.8 bijlagen MN

af: HGIS Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0,1

Tabel 2.10 bijlagen MN

Gemeentefonds, Provinciefonds en Btw-compensatiefonds

44,6

 

Plafond R Gemeentefonds en accres Gemeentefonds

37,7

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R Provinciefonds en accres Provinciefonds

3,1

Tabel 2.5 bijlagen MN

Btw-compensatiefonds

3,8

Hoofdstuk 9 artikel 6

Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking

15,4

 

Plafond R Buitenlandse Zaken

5,4

Tabel 2.5 bijlagen MN

EU-afdrachten Invoerrechten

4,8

Hoofdstuk 5 artikel 3.1.10

af: HGIS Buitenlandse Zaken

2,5

Tabel 2.10 bijlagen MN

bij: totale plafondrelevante uitgaven Internationale Samenwerking (HGIS)

7,7

Tabel 2.10 bijlagen MN

Justitie en Veiligheid

17,4

 

Plafond R Justitie en Veiligheid

15,8

Tabel 2.5 bijlagen MN

Oekraïne uitgaven

2,3

Tabel 22 bijlagen MN

af: HGIS Justitie en Veiligheid

0,6

Tabel 2.10 bijlagen MN

Defensie

14,7

 

Plafond R Defensie

8,4

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond I Defensie

6,5

Tabel 2.8 bijlagen MN

af: HGIS Defensie

0,2

Tabel 2.10 bijlagen MN

Infrastructuur en Waterstaat

12,9

 

Plafond R Infrastructuur en Waterstaat

2,7

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond I Infrastructuur en Waterstaat

10,2

Tabel 2.8 bijlagen MN

af: HGIS Infrastructuur en Waterstaat

0,0

Tabel 2.10 bijlagen MN

Rentelasten

5,0

 

Rentelasten staatsschuld

4,5

Hoofdstuk 9A artikel 11

Rentelasten schatkistbankieren

0,5

Hoofdstuk 9A artikel 12

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8,8

 

Plafond R Binnenlandse Zaken

8,4

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R Koninkrijksrelaties

0,1

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R BES-fonds

0,1

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond I Koninkrijksrelaties

0,2

Tabel 2.8 bijlagen MN

af: HGIS Binnenlandse Zaken

0,0

Tabel 2.10 bijlagen MN

Economische Zaken en Klimaat

2,3

 

Plafond R Economische Zaken en Klimaat

‒ 0,5

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond I Economische Zaken en Klimaat

2,9

Tabel 2.8 bijlagen MN

af: HGIS EZK

0,0

Tabel 2.10 bijlagen MN

Financiën

6,5

 

Plafond R Financiën

10,6

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: Btw-compensatiefonds

3,8

Hoofdstuk 9B artikel 6

af: HGIS Financiën

0,3

Tabel 2.10 bijlagen MN

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2,7

 

Plafond R Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2,4

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond I Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0,3

Tabel 2.8 bijlagen MN

af: HGIS LNV

0,0

Tabel 2.10 bijlagen MN

Overig

8,8

 
   

1. Totaal inkomsten

366,4

Budgettaire kerngegevens, poster en visuele samenvatting

2. Totale netto-uitgaven relevant voor het EMU-saldo

395,0

Budgettaire kerngegevens, poster en visuele samenvatting

   

3. EMU-saldo centrale overheid (=1-2)

‒ 28,5

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens

Licence