Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Aanvullende Post Algemeen

LXXXVI ALGEMEEN

Netto uitgaven in miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2023

‒ 2.276

1.608

10.774

10.833

14.119

14.385

Oekraïne (-)

 

446

1.042

   

Corona (-)

410

     

Totale stand excl. Corona en Oekraïne

‒ 2.687

1.161

9.733

10.833

14.119

14.385

       

w.v. Algemene Zaken en De Koning

0

0

0

0

0

0

w.v. Buitenlandse Zaken (incl. HGIS)

1

1

1

3

2

0

w.v. Justitie en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

w.v. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

22

40

898

895

653

411

w.v. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

98

405

514

481

472

w.v. Financiën

3

229

512

308

198

198

w.v. Defensie

0

275

1.290

1.395

165

165

w.v. Infrastructuur en Waterstaat

8

130

173

226

1.444

1.425

w.v. Economische Zaken en Klimaat

290

696

1.641

2.368

4.602

5.455

w.v. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

5

332

1.341

1.427

3.421

3.281

w.v. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3

77

374

692

706

732

w.v. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0

476

1.415

1.278

1.354

1.089

w.v. Gemeentefonds en Provinciefonds

3

163

1.396

875

384

315

w.v. in=uittaakstelling

‒ 3.515

‒ 2.132

‒ 515

0

0

0

w.v. Overigen

492

777

802

852

709

842

De aanvullende post «Algemeen» (ook wel de Aanvullende Post genoemd) is het begrotingshoofdstuk waar middelen worden gereserveerd voor maatregelen waartoe is besloten maar die in afwachting zijn van nadere uitwerking. Ook wordt op dit begrotingshoofdstuk de in=uittaakstelling verantwoord. De Aanvullende Post wordt beheerd door het ministerie van Financiën.

Departementale reserveringen

Voor diverse departementen staan middelen gereserveerd op de aanvullende post. Dit zijn hoofdzakelijk middelen uit het Coalitieakkoord, maar ook resterende reserveringen uit de vorige kabinetsperiode. Wanneer bestedingsplannen zijn uitgewerkt, worden de middelen overgeheveld naar de departementale begrotingen. Voor een aantal reserveringen geldt dat besteding op verschillende begrotingen wordt gerealiseerd. In dat geval is de reservering onder het coördinerend departement opgenomen. Bijvoorbeeld reserveringen voor klimaat onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de reeksen voor Caribisch Nederland onder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In=uittaakstelling

De in=uittaakstelling is de boekhoudkundige tegenhanger van de eindejaarsmarge en wordt ieder jaar bij Voorjaarsnota ingeboekt met hetzelfde bedrag dat aan de departementale begrotingen is uitgekeerd aan eindejaarsmarge. De in=uittaakstelling wordt vanaf Najaarsnota gevuld vanuit de onderuitputting. Bij de augustusbesluitvorming is een extra taakstellende onderuitputting geboekt van 2,1 miljard euro in zowel 2022 als 2023 en 500 miljoen euro in 2024.

Overigen

Hieronder vallen algemene reserveringen, zoal de loon- en prijsbijstelling en de reservering voor Werk aan Uitvoering (WaU).

Licence