Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING

Netto uitgaven in miljoenen euro's

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2023

16.887

15.415

16.274

18.151

18.274

19.801

Oekraïne (-)

285

68

22

226

206

0

Corona (-)

0

0

0

0

0

0

Totale stand excl. Corona en Oekraïne

16.602

15.347

16.252

17.925

18.068

19.801

       

w.v. EU-Afdrachten

9279

9262

9685

10134

10340

10695

w.v. Europees Herstelfonds (RRF)

0

‒ 1500

‒ 1350

‒ 750

‒ 1100

0

w.v. HGIS-ODA

5701

6105

6448

7032

7299

7542

w.v. HGIS non-ODA

1622

1480

1468

1509

1529

1564

Algemeen

De reeks Internationale Samenwerking bestaat uit de EU-afdrachten en HGIS-uitgaven (Homogene Groep Internationale Samenwerking). Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen. De EU-afdrachten worden verantwoord op de BZ-begroting; de HGIS-uitgaven bestaat uit Official Development Assistance (ODA) en non-ODA en staan verspreid over meerdere begrotingen, voornamelijk op die van BZ en BHOS.

EU-afdrachten

De omvang van de EU-afdrachten volgt uit het MFK-akkoord tussen EU-lidstaten en het Europees Parlement. Dit akkoord loopt tot en met 2027. De uitgaven kennen een stijgend verloop en volgen grosso modo de reële economische groei en de ontwikkeling van het prijspeil. De omvang van de EU-afdrachten is enigszins onzeker, omdat ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraine, het EU-klimaatbeleid (Fit for 55) en douaneheffingen (Traditionele Eigen Middelen) voor hogere afdrachten kunnen zorgen. Ook leiden verschillen in groei tussen lidstaten onderling tot (doorgaans relatief beperkte) bijstellingen.

Europees Herstelfonds (RRF)

Nederland maakt voor 4,7 miljard euro aanspraak op middelen vanuit het Europese Herstelfonds (RRF). De middelen worden van 2023 tot en met 2026 uitgekeerd bij (jaarlijkse) betalingsverzoeken. Op basis van de huidige prognose is het waarschijnlijk dat de reeks een zwaartepunt in 2023 en 2024 heeft. De reeks kan nog veranderen omdat deze afhankelijk is van het behalen van de doelstellingen uit het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan.

HGIS-ODA

Het kabinet Rutte IV heeft de uitgaven aan Ontwikkelingssamenwerking (OS) verhoogd met structureel 500 miljoen euro richting de internationale norm van 0,7% bni. Deze extra uitgaven worden o.a. ingezet voor het wereldwijde vaccinatieprogramma COVAX, het helpen van ontwikkelingslanden met een groene doorstart in klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, en voor opvang in de regio. De ODA-uitgaven volgen het geraamde bni en lopen daarmee in de tijd op.

HGIS non-ODA

De HGIS-non ODA uitgaven bestaan onder andere uit de uitgaven voor het postennetwerk, budget voor internationale veiligheid (BIV) en uitgaven voor het versterken van de Nederlandse handels- en investeringspositie. De non-ODA-uitgaven binnen de HGIS volgen de geraamde prijsontwikkeling van het bbp.

Licence