Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

13 COALITIEAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

Tabel 13.1 in deze bijlage toont alle budgettaire mutaties die hebben plaatsgevonden op coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post sinds de Voorjaarsnota. Dit betreffen hoofdzakelijk overboekingen van middelen vanaf de Aanvullende Post naar de departementale begrotingen en kasschuiven tussen verschillende jaren. Een 0 op maatregelniveau betekent dat de mutatie kleiner is dan 0,5 miljoen euro.

Tabel 13.1 Budgettaire mutaties coalitieakkoordmiddelen op Aanvullende Post

in miljoenen euro

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Overgeheveld naar hoofdstuk

        

Totaal opgevraagd

4.543

13.942

15.093

18.223

15.039

14.055

 
        

Opgevraagd bij Voorjaarsnota

4.125

9.633

10.266

10.401

7.944

7.391

 
        

Opgevraagd bij Miljoenennota

418

4.276

4.794

7.789

7.062

6.631

 
        

Sociale Zekerheid

0

372

404

1.834

2.112

2.195

 

Kinderopvang werkenden (95%)

  

124

1.559

1.874

2.082

15

Kinderopvang werkenden (uitvoeringskosten)

 

10

    

15

Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden

 

237

155

150

113

113

15

Leven lang leren

 

125

125

125

125

 

15

        

Zorg

68

429

756

755

545

206

 

Standaardisatie gegevensuitwisseling

 

41

1

1

0

 

16

Volksziekten

 

90

88

86

  

16

Sportstimulering

 

25

25

25

25

25

16

Scheiden wonen en zorg

160

160

160

160

160

 

16 en 41

Valpreventie bij 65-plussers (Wmo)

 

55

55

55

56

58

16

Valpreventie bij 65-plussers (Zvw))

 

56

60

60

62

63

16 en 41

Preventieakkoord

6

68

62

61

  

16

Een tegen eenzaamheid

  

13

11

  

16

Envelop pandemische paraatheid

9

95

90

55

23

15

16

Integraal Zorgakkoord

 

52

23

25

25

 

16

Juiste zorg op de juiste plek

 

54

    

41

Meer tijd voor huisartsen

 

4

8

12

12

12

16 en 41

Passende zorg als norm in Zvw

1

18

13

13

13

6

16

Versterking organisatiegraad basiszorg

 

22

42

42

43

 

16

Envelop pandemische paraatheid (kasschuif)

‒ 22

 

19

3

  

nvt

Integraal Zorgakkoord (kasschuif)

 

‒ 176

59

59

59

 

nvt

Juiste zorg op de juiste plek (kasschuif)

 

‒ 110

28

28

28

28

nvt

Opleidingsakkoord (kasschuif)

‒ 50

‒ 30

 

50

30

 

nvt

Passende zorg als norm in Zvw (kasschuif)

‒ 35

5

10

10

10

 

nvt

        

Gemeentefonds en Provinciefonds

0

12

0

0

0

0

 

Digitaal stelsel omgevingswet

 

12

    

7

        

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

439

1.252

2.106

1.634

1.826

 

Cultuur en media

 

200

200

200

200

200

8

Tegemoetkoming leenstelsel

   

786

91

58

8

Herinvoering basisbeurs

 

30

61

123

351

590

8

Versterken onderwijskwaliteit

 

100

595

603

603

591

8

Kansengelijkheid

 

68

359

369

363

362

8

Fonds onderzoek en wetenschap

 

3

4

4

4

4

8

Vervolgopleidingen en onderzoek

 

37

33

22

22

22

8

        

Justitie en Veiligheid

178

541

809

1.010

861

875

 

Sociale advocatuur

 

10

30

90

90

90

6

Veiligheid overig

10

20

45

45

45

45

6

Algoritme waakhond bij de AP

 

1

2

3

4

4

6

Versterken justitiële keten (OM/ZM)

50

100

130

200

200

200

6

Versterken politieorganisatie

50

100

150

200

200

200

6

Modernisering wetboek van strafvordering

14

136

150

150

  

6

Tegengaan ondermijning

 

40

80

100

100

100

6

Verstreken preventieaanpak

50

100

150

150

150

150

6

Inlichtingendiensten

 

24

58

58

58

72

6

Samen tegen mensenhandel

 

2

2

2

2

2

6

OM - ICT en opsporing

4

8

12

12

12

12

6

        

Infrastructuur en Waterstaat (incl. MF en DF)

0

75

75

50

50

0

 

Veiligheid Rijks N-wegen

 

50

50

50

50

 

12

Fietsenknooppunten en stallingen

 

25

25

   

12

        

Economische Zaken en Klimaat

0

823

878

1.363

1.188

913

 

Klimaatuitgaven

 

3

4

4

4

4

7 en 12

Klimaatfonds

 

523

377

642

412

137

7 en 13

Uitvoeringskosten klimaat

 

298

498

718

773

773

7 en 13

Klimaatfonds - Nationaal Isolatieprogramma

    

160

 

7

        

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6

515

8

8

8

8

 

Caribisch Nederland Envelop (KR)

6

5

2

2

2

2

4 en 13

Regiodeals

 

284

    

7

Woningbouwimpuls

 

227

5

5

5

5

7

        

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

504

0

0

0

0

 

Transitiefonds

 

504

    

14

        

Diversen

165

566

611

663

664

608

 

Dienstverlening/WaU/ICT

141

509

537

540

535

529

diversen

Loon- en prijsbijstelling coalitieakkoordmiddelen

24

57

75

123

129

79

diversen

Tabel 13.2 toont de huidige stand van de coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post. Wanneer een reeks op 0 staat zijn alle middelen overgeheveld vanaf de Aanvullende Post naar departementale begrotingen

Tabel 13.2 Resterende CA-middelen op de Aanvullende Post

in miljoenen euro

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Totaal Resterend

8,738

1.500,431

8.495,213

9.375,430

12.715,432

13.155,563

       

Sociale Zekerheid

0

22

369

687

703

729

Kinderopvang werkenden (95%)

0

0

0

0

0

0

Kinderopvang werkenden (uitvoeringskosten)

0

10

21

58

36

32

Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden

0

10

340

346

382

382

Leven lang leren

0

0

0

0

0

0

Bescherming arbeidsmigranten (cie. Roemer)

0

0

5

5

5

5

Loondoorbetaling bij ziekte

0

2

3

278

280

310

       

Zorg

0

475

1.415

1.277

1.353

1.089

Envelop pandemische paraatheid (o.a. ic-opschaling, leveringszekerheid)

0

44

164

200

242

238

Eén tegen eenzaamheid

0

0

0

0

0

0

Opleidingsakkoord: gerichte waardering zorgmedewerkers

0

20

50

50

30

0

Preventieakkoord

0

0

0

0

0

0

Volksziektes: Onderzoek en aanpak Alzheimer, obesitas en kanker

0

0

3

4

0

0

Sportstimulering

0

0

0

0

0

0

Suïcide preventie

0

0

0

0

0

0

Valpreventie bij 65-plussers (Wmo)

0

0

0

0

0

0

Valpreventie bij 65-plussers (Zvw)

0

5

0

0

0

0

Passende zorg als norm (enkel bewezen effectieve zorg) in Zvw

0

32

53

75

96

91

Standaardisatie gegevensuitwisseling

0

159

399

199

200

200

Juiste zorg op de juiste plek

0

216

408

408

408

408

Integraal Zorgakkoord

0

0

264

262

262

0

Versterking organisatiegraad basiszorg

0

0

0

0

0

0

Meer tijd voor huisartsen

0

0

0

0

36

72

Scheiden wonen en zorg

0

0

0

0

0

0

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

0

0

10

15

15

15

Stimuleren van wooncombinaties van jongeren en ouderen

0

0

0

0

0

0

Verbeteren palliatieve zorg

0

0

0

0

0

0

Respijtzorg

0

0

0

0

0

0

Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis wonen

0

0

0

0

0

0

Onbeperkt meedoen

0

0

0

0

0

0

Dak- en thuislozen

0

0

65

65

65

65

Kansrijke start

0

0

0

0

0

0

Prenatale screening

0

0

0

0

0

0

       

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

97

399

506

474

472

Versterken onderwijskwaliteit (incl. verhogen maatschappelijke diensttijd)

0

0

7

7

7

24

Kansengelijkheid

0

32

341

431

437

438

Leraren/schoolleiders

0

0

0

0

0

0

Vervolgopleidingen/onderzoek

0

6

1

11

11

11

Fonds onderzoek en wetenschap (5 mld. in 10 jaar)

0

0

0

0

0

0

Cultuur (inclusief musea) en media (struc 30 mln.)

0

0

0

0

0

0

Invoering studiebeurs (afschaffen leenstelsel)

0

60

49

57

19

0

Tegemoetkoming leenstelsel

0

0

0

0

0

0

       

Gemeentefonds en Provinciefonds

0

102

1.341

838

367

300

Jeugd conform advies CvW met aanvullende maatregelen

0

0

1.265

758

367

300

Schrappen oploop opschalingskorting

0

0

5

0

0

0

Overige dossiers medeoverheden

0

102

71

80

0

0

       

Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

0

0

0

0

0

0

Postennetwerk en mensenrechtenfonds

0

0

0

0

0

0

Ontwikkelingssamenwerking (excl. opvang/migratie)

0

0

0

0

0

0

       

Defensie (incl. DMF)

0

275

1.290

1.395

165

165

Defensie intensivering

0

210

1.075

1.080

100

100

Defensie onderhoud

0

65

215

315

65

65

       

Justitie en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

Algoritme waakhond bij de AP

0

0

0

0

0

0

OM - ICT en opsporing

0

0

0

0

0

0

Sociale advocatuur

0

0

0

0

0

0

Tegengaan ondermijning

0

0

0

0

0

0

Versterken politieorganisatie

0

0

0

0

0

0

Versterken preventieaanpak

0

0

0

0

0

0

Inlichtingendiensten (AIVD, MIVD) en NCTV

0

0

0

0

0

0

Versterken justitiele keten (OM/ZM)

0

0

0

0

0

0

Veiligheid overig

0

0

0

0

0

0

Programma samen tegen mensenhandel

0

0

0

0

0

0

Modernisering wetboek van Strafvordering

0

0

0

0

0

0

       

Infrastructuur en Waterstaat (incl. MF en DF)

6

116

150

200

1.425

1.425

Versterking omgevingsdiensten

0

0

0

0

0

0

Versterking ILT

0

0

0

0

0

0

Infra onderhoud mobiliteitfonds

0

0

0

0

965

965

Infra onderhoud deltafonds

0

0

0

0

210

210

Lelylijn

6

16

50

100

250

250

Huidige infraprojecten NGF naar MF

0

0

0

0

0

0

Ontsluiting nieuwe woningen MF

0

0

0

0

0

0

Waterveiligheid (aanpak beekdalen Maas)

0

100

100

100

0

0

Veiligheid rijks N-wegen

0

0

0

0

0

0

Fietsknooppunten OV en fietsenstallingen

0

0

0

0

0

0

       

Economische Zaken en Klimaat

0

152

1.415

2.241

4.480

5.389

Uitvoeringskosten klimaat en planbureaus

0

2

3

3

28

28

Klimaat- en transitiefonds

0

150

1.348

2.159

4.328

5.223

Klimaatuitgaven

0

0

64

79

124

138

       

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

1

824

824

524

301

Woningbouwimpuls

0

0

223

223

223

1

Volkshuisvestingsfonds

0

1

1

1

1

0

Regiodeals

0

0

301

301

0

0

Vereenvoudigen huurtoeslag

0

0

300

300

300

300

Caribisch Nederland Envelop

0

0

0

0

0

0

       

Financiën

0

48

49

53

51

51

Voorziening laagdrempelige fiscale rechtshulp

0

9

10

14

14

14

Uitvoeringskosten Belastingdienst

0

39

39

39

37

37

       

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

182

1.192

1.306

3.120

3.175

NVWA

0

0

0

14

28

43

Caribisch Nederland Natuur

0

0

0

0

0

0

Transitiefonds

0

182

1.192

1.292

3.092

3.132

       

Diversen

3

63

84

81

86

92

Dienstverlening/Wau/ICT

3

63

84

81

86

92

Licence