Base description which applies to whole site

Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds H19 : UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

2.136,6

3.177,2

4.215,6

4.236,2

3.233,4

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

‒ 2.039,1

‒ 1.464,4

‒ 1.342,9

‒ 1.450,6

‒ 529,0

2.572,5

Stand Voorjaarsnota 2022

97,6

1.712,8

2.872,7

2.785,6

2.704,4

2.572,5

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

‒ 1.765,5

‒ 2.855,0

‒ 2.770,4

‒ 2.698,6

‒ 2.565,9

Overboekingen naar hoofdstuk 70. Nationaal Groeifonds

0,0

‒ 1.765,5

‒ 2.855,0

‒ 2.770,4

‒ 2.698,6

‒ 2.565,9

       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 97,6

52,7

‒ 17,7

‒ 15,2

‒ 5,8

‒ 6,6

Overboekingen naar andere departementen

‒ 10,0

‒ 13,4

‒ 11,9

‒ 9,4

0,0

‒ 6,6

Overboekingen van plafond Investeringen naar Rijksbegroting

‒ 3,3

‒ 9,9

‒ 10,0

‒ 10,0

‒ 5,6

0,0

Kasschuiven

‒ 84,3

76,0

4,2

4,2

‒ 0,2

0,0

       
       

Stand Miljoenennota 2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nationaal Groeifonds L : UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

1.765,5

2.855,0

2.770,4

2.698,6

2.565,9

Overboekingen van hoofdstuk 19. Nationaal Groeifonds

0,0

1.765,5

2.855,0

2.770,4

2.698,6

2.565,9

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,0

‒ 192,9

‒ 252,8

‒ 185,6

‒ 105,7

‒ 65,6

Desalderingen

0,0

‒ 192,9

‒ 252,8

‒ 185,6

‒ 105,7

‒ 65,6

       

Stand Miljoenennota 2023

0,0

1.572,6

2.602,2

2.584,9

2.592,9

2.500,2

Nationaal Groeifonds L : NIET-BELASTING ONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

1.765,5

2.855,0

2.770,4

2.698,6

2.565,9

Overboekingen van hoofdstuk 19. Nationaal Groeifonds

0,0

1.765,5

2.855,0

2.770,4

2.698,6

2.565,9

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,0

‒ 192,9

‒ 252,8

‒ 185,6

‒ 105,7

‒ 65,6

Desalderingen

0,0

‒ 192,9

‒ 252,8

‒ 185,6

‒ 105,7

‒ 65,6

       

Stand Miljoenennota 2023

0,0

1.572,6

2.602,2

2.584,9

2.592,9

2.500,2

19. Nationaal Groeifonds – Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Tijdens het voorjaar zijn de middelen overgeboekt voor de verschillende toegekende projecten. In de periode 2022-2027 is het totaalbedrag 1,1 miljard euro. Enkele voorbeelden van projecten zijn: Nationale LLO Katalysator, QuantumDeltaNL en Luchtvaart in Transitie. Daarnaast zijn de uitgaven met 660 miljoen euro verlaagd. Die middelen zijn door het kabinet ingezet ter dekking van de Rijksbrede problematiek.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Overboekingen naar hoofdstuk L. Nationaal Groeifonds

Door de inwerkingtreding van de Wet Nationaal Groeifonds wordt de niet-departementale begroting (Hoofdstuk XIX) omgezet in een fondsbegroting (Hoofdstuk L). Deze fondsbegroting wordt gevoed via voedingsartikel 6 van de EZK-begroting (Hoofdstuk XIII). Om die reden wordt Hoofdstuk XIX gesloten en gaat de gehele begroting over naar Hoofdstuk XIII; vanuit artikel 6 van Hoofdstuk XIII wordt Hoofdstuk L vervolgens gevoed.

Technische Mutaties Miljoenennota

Overboekingen naar andere departementen

Voor het project Leven lang ontwikkelen en Digitalisering zijn middelen uit het Nationaal Groeifonds naar departementen overgeboekt. Voor het project Leven lang ontwikkelen is in totaal 44,7 miljoen euro overgemaakt. Voor het project Digitalisering is dit een bedrag van 6,5 miljoen euro.

Overboekingen van plafond Investeringen naar Rijksbegroting

Voor het Nationaal Groeifonds zijn middelen van het uitgavenplafond Investeringen naar het uitgavenplafond Rijksbegroting geschoven.

KasschuivenDe kasschuiven zijn gedaan om de niet-departementale begroting leeg te boeken en om op het nieuwe begrotingshoofdstuk reeksen in het juiste kasritme te zetten. De kasschuiven sluiten niet in de meerjarenperiode maar wel over de gehele looptijd van de verschillende projecten.

L. Nationaal Groeifonds – Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

In het Voorjaar stonden de middelen van het NGF op de niet-departementale begroting van EZK. Hierdoor hebben er geen mutaties plaatsgevonden op Hoofdstuk L.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Overboekingen van hoofdstuk XIX. Nationaal Groeifonds

Door de inwerkingtreding van de Wet Nationaal Groeifonds wordt de niet-departementale begroting (Hoofdstuk XIX) omgezet in een fondsbegroting (Hoofdstuk L). Deze fondsbegroting wordt gevoed via voedingsartikel 6 van de EZK-begroting (Hoofdstuk XIII). Daarom wordt Hoofdstuk XIX gesloten en gaat de gehele begroting over naar Hoofdstuk XIII; vanuit artikel 6 van Hoofdstuk XIII wordt Hoofdstuk L vervolgens gevoed.

Technische Mutaties Miljoenennota

Desalderingen

De projecten Circulaire Plastics (voorheen Duurzame materialen-NL), Einstein Telescope, NXTGEN Hightech, Pharma NL en Nieuwe Warmte Nu! hebben een definitieve toekenning gekregen. Deze reeks kent een totaal van 814 miljoen euro. Deze mutaties zijn verwerkt op Hoofdstuk L en Hoofdstuk XIII.

L. Nationaal Groeifonds - Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

In het Voorjaar stonden de middelen van het NGF op de niet-departementale begroting van EZK. Hierdoor hebben er geen mutaties plaatsgevonden op Hoofdstuk L.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Overboekingen van hoofdstuk XIX. Nationaal Groeifonds

Door de inwerkingtreding van de Wet Nationaal Groeifonds wordt de niet-departementale begroting (Hoofdstuk XIX) omgezet in een fondsbegroting (Hoofdstuk L). Deze fondsbegroting wordt gevoed via voedingsartikel 6 van de EZK-begroting (Hoofdstuk XIII). Met die reden wordt Hoofdstuk XIX gesloten en gaat de gehele begroting over naar Hoofdstuk XIII; vanuit artikel 6 van Hoofdstuk XIII wordt Hoofdstuk L vervolgens gevoed.

Technische Mutaties Miljoenennota

Desalderingen

De projecten Circulaire Plastics (voorheen Duurzame materialen-NL), Einstein Telescope, NXTGEN Hightech, Pharma NL en Nieuwe Warmte Nu! hebben een definitieve toekenning gekregen. Deze reeks kent een totaal van 814 miljoen euro. Deze zijn verwerkt op Hoofdstuk L en Hoofdstuk XIII.

Licence