Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

84,5

80,8

82,9

82,5

85,2

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

4,6

9,0

5,8

5,8

5,9

91,1

Stand Voorjaarsnota 2022

89,0

89,8

88,7

88,3

91,1

91,1

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,5

0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

Overboeking met andere departementen

0,5

0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

‒ 0,1

       

Stand Miljoenennota 2023

89,6

89,9

88,6

88,3

91,0

91,0

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

1,6

0,4

0,3

0,3

0,3

7,5

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

8,9

7,6

7,6

7,5

7,5

7,5

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Doorbelasting Koning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

8,9

7,6

7,6

7,5

7,5

7,5

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

De reeks mutaties betreffen het verwerken van een aantal overboekingen met andere begrotingen, een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van AZ, het ontvangen van de loon- en prijsbijstellingstranche 2022 en toevoeging van de eindejaarsmarge aan de begroting van AZ.

Technische mutaties

Overboeking met andere departementen

Voor 2022 zijn vanuit andere departementen middelen ontvangen vanwege piekbelasting van Rijksoverheid.nl door de coronacrisis. Voor latere jaren betreft dit overboekingen in het kader van informatiehuishouding.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Deze mutaties betreffen een desaldering van het positieve eindresultaat over 2021 bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) en doorbelasting van mutaties gerelateerd aan de informatiehuishouding van het Kabinet van de Koning, uitbreiding van redactionele ondersteuning bij de Rijksvoorlichtingsdienst en het toekennen van de loon- en prijsbijstelling.

Technische mutaties

Doorbelasting begroting de Koning

Deze post bestaat uit één zeer beperkte mutatie als gevolg van de doorbelasting naar de begroting van de Koning.

Licence