Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

35,0

33,7

33,7

33,7

33,7

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

33,7

       

Stand Voorjaarsnota 2022

46,7

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Niet-plafondrelevant

0,0

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

Bijstelling prognoses

0,0

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

       

Stand Miljoenennota 2023

46,7

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

27,2

33,7

33,7

33,7

33,7

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

41,2

0,0

0,0

0,0

0,0

33,7

       

Stand Voorjaarsnota 2022

68,4

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Niet-plafondrelevant

0,6

6,3

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

Bijstelling prognoses

0,6

6,3

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

       

Stand Miljoenennota 2023

68,9

40,0

33,0

33,0

33,0

33,0

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Deze verzamelpost bevat onder andere een bijstelling naar boven van de prognose bestrijding van dierziekten (13 miljoen euro). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vogelgriep. Daarnaast is er een bijstelling naar beneden van de prognose overige uitgaven (1,6 miljoen euro). Dit betreft een verlaging van de uitvoeringskosten RVO door minder bezwaren en beroepschriften vanuit de rundersector. Daarnaast bevat deze post een extrapolatie van de uitgavenraming naar 2027.

Niet-plafondrelevant

Bijstelling prognoses

Dit betreft een verzamelmutatie van verschillende bijstellingen van prognoses. Zo betreft dit een verlaging van de uitgaven voor bestrijding van dierziekten. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven voor bestrijding van salmonella. Daarnaast betreft dit een verhoging van de uitgaven voor bewaking van dierziekten voor diverse bewakingsprogramma’s. Ook is er sprake van lagere uitvoeringskosten voor het innen van heffingen, wat leidt tot lagere uitgaven.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Conform de begrotingssystematiek van het Diergezondheidsfonds wordt het eindsaldo DGF 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd (41,2 miljoen euro). Daarnaast bevat deze post een extrapolatie van de ontvangstenraming naar 2027.

Niet-plafondrelevant

Bijstelling prognoses

Dit betreft een verzamelmutatie van onder andere het toevoegen van de prijsbijstelling. Daarnaast gaat het om een verlaging van de reguliere ontvangsten van de sector, ter compensatie van een te hoge bijdrage eerder. Aan de andere kant wordt de bijdrage van de pluimveesector aan de crisisreserve verhoogd. Verder is er sprake van lagere EU-ontvangsten.

Licence