Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

6.286,8

6.607,6

6.792,4

7.052,8

7.285,0

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

1.278,0

957,2

1.191,9

1.453,8

1.492,2

9.043,0

Stand Voorjaarsnota 2022

7.564,8

7.564,7

7.984,3

8.506,5

8.777,2

9.043,0

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

224,8

200,5

177,3

190,2

246,7

204,7

Overhevelingen HGIS/non-HGIS

4,6

‒ 2,7

‒ 4,4

1,0

1,0

2,1

Correctieboeking bijdrage ODA-Asielopvang

150,0

     

Ontvangsten EPF t.b.v Oekraïne (desaldering)

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

Doorverdeling CA middelen art 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

0,0

84,0

115,0

125,0

180,0

190,0

Doorverdeling CA middelen art 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

0,0

85,0

145,0

200,0

235,0

260,0

Doorverdeling CA middelen art 3 Sociale vooruitgang

0,0

56,0

60,0

65,0

75,0

80,0

Doorverdeling CA middelen art 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

0,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

Doorverdeling CA middelen art 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

0,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Doorverdeling CA middelen

0,0

‒ 520,0

‒ 615,0

‒ 685,0

‒ 785,0

‒ 825,0

HGIS bijstelling n.a.v. MEV

70,3

203,2

181,7

189,2

195,7

202,6

Humanitaire hulp en wederopbouw Oekraïne (herschikking BHOS en doorverdeling MEV)

30,5

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Humanitaire hulp en voedselzekerheid (doorverdeling bijstelling MEV)

0,0

59,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Reservering koerstegenvaller (doorverdeling bijstelling MEV)

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Herschikking BHOS en doorverdeling bijstelling MEV

‒ 41,5

‒ 109,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Niet-plafondrelevant

‒ 27,7

18,2

22,4

225,7

205,9

0,0

Leveringen militaire goederen (Defensie)

3,4

18,2

22,4

225,7

174,8

0,0

Kasschuif leveringen militaire goederen (Defensie)

‒ 31,1

0,0

0,0

0,0

31,1

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

7.762,0

7.783,5

8.184,1

8.922,6

9.229,9

9.247,9

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

152,1

129,1

151,4

152,9

149,5

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

2,3

1,1

94,1

3,1

‒ 3,8

141,7

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

154,3

130,1

245,4

156,0

145,8

141,7

       

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

Ontvangsten EPF t.b.v. wapenleveranties Oekraïne

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

154,4

130,2

245,5

156,0

195,8

141,8

Uitgaven

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

De middelen uit het coalitieakoord voor het Postennetwerk, Mensenrechtenfonds en Ontwikkelingssamenwerking zijn overgeboekt vanaf de Aanvullende Post bij voorjaarsnota 2022. Ook is 150 miljoen euro vanuit het ODA-budget in 2022 beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is de HGIS bijgesteld naar aanleiding van de CEP-raming. Zie de voorjaarsnota 2022 voor verdere toelichting.

Technische mutaties Miljoenennota

Overhevelingen tussen HGIS & niet HGIS

Dit betreft diverse posten die onder internationale samenwerking vallen. De grootste mutaties zijn 2,9 miljoen euro en 3,45 miljoen euro respectievelijk voor 2022 en 2023 voor het VN waterprogramma op de begroting van Infrastructuur en Waterstaat.

Correctieboeking bijdrage ODA-Asielopvang

Dit is een technische verwerking van de bijdrage vanuit ODA aan deuitgaven aan eerstejaarsopvang van Oekraïense vluchtelingen De OESO DAC heeft aangegeven dat de uitgaven aan eerstejaarsopvang van Oekraïense vluchtelingen kwalificeren als ODA. Hiervoor is bij de eerste suppletoire begroting eenmalig 150 miljoen euro vanuit het ODA-budget in 2022 beschikbaar gesteld middels een kasschuif uit 2023 en 2024.

Ontvangsten EPF t.b.v Oekraïne (desaldering)

Vanuit de European Peace Falicity krijgt Nederland een deel van de gemaakte kosten voor de levering van militaire ondersteuning aan Oekraïne vergoed. Dit betreft een raming van de vergoedingen vanuit het EPF.

Doorverdeling CA middelen

De coalitieakkoord ODA-middelen zijn doorverdeeld naar de beleidsartikelen.

HGIS bijstelling n.a.v. MEV

Naar aanleiding van de MEV-raming van het Centraal Planbureau wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de ontwikkeling van het BNI en wordt het non-ODA-budget bijgesteld op basis van de verwachting van de prijsontwikkeling van het BBP.

Humanitaire hulp en wederopbouw Oekraïne (herschikking BHOS en doorverdeling MEV)

Voor steun aan Oekraïne wordt 30,5 miljoen euro in 2022 via herschikkingen binnen de BHOS begroting en 50 miljoen euro in 2023 vanuit de positieve bijstelling van de MEV ingezet. In 2022 gaat vanuit het Stabiliteitsfonds 10 miljoen euro naar humanitaire ontmijning. Daarnaast wordt 15 miljoen eruo ingezet voor het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. 5,5 miljoen euro gaat naar gezondheidszorg, de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) voor technische steun, en naar de wederopbouw van de gemeenten Kherson, Odessa en Mykolaiv. De 50 miljoen euro in 2023 wordt ingezet voor de wederopbouw van infrastructuur .

Humanitaire hulp en voedselzekerheid (doorverdeling bijstelling MEV)

Naar aanleiding van de MEV-bijstelling ontstaat een meevaller voor ODA. Deze meevaller wordt deels ingezet, in lijn met de nieuwe BHOS-nota. Er wordt specifiek geïntensiveerd op de thema’s humanitaire hulp voor en voedselzekerheid voor respectievelijk 34 en 25 miljoen euro in 2023 in het kader van de (indirecte) gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Reservering koerstegenvaller (doorverdeling bijstelling MEV)

De euro/dollar koers heeft zich nadelig ontwikkeld. Hierdoor leiden uitgaven in dollars tot hogere uitgaven in euro’s. De huidige tegenvaller is 11 miljoen euro in 2022.

Herschikking BHOS en doorverdeling bijstelling MEV

De positieve MEV-bijstelling wordt voor een deel doorverdeeld naar de verschillende beleidsartikelen. Ook wordt 30,5 miljoen euro in 2022 via herschikkingen binnen de BHOS begroting ingezet voor steun aan Oekraïne.

Niet-plafondrelevant

Wapenleveranties Oekraïne (Defensie)

Defensie heeft steun verleend aan de Oekraïne door het leveren van militaire goederen. Voor zover de leveringen uit eigen (operationele) voorraad hebben plaatsgevonden, is de vervangingswaarde geraamd en is een inschatting gemaakt van het moment waarop vervanging plaats kan vinden.

Kasschuif Wapenleveranties Oekraïne (Defensie)

Defensie heeft steun verleend aan de Oekraïne door het leveren van militaire goederen. De verwachting is dat deze uitgaven in latere jaren plaatsvinden en daarom is het kasritme is hierop aangepast.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties Miljoenennota

Ontvangsten EPF t.b.v Oekraïne (desaldering)

Vanuit de European Peace Falicity krijgt Nederland een deel van de gemaakte kosten voor de levering van militaire ondersteuning aan Oekraïne vergoed. Dit betreft een raming van de vergoedingen vanuit het EPF.

Licence