Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

20 UITGAVENOVERZICHT STIKSTOF

Uitgavenoverzicht stikstof

Deze bijlage geeft een uitgavenoverzicht voor stikstof. De verschillende regelingen worden op de betreffende departementale begrotingen toegelicht. Een deel van de middelen staat nog gereserveerd op de Aanvullende Post.

Tabel 20 Uitgavenoverzicht stikstof (bedragen in duizenden euro's)

Overzicht maatregelen ten behoeve van het structurele pakket stikstof en het transitiefonds

                 
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Totaal beschikbare middelen stikstof

 

62.400

391.251

985.499

1.766.058

2.312.084

1.998.112

3.855.642

3.663.569

3.754.900

3.754.900

3.752.900

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Totale reeks op departementale begrotingen

 

62.400

391.251

979.599

1.435.655

981.084

596.112

485.942

426.069

360.900

360.900

363.900

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totale reeks reservering Aanvullende Post (AP)

 

0

0

5.900

330.403

1.331.000

1.402.000

3.369.700

3.237.500

3.394.000

3.394.000

3.389.000

992.000

992.000

992.000

992.000

992.000

                  

Maatregelen volledig overgeboekt naar departementale begrotingen

 

60.400

384.951

720.757

1.023.029

579.784

508.112

457.642

410.569

352.900

352.900

355.900

     

Programma Natuur

LNV

 

193.289

256.311

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

     

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (srv stikstofdeel)

LNV

 

35.300

58.000

7.300

            

Verdunnen mest

LNV

 

900

33.379

37.600

1.600

 

31.521

         

Vergroten aantal uren weidegang

LNV

500

100

368

1.500

500

           

Omschakelprogramma (waarvan 153 miljoen euro gereserveerd voor uitvoeringskosten GLB)

LNV

 

11.700

7.456

23.838

31.029

32.424

32.416

36.137

        

Mestverwerking

LNV

   

2.000

2.000

2.000

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

     

Programmakosten DG Stikstof

LNV

17.700

16.800

23.500

22.300

21.300

18.400

14.900

14.900

14.900

14.900

14.900

     

PAS-melders

LNV

  

5.520

254.800

            

Gerichte opkoop

LNV

 

95.700

135.225

185.661

62.364

375

475

200

        

waarvan financiering uit onderuitputting srv

LNV

  

133.400

             

waarvan financiering uit begrotingsreserve

LNV

 

95.700

1.825

185.661

62.364

375

475

200

        

Natuurbank (uit begrotingsreserve)

LNV

 

1.220

2.100

25.400

35.670

47.750

          

Natuurimpuls (uit begrotingsreserve)

LNV

38.400

9.342

20.034

25.300

21.491

10.433

          

Actieprogramma Nitraatrichtlijn

LNV

  

27.300

22.300

10.500

10.400

          

Nog onverdeeld

LNV

  

8.494

             

Piekbelasters industrie

EZK

  

15.000

5.000

            

Retrofit binnenvaart

IenW

 

5.400

15.400

11.330

13.330

13.330

13.330

13.332

2.000

2.000

      

Walstroom zeevaart

IenW

  

27.300

18.700

10.000

8.000

          

waarvan financiering uit onderuitputting srv

IenW

  

20.000

             

Innovatieregeling bouw en GWW

IenW

3.800

11.200

10.000

             

Maatregelen bouw

IenW

  

47.000

61.750

62.500

57.500

53.750

40.000

32.500

32.500

37.500

     

waarvan subsidieregeling bouwwerktuigen

IenW

  

20.000

35.000

40.000

35.000

35.000

25.000

25.000

25.000

30.000

     

waarvan regeling rijksdiensten

IenW

  

15.000

18.750

22.500

22.500

18.750

15.000

7.500

7.500

7.500

     

waarvan regeling innovatie

IenW

  

12.000

8.000

            

Projectspecifieke mitigerende maatregelen voor MIRT projecten (uit onderuitputting srv)

IenW

  

15.000

             

Maatregelen bouw BZK (regeling rijksdiensten en regeling innovatie

BZK

 

4.000

13.370

18.250

7.500

7.500

6.250

5.000

2.500

2.500

2.500

     
                  

Maatregelen deels overgeboekt naar begroting, deels op AP

 

2.000

6.300

260.942

626.149

1.615.300

1.427.000

3.337.000

3.177.000

3.337.000

3.337.000

3.337.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

waarvan op begroting departementen

 

2.000

6.300

258.842

412.626

401.300

88.000

28.300

15.500

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

waarvan resterend op AP

   

2.500

213.523

1.214.000

1.339.000

3.308.700

3.161.500

3.329.000

3.329.000

3.329.000

992.000

992.000

992.000

992.000

992.000

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (lbv)

LNV

  

4.000

104.000

360.000

82.000

200.000

         

waarvan op begroting LNV

LNV

  

4.000

104.000

360.000

51.000

2.500

         

waarvan resterend op AP (waarvan 30 miljoen euro gereserveerd voor grondfonds en 57 miljoen euro voor Actieprogramma Nitraatrichtlijn)

LNV

     

31.000

197.500

         

Verlagen ruw eiwitgehalte veevoer

LNV

2.000

5.300

18.700

20.800

18.300

8.000

          

waarvan op begroting LNV

LNV

2.000

5.300

17.700

17.800

14.800

5.500

          

waarvan resterend op AP

LNV

  

1.000

3.000

3.500

2.500

          

Stalmaatregelen

LNV

   

34.600

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

     

waarvan op begroting LNV

LNV

  

400

7.900

18.500

23.500

17.800

7.500

        

waarvan resterend op AP

LNV

   

26.700

16.500

11.500

17.200

27.500

35.000

35.000

35.000

     

Gerichte handhaving Adblue

IenW

 

1.000

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

     

waarvan op begroting IenW

IenW

 

1.000

1.500

             

waarvan resterend op AP

IenW

  

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

     

Transitiefonds

   

235.242

464.749

1.200.000

1.300.000

3.100.000

3.140.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

waarvan op uitvoeringskosten op begroting LNV

LNV

  

6.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

waarvan provinciale uitvraag op begroting LNV

LNV

  

229.242

274.926

            

waarvan resterend op AP

    

181.823

1.192.000

1.292.000

3.092.000

3.132.000

3.292.000

3.292.000

3.292.000

992.000

992.000

992.000

992.000

992.000

                  

Reservering voor maatregelen op AP

   

3.400

116.880

117.000

63.000

61.000

76.000

65.000

65.000

60.000

     

Elektrisch taxiën

IenW

    

7.000

1.000

1.000

1.000

        

Reservering bouw

   

0

70.000

50.000

55.000

60.000

75.000

65.000

65.000

60.000

     

Handhaving (gereserveerd voor Actieprogramma Nitraatrichtlijn)

   

3.400

5.880

            

Reservering extra bronmaatregelen Hordijk

   

0

41.000

60.000

7.000

          
Licence