Base description which applies to whole site

24 CORONA

Coronagerelateerde uitgavenmaatregelen

Onderstaande tabel 24.1 toont de ramingen van de uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen die relevant zijn voor het EMU-saldo. Voor 2023 is het de verwachting dat deze uitgaven circa 3,0 miljard euro zullen bedragen en voor 2024 worden de uitgaven geraamd op 0,5 miljard euro. In 2020 bedroegen deze uitgaven 27,8 miljard euro, in 2021 31,1 miljard euro en in 2022 11,2 miljard euro. De totaal (geraamde) EMU-relevante uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen bedragen in totaal circa 74 miljard euro.

Tabel 24.1 EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Justitie en Veiligheid

3

1

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.468

71

50

40

Nationaal Programma Onderwijs

1.304

52

50

40

Diversen

164

19

Financiën en Nationale Schuld

121

‒ 65

‒ 53

‒ 113

‒ 99

14

Defensie

‒ 1

Infrastructuur en Waterstaat

88

‒ 35

Beschikbaarheidsvergoeding OV

80

‒ 35

Diversen

8

Economische Zaken en Klimaat

390

92

84

38

13

18

TVL

114

2

2

2

2

Diversen

276

91

82

36

11

18

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

36

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 543

53

6

0

0

1

NOW

‒ 585

44

3

1

0

Diversen

42

9

4

‒ 1

0

1

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.228

430

62

40

‒ 1

GGD'en en veiligheidsregio's

655

212

Onderzoek inzake Covid-19

90

35

2

Vaccin ontwikkeling en medicatie

224

81

58

47

Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

259

102

2

‒ 7

‒ 1

Gemeentefonds

133

Reserveringen Aanvullende post

47

‒ 0

 

2.971

547

150

5

‒ 87

32

Naast de EMU-relevante corona uitgaven zijn er ook uitgaven die niet EMU-relevant zijn. Dit zijn leningen waarvan de verwachting is dat deze (vrijwel volledig) op een later moment worden terugbetaald. In tabel 24.2 is een overzicht opgenomen van deze niet EMU-relevante uitgaven.

Tabel 24.2 Niet EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Koninkrijksrelaties en BES fonds

76

Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao, Sint Maarten

76

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‒ 15

Nationaal Programma Onderwijs

‒ 15

Financiën en Nationale Schuld

0

Lening KLM

0

Economische Zaken en Klimaat

‒ 64

‒ 67

‒ 247

‒ 37

62

Leningen

3

‒ 180

30

62

Voucherkredietfaciliteit reissector

‒ 67

‒ 67

‒ 67

‒ 67

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 34

‒ 41

‒ 42

‒ 43

‒ 29

‒ 3

Leningen TOZO

‒ 34

‒ 41

‒ 42

‒ 43

‒ 29

‒ 3

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1

Verlaging invorderingsrente Zorgtoeslag

1

 

‒ 21

‒ 108

‒ 289

‒ 95

33

‒ 3

Licence