Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE VERTICALE TOELICHTING

Bedragen in miljoenen guldens

I HUIS DER KONINGIN2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 200114,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20010,0
Stand Najaarsnota 200014,3
Stand Najaarsnota 20006,5

Bedragen in miljoenen guldens

II HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINET DER KONINGIN2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001356,5
Beleidsmatige mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen– 8,6
 – 8,6
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen0,8
 0,8
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 7,9
Stand Najaarsnota 2000348,6
Stand Najaarsnota 2000 (EUR)158,2

Bedragen in miljoenen guldens

II HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINET DER KONINGIN2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 20018,0
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
diversen– 0,1
 – 0,1
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen0,7
 0,7
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20010,6
Stand Najaarsnota 2000 8,6
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 3,9

Bedragen in miljoenen guldens

III ALGEMENE ZAKEN2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 73,0
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
diversen1,6
 1,6
Technische mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen1,9
 1,9
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20013,4
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS)76,4
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)34,7
  
Totaal internationale samenwerking32,0
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS)108,4
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR)49,2

Bedragen in miljoenen guldens

III ALGEMENE ZAKEN2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 20018,7
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
diversen 1,6
 1,6
Technische mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen1,5
 1,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20013,0
Stand Najaarsnota 200011,7
Stand Najaarsnota 20005,3

Bedragen in miljoenen guldens

IV KONINKRIJKSRELATIES 2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001260,8
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
imf-pakket 111,0
sociaal beleid 20,0
 131,0
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
diversen25,8
 25,8
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001156,8
Stand Najaarsnota 2000417,6
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 189,5

Bedragen in miljoenen guldens

IV KONINKRIJKSRELATIES 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 200118,4
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin diversen0,0
 0,0
  
Technische mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen25,8
 25,8
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200125,8
Stand Najaarsnota 2000 44,2
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 20,1

KONINKRIJKSRELATIES

Naar aanleiding van de besprekingen die in september zijn gevoerd tussen het IMF en de Nederlandse Antillen heeft Nederland op advies van het IMF financiële steun toegezegd. De financiële steun bestaat enerzijds uit begrotingssteun, deels in de vorm van een gift en deels in de vorm van een concessionele lening. Deze steun wordt dit jaar beschikbaar gesteld op basis van de voortgang van de uitvoering van de afgesproken beleidsmaatregelen. Daarnaast zal Nederland de Antilliaanse bijdrage voor 2000 aan de kustwacht financieren. Tot slot heeft Nederland voor dit jaar gelden beschikbaar gesteld voor sociale maatregelen op de Nederlandse Antillen.

Bedragen in miljoenen guldens

V BUITENLANDSE ZAKEN2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 20013 909,0
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20010,0
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS)3 909,0
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR) 1 773,8
  
Totaal internationale samenwerking8 096,6
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS)12 005,6
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR)5 447,9

Bedragen in miljoenen guldens

V BUITENLANDSE ZAKEN 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 (excl. IS)121,1
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20010,0
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 121,1
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR) 55,0
  
Totaal internationale samenwerking 130,6
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS)251,7
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 114,2

Bedragen in miljoenen guldens

VI JUSTITIE 2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 20019 592,3
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
asiel– 81,4
centrale opvang asielzoekers 50,0
verkeerstoezicht– 35,0
diversen– 13,5
 – 79,9
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen0,0
 0,0
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 1,1
 1,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 78,7
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS)9 513,6
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)4 317,1
  
Totaal internationale samenwerking4,8
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 9 518,4
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 4 319,3

Bedragen in miljoenen guldens

VI JUSTITIE 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 20012 054,9
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen– 19,0
 – 19,0
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen11,9
 11,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 7,0
Stand Najaarsnota 2000 2 047,9
Stand Najaarsnota 2000 929,3

JUSTITIE

Het budget voor asiel laat een meevaller zien. Dit is het saldo van een aantal meevallers op asielterrein en de per saldo tegenvaller bij de centrale opvang. Bij de meevallers op asielterrein gaat het onder andere om de gevolgen van het nog niet ingevoerd zijn van het hoger beroep in asielzaken, een uitbreiding van het aantal Vreemdelingenkamers die nog niet volledig zijn beslag heeft gekregen en om een beperkter beroep op rechtsbijstand dan was voorzien.

De per saldo tegenvaller bij de centrale opvang wordt met name veroorzaakt door tegenvallers als gevolg van een lager dan verwachte uitstroom, waardoor de gemiddelde bezetting in de opvang stijgt. Verder heeft de overgang van een aantal ex-AMA's (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) naar de reguliere opvang vertraging opgelopen, waardoor ze langer dan verwacht in de duurdere AMA-opvang zijn blijven zitten. Daar staan enkele meevallers in de opvang tegenover die ontstaan doordat er meer gebruik wordt gemaakt van goedkopere vormen van opvang en doordat de buffercapaciteit voor noodsituaties zoals het er nu naar uit ziet dit jaar niet aangesproken hoeft te worden.

De personele en materiële uitgaven van het openbaar ministerie blijven achter als gevolg van vertraging in de uitvoering van de regioplannen verkeerstoezicht en de uitvoering verkeershandhaving op het gebied van met name snelheid.

Bedragen in miljoenen guldens

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIIES2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 9 102,4
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen– 30,2
 – 30,2
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
klpd helikopters – 70,0
veiligheid 50,0
diversen– 2,0
 – 22,0
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
voorfinanciering ww/zw – 90,0
diversen 28,2
 – 61,8
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 114,7
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS)8 987,7
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR) 4 078,4
  
Totaal internationale samenwerking 0,5
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 8 988,2
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 4 078,7

Bedragen in miljoenen guldens

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
  
Stand Miljoenennota 2001 1 589,4
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin 
diversen5,0
 5,0
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 1,7
 1,7
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
voorfinanciering ww/zw – 90,0
diversen 18,6
 – 71,4
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 65,0
Stand Najaarsnota 2000 1 524,4
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 691,7

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

De in het voorjaar overeengekomen bijdrage in verband met de verwerving van helikopters ten behoeve van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) wordt ongedaan gemaakt.

In plaats hiervan zal het KLPD voor deze investeringsuitgaven gebruik maken van de leen- en depositofaciliteit van het ministerie van Financiën. Op basis van een tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aanvaarde motie wordt aandacht gevraagd voor het cluster veiligheid. De extra middelen worden uitgetrokken voor een liquiditeitstekort bij het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie. Tevens zal worden bezien hoe extra middelen beschikbaar kunnen worden gesteld voor een specifiek probleem in het kader van de bommenregeling.

Het wijzigingsvoorstel van de Wet Overheidspersoneel Onder de Werknemersverzekeringen (OOW), dat de financiering van de invoeringskosten Ziektewet/Werkloosheidswet regelt, is in september door de Tweede Kamer aangenomen. Hiermee neemt het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (LISV) de betalingsverplichting aan de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) over en is voorfinanciering vanuit BZK niet meer nodig.

Bedragen in miljoenen guldens

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 46 319,7
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
cao– 42,9
centraal beheerde middelen – 63,5
impulsberoepsopleidingen– 36,0
diversen – 64,1
 – 206,5
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
achterstallig onderhoud36,0
motie 23 500,0
tijdige betaling ov-studentenkaart 295,0
diversen 17,9
 848,9
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
media reclame-ontvangsten 85,0
diversen 2,9
Niet tot een ijklijn behorend  
rentedragende leningen60,0
 147,9
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001790,3
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 47 110,0
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)21 377,6
  
Totaal internationale samenwerking111,0
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 47 221,0
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 21 428,0

Bedragen in miljoenen guldens

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 2 548,3
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen11,7
 11,7
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
media reclame-ontvangsten 85,0
diversen 4,3
Niet tot een ijklijn behorend  
diversen – 13,0
 76,3
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 88,0
Stand Najaarsnota 2000 2 636,3
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 1 196,3

ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Een deel van de CAO-middelen die gereserveerd waren voor 2000 wordt volgend jaar ingezet ter dekking van de CAO-uitgaven. Daarnaast zijn enkele (centraal beheerde) middelen nog niet in 2000 tot besteding gekomen. In het voorjaar zijn onder andere extra middelen beschikbaar gekomen voor het invoeringstraject voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs waarvan in 2000 een deel niet meer op een verantwoorde wijze kan worden ingezet. Dit deel wordt nu ingezet om het bij Regeerakkoord beschikbaar gestelde bedrag voor achterstallig onderhoud voor het voortgezet onderwijs versneld uit te geven. De hierdoor in 2001 vrijvallende middelen zullen vervolgens weer in 2001 worden ingezet voor het invoeringstraject voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Met een extra financiële impuls in het kader van de APB-motie 23 De Graaf c.s. van 400 miljoen kan via de bekostigingsregels bij het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroeps- en volwasseneneducatie een inhaalslag gepleegd ten aanzien van de vervanging van verouderde inventaris (meubilair, apparatuur) en kunnen nieuwe leermiddelen inclusief ICT, tijdig worden aangeschaft. Daarnaast zal de regering, in het kader van motie 23, 100 miljoen beschikbaar stellen voor het behoud van het cultureel erfgoed. Hiervan zal 60 miljoen worden aangewend voor het versnellen van de restauratie van monumenten. Een snelle beschikbaarheid van extra middelen voorkomt dat uitstel op termijn meer geld kost vanwege toenemend verval. De middelen zullen in het Nationaal Restauratie Fonds worden gestort. Ten behoeve van het voorkomen van het verval van papier uit de 19e en 20e eeuw in de Nederlandse bibliotheken zal de regering een bijdrage van 10 miljoen leveren voor een pilot-project teneinde een begin te maken met de aanpak van deze problematiek. De regering investeert eveneens 30 miljoen ter versterking van het cultuurbeleid in relatie tot ICT (E-culture). Tot slot wordt een deel van de betaling van de ov-studentenkaart, die plaats dient te vinden tussen begin december en medio januari, dit jaar eind december verricht.

De markt voor reclame bij TV en radio groeit gestaag door de gunstige economische omstandigheden in 2000. Dit veroorzaakt een extra opbrengst van STER-gelden. Volgens de geldende afspraak worden de uitgaven evenredig verhoogd. De aldus beschikbaar gekomen middelen worden toegevoegd aan de omroepbegroting. Tot slot heeft een gestegen volume en een hoger dan geraamde gemiddelde omvang van aangevraagde leningen geleid tot een stijging van de rentedragende leningen aan studenten.

Bedragen in miljoenen guldens

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS)2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 29 045,6
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 44,0
 44,0
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200144,0
Stand Najaarsnota 2000 29 089,6
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 13 200,3
  
Kas-transactieverschillen 
Agio 1 932,3
Disagio 188,5
Overig 239,2
  
Stand Najaarsnota 2000 op kasbasis 32 449,6

Bedragen in miljoenen guldens

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS)2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 564,5
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen50,0
 50,0
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 50,0
Stand Najaarsnota 2000614,5
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 278,8
  
Kas-transactieverschillen  
Agio 73,8
Disagio 1,0
Overig 834,1
  
Stand Najaarsnota 2000 op kasbasis1 523,4

Bedragen in miljoenen guldens

IXB FINANCIËN 2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 7 316,2
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
bijzondere financiering – 28,5
diversen – 3,4
 – 31,9
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
anticiperende aankopen domeinen – 25,0
temporisering projecten – 26,9
diversen 22,9
 – 29,0
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen0,9
Niet tot een ijklijn behorend  
restituties omroepbijdragen – 90,0
diversen 20,0
 – 69,1
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 – 130,0
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS)7 186,2
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR) 3 261,0
  
Totaal internationale samenwerking 473,4
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 7 659,6
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 3 475,8

Bedragen in miljoenen guldens

IXB FINANCIËN 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 20014 866,2
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
exportkredietverzekering 45,0
diversen19,0
 64,0
  
Beleidsmatige mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
afwikkeling balans dienst omroepbijdragen (dob) 82,9
diverse verkoopopbrengsten domeinen63,9
middelenafspraak defensie 55,0
verkoop rgd-panden31,1
diversen 10,6
 243,5
  
Technische mutaties  
Niet tot een ijklijn behorend 
diversen 85,0
 85,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 392,5
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 5 258,7
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)2 386,3
  
Totaal internationale samenwerking12,3
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 5 271,0
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 2 391,9

FINANCIËN

Door de gunstige economische situatie doet zich bij de uitgaven voor de Regeling Bijzondere Financiering, een financieringsarrangement uitgevoerd door de Nationale Investeringsbank, een meevaller voor. Het bedrag dat in 2000 was gereserveerd voor zogenoemde anticiperende grondaankopen bij Domeinen, komt dit jaar niet meer tot besteding. Daarnaast heeft de Belastingdienst, in verband met een nadere prioriteitenstelling, besloten een aantal projecten volgend jaar tot uitvoering te laten komen.Tot slot is het restitueren van de omroepbijdragen aan huishoudens inmiddels afgerond; hiervoor bleek minder nodig dan aanvankelijk geraamd.

Aan de ontvangstenkant is sprake van verschillende wijzigingen. De raming van de exportkredietverzekering wordt verhoogd, mede door het goede betalingsgedrag van een aantal debiteurenlanden. Daarnaast is de opheffing van de Dienst Omroepbijdragen voor een deel balanstechnisch afgewikkeld en als zodanig verantwoord. Voorts worden hogere opbrengsten verwacht uit hoofde van verkoop van onder andere agrarische opstallen en onroerende zaken. Tot slot wordt de raming van de opbrengst van verkoop onroerende zaken bij Defensie opgehoogd en zijn de verkoopopbrengsten van panden van de Rijksgebouwendienst (RGD) die niet op de balans van de RGD waren opgenomen bij Financiën geboekt.

Bedragen in miljoenen guldens

X DEFENSIE2000
UITGAVEN 
  
Stand Miljoenennota 2001 14 560,6
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
compensatie dollar/olieproblematiek 75,0
diversen – 75,0
 0,0
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 39,3
 39,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 39,4
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 14 600,0
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)6 625,2
  
Totaal internationale samenwerking465,2
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 15 065,2
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 6 836,3

Bedragen in miljoenen guldens

X DEFENSIE 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 2001762,3
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
diversen 19,1
 19,1
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 19,0
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 781,3
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)354,5
Totaal internationale samenwerking 19,1
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 800,4
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 363,2

DEFENSIE

Als gevolg van de excessieve stijging van de dollarkoers en de olieprijs wordt dit jaar een bedrag van 75 miljoen toegevoegd aan de Defensiebegroting In de periode tot het volgende hoofdbesluitvormingsmoment zal een analyse plaatsvinden van de mogelijkheden om tot een meer algemene systematiek te komen, die de excessieve – autonome – kostenontwikkeling als gevolg van koersstijgingen en -dalingen en olieprijsschommelingen kan mitigeren.

Bedragen in miljoenen guldens

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 8 875,1
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
regeling bijdrage huurlasten (vangnetregeling) 32,0
diversen – 25,4
 6,6
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen – 2,8
 – 2,8
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen– 39,0
Niet tot een ijklijn behorend  
afkoop hoog-niveau-renovatiesubsidies– 108,1
diversen– 2,6
 – 149,7
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 – 145,8
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 8 729,3
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)3 961,2
Totaal internationale samenwerking 13,8
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 8 743,1
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 3 967,4

Bedragen in miljoenen guldens

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
  
Stand Miljoenennota 2001287,6
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
afdracht vermogenssurplus rgd 29,6
diversen 4,1
 33,7
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen– 17,2
Niet tot een ijklijn behorend  
correctie openingsbalans rgd 209,9
 192,7
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 226,3
Stand Najaarsnota 2000 513,9
Stand Najaarsnota 2000 (EUR)233,2

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

De tegenvaller bij de regeling bijdragen huurlasten komt doordat niet eerder van de regeling gebruikmakende gemeenten pas nu eindafrekeningen over het tijdvak 1998/1999 bij VROM hebben ingediend (ca. 17 miljoen) en door een hoger gemiddeld bedrag per cliënt.

Voor de resterende periode wordt uitgegaan van het hogere gemiddelde bedrag per cliënt, waardoor de raming wordt verhoogd (ca. 15 mln.). Bij de afkoop van de hoog-niveau-renovatiesubsidies blijkt thans dat 60% van de ontvangers (gemeenten en particulieren) van de subsidies deelneemt aan de afkoop van deze subsidies, terwijl in de raming nog was uitgegaan van 100% deelname. De raming van de afkoopsom wordt daarom neerwaarts bijgesteld.

Naar aanleiding van de Financiële Verantwoording 1999 van de Rijksgebouwendienst (Rgd) wordt het teveel aan eigen vermogen in 2000, dat met name is veroorzaakt door een positief exploitatieresultaat in 1999, via de VROM-begroting afgeroomd. Tevens vindt op basis van de Financiële Verantwoording 1999 een administratieve correctie plaats omdat bij nader inzien blijkt dat het tekort op de openingsbalans in 1999 lager is uitgevallen.

Bedragen in miljoenen guldens

XII VERKEER EN WATERSTAAT2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 12 083,8
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
geluidsisolatie schiphol– 60,7
 – 60,7
  
Beleidsmatige mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
bijdragen openbaar vervoer– 61,0
luchtverkeersleiding nederland (lvnl) 88,1
diversen 58,5
 85,6
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 26,9
Niet tot een ijklijn behorend  
aandelenstorting westerscheldetunnel (infrafonds) – 135,0
btw hsl-zuid (infrafonds) 104,0
diversen 22,3
 18,2
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 42,9
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 12 126,7
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)5 502,9
  
Totaal internationale samenwerking33,3
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS)12 160,0
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 5 518,0

Bedragen in miljoenen guldens

XII VERKEER EN WATERSTAAT2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
  
Stand Miljoenennota 2001 (excl. IS) 7 524,1
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen20,3
 20,3
  
Beleidsmatige mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
bodemsanering nederlandse spoorwegen58,1
dividend kpn – 128,0
diversen 10,0
 – 59,9
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen– 0,3
Niet tot een ijklijn behorend  
diversen– 21,0
 – 21,3
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 – 61,1
Stand Najaarsnota 20007 463,0
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 3 386,6

VERKEER EN WATERSTAAT

De uitvoering van het programma woningenisolatie Schiphol, dat uit heffingen wordt gefinancierd, blijft in 2000 bij de planning achter. Het overschot «Bijdragen Openbaar Vervoer» wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor infrastructuur in het stads- en streekvervoer (de zogenoemde Investeringsimpuls De Boer) en door het kasmatig niet volledig gebruiken van toegevoegde gelden voor vervoersgroei. De uitgaven voor de vervoersgroei worden wel gedaan, maar zullen worden bekostigd uit lagere uitgaven samenhangende met de verzelfstandiging Gemeentelijk Vervoer Bedrijven. Het bovengenoemde overschot wordt aangewend voor de afkoop Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Uitgaande van het streven naar kostendekkende dienstverlening door de LVNL op de regionale velden, is in de ontwerpbegroting 2000 de rijksbijdrage voor LVNL neerwaarts bijgesteld. De beoogde besparingsmaatregelen konden in 2000 echter niet volledig worden doorgevoerd. Daarnaast hebben enkele voorgenomen maatregelen consequenties voor het personeel. Deze maatregelen worden thans eenmalig afgekocht.

Als gevolg van vertraging in het bouwproces van de Westerscheldetunnel wordt het tempo van de aandelenstorting gewijzigd. Hiervoor wordt de bijdrage van de begroting van Verkeer en Waterstaat aan het Infrastructuurfonds aangepast. Aangezien voor de HSL-Zuid thans BTW moet worden afgedragen, vindt hiervoor compensatie plaats uit de aanvullende post voor BTW-compensatie Openbaar Vervoer. Omdat uitgaven en ontvangsten van de HSL-Zuid verantwoord worden op het Infrastructuurfonds, wordt de bijdrage van de begroting van Verkeer en Waterstaat terzake aan het Infrastructuurfonds aangepast. Aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) is in voorgaande jaren een voorschot verstrekt voor de bodemsanering rond stations. Omdat door technische ontwikkelingen de bodemsanering goedkoper uitvalt, wordt een deel van de voorgeschoten gelden terugontvangen.

Door de omzetting door KPN van een deel van het regulier dividend in stockaandelen vallen de dividendopbrengsten in 2000 lager uit.

Bedragen in miljoenen guldens

INFRASTRUCTUURFONDS 2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 12 122,8
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
spitstarief – 50,0
regionale mobiliteitsfondsen 500,0
hsl-zuid – 306,6
railwegen 107,2
regionale/lokale infrastructuur – 230,0
rijkswegen – 48,2
waterbeheren en vaarwegen 30,0
diversen– 8,7
 – 6,3
Technische mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
hsl-zuid – 118,4
diversen51,5
Niet tot een ijklijn behorend  
aandelenstorting westerscheldetunnel – 135,0
btw hsl-zuid 104,0
leenfaciliteit ns railinfrabeheer 144,6
diversen9,5
 56,2
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 50,0
Stand Najaarsnota 200012 172,8
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 5 523,8

Bedragen in miljoenen guldens

INFRASTRUCTUURFONDS 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 200112 027,0
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen – 6,3
 – 6,3
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
hsl-zuid (fes) – 118,4
diversen 51,5
Niet tot een ijklijn behorend  
aandelenstorting westerscheldetunnel – 135,0
btw hsl-zuid 104,0
leenfaciliteit ns railinfrabeheer 144,6
diversen 9,5
 56,2
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 50,0
Stand Najaarsnota 200012 077,0
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 5 480,3

INFRASTRUCTUURFONDS

De uitgaven ten behoeve van de invoering van het spitstarief vallen als gevolg van een wijziging in het kasritme lager uit in 2000. Afhankelijk van de bijdragen van de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kan de storting van het Rijk in de regionale mobiliteitsfondsen voortvloeiend uit de convenanten rond het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) vervroegd uitgevoerd worden.

Dit is met name mogelijk door een vertraging in de aanbesteding van de civiele onderbouwcontracten bij de HSL-Zuid (ad 306,6 mln.). Het restant van de onderuitputting HSL-Zuid (ad 118,4 mln) wordt in het FES teruggestort. De hogere uitgaven Railwegen worden voornamelijk veroorzaakt doordat de in de begroting voor 2001 aangekondigde uitgaven «Veiligheidsvoorzieningen Spoor» reeds dit jaar gedaan worden. Op deze wijze wordt de veiligheid op het spoor verbeterd.

Het overschot op het artikel «Regionale/lokale infrastructuur» wordt enerzijds veroorzaakt door het vertraagd afgeven van beschikkingen en eindafrekeningen en anderzijds door het beperkte gebruik door lagere overheden van de voorschotregeling bij «Duurzaam Veilig».

In het voorjaar zijn voor Rijkswegen middelen toegevoegd die nu niet volledig tot besteding kunnen komen.

De mutatie bij het artikel «Waterbeheren en vaarwegen» bestaat per saldo uit hogere uitgaven die worden veroorzaakt doordat de achterstand bij diverse projecten wordt ingelopen en lagere uitgaven veroorzaakt door vertragingen bij de projecten «verdieping vaarweg Amsterdam-Lemmer», «inrichting IJsselmonding en Vaargeulen Ketelmeer» en door het niet doen van uitgaven bij het project «Sluis Lith».

Als gevolg van vertraging in het bouwproces van de Westerscheldetunnel wordt het tempo van de aandelenstorting gewijzigd. Aangezien voor de HSL-Zuid thans BTW moet worden afgedragen, vindt hiervoor compensatie plaats uit de aanvullende post Algemeen.

In verband met de uitplaatsingsoperatie van NS-Railinfrabeheer (RIB) wordt dit jaar reeds een deel van de middelen niet meer door RIB op de kapitaalmarkt geleend, maar wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën.

Bedragen in miljoenen guldens

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 4 630,9
  
Technische mutaties  
Niet tot een ijklijn behorend  
hsl-zuid – 118,4
diversen– 43,5
 – 161,9
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 – 161,9
Stand Najaarsnota 20004 469,0
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 2 027,9

Bedragen in miljoenen guldens

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
  
Stand Miljoenennota 2001 2 818,1
  
Technische mutaties  
Niet tot een ijklijn behorend  
diversen11,5
 11,5
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 11,5
Stand Najaarsnota 20002 829,6
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 1 284,0

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

Het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is een verdeelfonds. Het kasritme van de FES-uitgaven wordt bepaald door de financieringsbehoefte van goedgekeurde FES-projecten, uiteraard passend binnen de budgettaire randvoorwaarden van de FES-wet. Door een geactualiseerde planning voor de aanleg van de HSL-Zuid wordt een deel van de FES-middelen voor deze projecten later beschikbaar gesteld.

Bedragen in miljoenen guldens

XIII ECONOMISCHE ZAKEN 2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 3 729,9
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
vertraging concept-overeenkomst ned car – 135,2
vuurwerkramp enschede 25,0
diversen 5,7
 – 104,5
  
Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin diversen – 49,9
Niet tot een ijklijn behorend aankoop tennet 2 550,0
 2 500,1
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 2 395,7
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 6 125,6
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR) 2 779,7
Totaal internationale samenwerking496,7
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 6 622,3
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 3 005,1

Bedragen in miljoenen guldens

XIII ECONOMISCHE ZAKEN 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 20014 920,3
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
minderontvangst fokkerboedel – 27,1
vertraging concept-overeenkomst ned car – 186,2
diversen17,7
 – 195,6
  
Technische mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen – 15,7
Niet tot een ijklijn behorend  
diversen 10,2
 – 5,5
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 201,1
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS)4 719,2
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)2 141,5
Totaal internationale samenwerking 16,4
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 4 735,6
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 2 148,9

ECONOMISCHE ZAKEN

Door de overnames van Mitsubishi door Daimler-Chrysler en Volvo door Ford worden de concept-overeenkomsten tussen EZ, NedCar en Volvo opnieuw bezien. De raming is hersteld naar de situatie van vóór de concept-overeenkomsten. De financiële hulpverlening aan ondernemers als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede wordt uitgewerkt in een zogenaamde continuïteitsregeling, waarvoor EZ verantwoordelijk is. Deze regeling voorziet, voor zover de continuiteit van een ondernemer in gevaar is, in een tegemoetkoming in de on(der)verzekerde materiële schade en indien nodig de bedrijfsschade. Door de gemeente Enschede is een stichting opgericht, die de regeling uitvoert. Gezien de wenselijkheid om de stichting nog dit jaar te laten starten met de werkzaamheden wordt een voorschot verstrekt.

Bedragen in miljoenen guldens

XIV LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 4 741,0
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
compensatie glastuinbouw 55,0
visserij 29,7
diversen – 17,5
 67,2
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
extra grondaankopen ehs 200,0
diversen – 12,7
 187,3
  
Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin diversen 103,7
 103,7
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 358,1
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 5 099,1
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)2 313,9
Totaal internationale samenwerking 50,2
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 5 149,3
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 2 336,7

Bedragen in miljoenen guldens

XIV LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
  
Stand Miljoenennota 2001 732,9
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen – 17,5
 – 17,5
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen – 0,3
 – 0,3
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin 
diversen 70,5
 70,5
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 52,6
Stand Najaarsnota 2000785,5
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 356,4

LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

De glastuinbouw en de visserij worden gecompenseerd voor de hogere brandstofprijzen. Als onderdeel van de compensatie van de visserijsector zijn tevens middelen beschikbaar gesteld voor het treffen van maatregelen in het kader van de noodzakelijke herstructurering.

Daarnaast heeft de regering ten behoeve van een versnelling van de aankoop van gronden voor natuurgebieden in het kader van de ecologische hoofdstructuur extra gelden beschikbaar gesteld. Het beschikbare bedrag wordt in het Groenfonds gestort en zal naast de versnelling van de grondaankopen tevens een compensatie bieden voor de gestegen grondprijzen.

Bedragen in miljoenen guldens

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 33 902,3
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen – 6,0
Sociale zekerheid  
algemene bijstandswet – 100,0
gemeentelijk werkfonds – 152,0
in- en doorstroombanen – 117,9
toeslagenwet 26,4
diversen – 102,3
 – 451,8
  
Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin diversen – 0,3
 – 0,3
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 6,2  
Sociale zekerheid diversen – 8,0
 – 1,8
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 453,9
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS)33 448,4
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR) 15 178,2
  
Totaal internationale samenwerking 1,5
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 33 449,9
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 15 178,9

Bedragen in miljoenen guldens

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
  
Stand Miljoenennota 2001 1 440,1
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 1,5
Sociale zekerheid  
diversen 19,6
 21,1
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 21,1
Stand Najaarsnota 2000 1 461,2
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 663,1

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

De meest recente realisatiecijfers (die na Sociale Nota 2001 beschikbaar zijn gekomen) laten een uitgavenmeevaller van 100 mln in de Algemene Bijstandswet (ABW) zien en minder uitgaven op de artikelen voor het Gemeentelijk Werkfonds en de Instroom/Doorstroombanen (ID-banen).

Er zijn namelijk minder dienstbetrekkingen en werkervaringsplaatsen in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden. Bij de I/D-banen zijn minder banen in het zorgsegment en minder doorstroombanen gerealiseerd dan geraamd. Recente uitvoeringsgevens van het Lisv (Oktobernota) laten in 2000 een tegenvaller zien in de Toeslagenwet.

De post diversen omvat meevallers bij onder andere minderheden, Algemene Kinderbijslagwet, Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars, Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong Gehandicapten (WAJONG) en Wet voorziening gehandicapten.

Bedragen in miljoenen guldens

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 106 350,0
  
Mee- en tegenvallers 
Sociale zekerheid  
algemene bijstandswet – 100,0
gemeentelijk werkfonds – 152,0
in- en doorstroombanen– 117,9
toeslagenwet 26,4
ww – 150,9
diversen – 85,3
 – 579,7
  
Technische mutaties Sociale zekerheid diversen– 8,0
 – 8,0
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 – 587,7
Stand Najaarsnota 2000105 762,3
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 47 992,9

Bedragen in miljoenen guldens

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
Stand Miljoenennota 2001 1 431,4
  
Mee- en tegenvallers 
Sociale zekerheid  
diversen 19,6
 19,6
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 19,6
Stand Najaarsnota 2000 1 451,0
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 658,5

SOCIALE ZEKERHEID EN ARBEIDSMARKTBELEID

De meest recente realisatiecijfers van het Lisv laten een meevaller zien van 151 miljoen bij de Werkloosheidswet (WW). De voornaamste verklaring hiervoor is de gunstige economische ontwikkeling en de daarmee samenhangende meevallende werkloosheidsontwikkeling. Voor de toelichting op de andere mutaties wordt verwezen naar de begroting van SZW.

Bedragen in miljoenen guldens

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 12 081,0
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 0,3
Zorg rivm30,4
volksgezondheidsbeleid – 74,8
diversen12,4
 – 31,7
  
Beleidsmatige mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
motie 23
impuls sport40,0
rechtsherstel roma/sinta 30,0
diversen 16,5
Zorg diversen 9,7
 96,2
  
Technische mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 32,6
Zorg diversen 57,6
Niet tot een ijklijn behorend  
diversen1,7
 91,9
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 156,3
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) 12 237,3
Stand Najaarsnota 2000 (excl. IS) (EUR)5 553,0
  
Totaal internationale samenwerking1,8
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) 12 239,1
Stand Najaarsnota 2000 (incl. IS) (EUR) 5 553,9

Bedragen in miljoenen guldens

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
  
Stand Miljoenennota 2001 297,7
  
Mee- en tegenvallers 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen – 1,0
Zorg verzorgingshuizen 193,1
zorgbanen 52,8
diversen– 0,6
 244,3
  
Technische mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 11,3
Zorg diversen25,3
 36,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 280,6
Stand Najaarsnota 2000 578,3
Stand Najaarsnota 2000 (EUR)262,4

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

De tegenvaller bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt voornamelijk veroorzaakt door een naheffing BTW door de belastingdienst. De onderuitputting bij het Volksgezondheidsbeleid wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat Zorg Onderzoek Nederland (ZON) vanwege vertragingen bij de uitvoering van diverse projecten op dit moment een liquiditeitsoverschot heeft. Op grond hiervan is de bevoorschotting aan ZON opgeschort. De regering komt met een impuls voor de sport. Deze bestaat in de eerste plaats uit een storting van 20 miljoen in het fonds voor de topsporter. Door deze storting komt er de komende vier jaar jaarlijks 5 miljoen extra beschikbaar voor het topsportbeleid. Daarnaast wordt eenmalig 10 miljoen uitgetrokken voor uitbreiding van de accommodatie van zwembad «De Tongelreep» tot een nationaal zwemstadion. Ter ondersteuning van ICT in de breedtesport investeert de regering in 2000 tevens 10 miljoen in het project Sport Digitaal. De bij de bonden aangesloten verenigingen kunnen hiermee de communicatie met de leden en de bonden moderniseren.

De regering heeft besloten gelden ter beschikking te stellen aan de Joodse, Indische en Roma en Sinti gemeenschap ter compensatie van geconstateerde tekortkomingen in het na-oorlogs rechtsherstel. Vanuit de aanvullende post is 30 miljoen beschikbaar gesteld voor de Roma en Sinti om finaal recht te doen aan de kritiek op de bejegening van de betrokken vervolgingsslachtoffers in het rechtsherstel en de gevolgen die dat heeft gehad voor hun verdere bestaan.

De terugontvangsten verzorgingshuizen van 193,1 miljoen als gevolg van de Overgangswet Verzorgingshuizen wordt voor 113,1 miljoen ingezet voor de extra productieafspraken ter bestrijding van wachtlijsten in de sector verpleging en verzorging (zie verticale toelichting budgettair kader zorg). Het overige deel wordt voornamelijk ingezet voor nog resterende verplichtingen in het kader van de Overgangswet. Daarnaast is de realisatie van de extra zorgbanen (I/D banen) lager dan voorzien hetgeen leidt tot terugontvangsten.

Bedragen in miljoenen guldens

Budgettair Kader Zorg 2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 74 469,6
  
Mee- en tegenvallers  
Zorg  
geneesmiddelen – 20,0
rivm 30,4
verzorgingshuizen 80,0
volksgezondheidsbeleid – 74,8
diversen 15,5
 31,1
Beleidsmatige mutaties  
Zorg  
wachtlijstaanpak verpleging en verzorging 113,1
diversen 8,8
 121,9
  
Technische mutaties  
Zorg  
diversen 28,6
 28,6
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001181,6
Stand Najaarsnota 2000 74 651,2
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 33 875,3

Bedragen in miljoenen guldens

Budgettair Kader Zorg 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
  
Stand Miljoenennota 20015 136,1
  
Mee- en tegenvallers  
Zorg 
verzorgingshuizen 193,1
zorgbanen 52,8
diversen– 0,6
 245,3
  
Technische mutaties  
Zorg 
diversen 25,3
 25,3
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 270,4
Stand Najaarsnota 20005 406,5
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 2 453,4

BUDGETTAIR KADERZORG

Bij de geneesmiddelen treedt in 2000 een meevaller op van 20 miljoen. Voor de toelichting op de andere mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting van VWS.

Bedragen in miljoenen guldens

INTERNATIONALE SAMENWERKING2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 9 822,2
  
Beleidsmatige mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
bedrijfslevenprogramma oret/psom– 47,5
landenprogramma's – 129,8
macro-econ.steun en schuld. 107,2
noodhulp 85,0
rentesubsidies – 25,5
diversen– 38,6
 – 49,2
  
Technische mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 7,6
 7,6
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 41,5
Stand Najaarsnota 2000 9 780,7
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 4 438,3

Bedragen in miljoenen guldens

INTERNATIONALE SAMENWERKING2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 
  
Stand Miljoenennota 2001 175,0
  
Beleidsmatige mutaties  
Rijksbegroting in enge zin  
diversen– 4,3
 – 4,3
  
Technische mutaties 
Rijksbegroting in enge zin  
diversen 7,7
 7,7
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20013,4
Stand Najaarsnota 2000 178,4
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 81,0

INTERNATIONALE SAMENWERKING

De neerwaartse bijstelling van het bedrijfslevenprogramma heeft voor een deel te maken met een onvoldoende instroom van goed onderbouwde en volledige Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties (ORET) aanvragen waardoor de uitputting van dit budget lager is dan verwacht. Daarnaast kent het Programma Samenwerking Opkomende markte (PSOM) vanwege opstartproblemen een onderschrijding van het budget.

Op de verschillende landenprogramma's (Goed bestuur, Milieu, Sociale Ontwikkeling, Onderwijs en Cultuur en Economie, Werkgelegenheid en Regionale ontwikkeling) doet zich per saldo onderuitputting voor. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in een vertraging in het activiteitenprogramma van een aantal ambassades, waaronder La Paz en Ramallah (Milieu), alsmede Harara en Windhoek (Sociale ontwikkeling en Onderwijs) en Dhaka en Ouagadougou (Economie en Werkgelegenheid). Hiertegenover staat een veel beperktere intensivering op een aantal andere ambassades (met name Jakarta).

Het budget voor macro-georiënteerde programmahulp is verhoogd ten behoeve van een aantal HIPC-landen, die zwaar getroffen zijn door de ruilvoetverslechtering in 2000 (als gevolg van met name de hoge dollarkoers). Deze landen komen in aanmerking voor extra betalingsbalanssteun.

Op het noodhulpprogramma vindt een aantal intensiveringen plaats. Hiermee is in totaal 85 miljoen gemoeid. De belangrijkste zijn een bedrag van 20 miljoen voor Mozambique, 33 miljoen voor Ethiopië en Eritrea en een extra bijdrage van 10 miljoen voor aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis.

Op de door de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) aangeboden OS-leningen doet zich een meevaller aan rentesubsidies voor.

Bedragen in miljoenen guldens

GEMEENTEFONDS 2000
UITGAVEN  
  
Stand Miljoenennota 2001 25 507,6
  
Mee- en tegenvallers  
Rijksbegroting in enge zin 
wijziging betalingsverloop algemene uitkering– 80,0
 – 80,0
  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 – 80,0
Stand Najaarsnota 200025 427,6
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 11 538,5

GEMEENTEFONDS

De onderuitputting op het gemeentefonds wordt veroorzaakt doordat de definitieve statistische informatie, op basis waarvan de verdeling van de algemene uitkering bepaald wordt, thans nog niet beschikbaar is. Het restant van de algemene uitkering zal daarom volgend jaar worden uitgekeerd aan de gemeenten.

Bedragen in miljoenen guldens

PROVINCIEFONDS 2000
UITGAVEN  
Stand Miljoenennota 2001 2 071,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 0,0
Stand Najaarsnota 2000 2 071,1
Stand Najaarsnota 2000 (EUR)939,8

Bedragen in miljoenen guldens

ARBEIDSVOORWAARDEN 2000
UITGAVEN  
Stand Miljoenennota 2001 97,9
Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin onderuitputting tranche 2000– 66,5
Sociale zekerheid diversen – 5,3
Zorg diversen – 0,4
 – 72,2
Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin diversen – 25,6
Niet tot een ijklijn behorend diversen 
 – 25,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 – 97,9
Stand Najaarsnota 20000,0
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 0,0

Bedragen in miljoenen guldens

ALGEMEEN 2000
UITGAVEN 
Stand Miljoenennota 2001 392,4
Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin co2-reductieplan – 105,9
tegoeden tweede wereldoorlog – 292,6
uitvoeringskosten fiscale wetsvoorstellen – 75,4
diversen – 6,0
 – 479,9
Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin publiek-private samenwerking – 37,5
ramingstechnische veronderstelling in=uit gedachte 275,0
tegoeden tweede wereldoorlog: roma en sinti – 30,0
diversen– 20,6
 186,9
Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin diversen – 0,5
Niet tot een ijklijn behorend btw openbaar vervoer – 304,0
diversen– 12,6
 – 317,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001 – 610,1
Stand Najaarsnota 2000– 217,7
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) – 98,8

Bedragen in miljoenen guldens

ALGEMEEN 2000
NIET-BELASTING ONTVANGSTEN  
Stand Miljoenennota 20011 154,3
Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin diversen – 30,2
 – 30,2
Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin inspanningsverplichting defensie middelenafspraken – 37,6
diversen 0,7
 – 36,9
Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin 
dividenden 45,5
Niet tot een ijklijn behorend verkoop staatsdeelnemingen – 1 000,0
diversen – 10,2
 – 964,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2001– 1 031,7
Stand Najaarsnota 2000 122,6
Stand Najaarsnota 2000 (EUR) 55,6

ALGEMEEN

Op de aanvullende post Algemeen staan middelen gereserveerd waarvan op het moment van reservering nog niet expliciet kan worden aangegeven op welke begroting(en) zij uiteindelijk zullen worden verantwoord. Daarnaast staan op deze aanvullende post taakstellingen geparkeerd die uiteindelijk door de diverse begrotingen ingevuld worden.

Dit jaar treden minder uitvoeringskosten van fiscale wetsvoorstellen op dan eerder geraamd.

Door vertraging in de uitvoering van projecten komen de voor het CO2-reductieplan gereserveerde middelen dit jaar niet meer tot besteding. De regering heeft in het voorjaar middelen gereserveerd voor de tegoeden Tweede Wereldoorlog. Voor de Joodse gemeenschap zijn reeds middelen uit de aanvullende post overgeheveld naar de begroting van Financiën. De voor de Indische gemeenschap gereserveerde gelden en de daarbij behorende uitvoeringskosten kunnen dit jaar niet meer worden verwerkt en worden daarom meegenomen naar volgend jaar. Wel worden nu de gelden voor de Sinti en Roma aan de begroting van VWS toegevoegd. De voor publiek-private samenwerking (PPS) gereserveerde middelen worden overgeboekt naar de begrotingen van VenW, EZ en VROM.

Conform de gebruikelijke systematiek wordt ramingstechnisch verondersteld dat de onderuitputting op de Rijksbegroting in enge zin in 2000 even groot zal zijn als de toevoeging van de Eindejaarsmarge. Bij Miljoenennota stond nog een bedrag van 550 mln open. Deze taakstelling is nu reeds voor de helft gerealiseerd. De mutatie BTW-compensatie openbaar vervoer is een saldo van overheveling van budget naar Verkeer en Waterstaat ten behoeve van onder meer het project HSL-Zuid (ca. 116 mln.) en een lager dan geraamd beroep op de BTW-compensatie. Door een meevaller bij de verkoop van overtollig materieel en onroerend kan een deel van de inspanningsverplichting middelenafspraken Defensie worden ingevuld. Op de aanvullende post wordt 1 miljard afgeboekt op een nog openstaande taakstelling verkoop staatsbezit. Tevens treedt er minder dividendderving op dan eerder geraamd. De voeding van het FES wordt hier niet door beïnvloed, aangezien vorig jaar reeds meer was verkocht.

Licence